Εισαγωγη και συνταξη

Εισαγωγή

Για την εισαγωγή μιας επιμέτρησης κάνετε δεξί κλικ στον φάκελο των επιμετρήσεων του έργου και επιλέγετε “Εισαγωγή” > “Επιμέτρηση”

Ιδιότητες

Στο αριστερό τμήμα, εμφανίζονται οι ιδιότητες του εντύπου.

Γενικά Στο πλαίσιο Ονομα, εισάγετε το όνομα της επιμέτρησης, π.χ. Αναλυτικη επιμέτρηση. Η Ημ/νία εισάγετε αυτόματα κατά την δημιουργία της επιμέτρησης. Από το πλαίσιο Στοιχεία έργου, μπορειτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία του έργου, τα οποία εισάγατε κατά την δημιουργία του. Στο πεδίο Τύπος δηλώνεται αν η επιμέτρηση θα ληφθεί ως Κανονική (Αναλυτική) ή ΠΠΑΕ ή Τελική. Ανάλογη θα είναι και η εκτύπωση.

Έγκριση Στην περίπτωση που η επιμέτρηση έχει εγκριθεί, στο πεδίο Εγκρίθηκε, επιλέγετε Ναι, και στο Ημ/νια και Εγκριτική απόφαση, εισάγετε αντίστοιχα την ημερομηνία έγκρισης και τον αριθμό της απόφασης.

Προβολή Στο πεδίο Εκτύπωση μηδενικών δηλώνετε αν θα εκτυπωθούν οι εργασίες με μηδενική ποσότητα.Ομαδοποίηση επιμετρήσεων είναι η σύμπτυξη ποσοτήτων (χρησιμοποιείται για ΠΠΑΕ και Τελικές επιμετρήσεις) Καθορίζεται ο αριθμός των δεκαδικών ψηφίων, για τους υπολογισμούς και τις εκτυπώσεις.

Εισαγωγή εργασιών

Υπάρχουν δύο τρόποι εισαγωγής εργασιών στην επιμέτρηση :

  1. Εισαγωγή εργασιών με Αριθμό Τιμολογίου

Στην περίπτωση που γνωρίζετε τον αριθμό τιμολογίου της εργασίας, πηγαίνετε στη στήλη ΑΤ και εισάγετε τον αριθμό, με το πλήκτρο tab ή με enter, γίνεται η εισαγωγή της εργασίας.

  1. Εισαγωγή εργασιών με αντιγραφή και επικόλληση από προϋπολογισμό

Στην περίπτωση που θέλετε να εισάγετε πολλές εργασίες μαζί, πηγαίνετε στον προϋπολογισμό, μαρκάρετε με το mouse τις εργασίες και επιλέγετε Αντιγραφή από το κεντρικό μενού. Στη συνέχεια, πηγαίνετε στο σώμα της επιμέτρησης και επιλέγετε Επικόλληση πάλι από το κεντρικό μενού. Ετσι, εισάγονται όλες οι εργασίες που έχετε μαρκάρει.

Τύπος Επιμέτρησης

Στις ιδιότητες του εντύπου και στο πεδίο “Τύπος” μπορείτε να επιλέξετε το είδος της επιμέτρησης που επιθυμειτε για να έχετε και την ανάλογη εκτύπωση. Αν επιλέξετε “κανονική” τότε η εκτύπωση θα είναι αναλυτική με εμφάνιση όλης της ποσοτικής ανάλυσης της κάθε εργασίας. Αν επιλέξετε “ΠΠΑΕ” ή “Τελική” τότε η εκτύπωση θα είναι ανάλογη.

Επεξεργασία

Για να μπορέσετε να εισάγετε ποσότητα στην επιμέτρηση για μια εργασία που είναι μαρκαρισμένη στο σώμα, θα πρέπει πατήσετε την επιλογή Επεξεργασία από το Κεντρικό μενού. Τότε εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου.

Στην συνέχεια, συμπληρώνετε τις ημερομηνίες πατώντας insert και μετά Tab έτσι ώστε να εισάγει στο τέλος και δεύτερη σειρά ημερομηνιών και στο δεξί πεδίο μετά την γραμμή “Τέλος δηλώσεων” βάζετε την ποσότητα ή τύπο υπολογισμού. Αν θέλετε μετά την ποσότητα μπορειτε να βάλετε κείμενο, τοποθετώντας πρώτα το σύμβολο της δίεσης. Επίσης μπορειτε να εισάγετε πρώτα το κείμενο με # μπροστά, έπειτα να πατήσετε Enter για να αλλάξετε σειρά και να γράψετε ποσότητα ή τύπο υπολογισμού.

Τα παραπάνω μπορούν να επαναληφθούν πολλές φορές για διαφορετικές ημερομηνίες για την ίδια εργασία.