Διαμορφωση και εκτυπωση

Με την επιλογή του Κεντρικού μενού

εμφανίζεται η προμέτρηση σε μορφή spreadsheet βάση του τύπου που είχατε επιλέξει στις ιδιότητες του εγγράφου. Έχετε δυνατότητα επεξεργασίας του πριν την τελική προεπισκόπηση και εκτύπωση του εντύπουτα τροποποίησης με τις επιλογές του toolbar

Η προεπισκόπηση και εκτύπωση του εντύπου αυτού γίνεται με την ανάλογη επιλογή του κεντρικού μενού

Επίσης με δεξί κλικ πάνω σε οποιοδήποτε κελί υπάρχει η δυνατότητα export σε excel, για αποθήκευση ανεξάρτητου αρχείου xls διατηρώντας την μορφοποίηση των κελιών καθώς και των αυτοματισμών.

Για να εμφανιστεί το πρότυπο της εκτύπωσης, “σέρνετε” με αριστερό κλικ το πάνω όριο του spreadsheet. Στο πρότυπο της εκτύπωσης έχετε πλέον την δυνατότητα επεξεργασίας του και με δεξί κλικ να “φορτώσετε” διαφορετικό αρχείο προτύπου.