Δημιουργια αρχειου ΤΣΜΕΔΕ

Από το σημείο αυτό, μετά τον υπολογισμό, τον έλεγχο και την επεξεργασία των στοιχείων, δημιουργείτε το αρχείο ΤΣΜΕΔΕ.

Ιδιότητες & Φίλτρα

Προτού δημιουργήσετε το αρχείο, από το αριστερό panel “Ιδιότητες”, συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία.

Ανανέωση - Προβολή - Επεξεργασία - Αποθήκευση

Μετά τον καθορισμό των ιδιοτήτων και εφόσον οι αντιστοιχίσεις είναι αυτές που επιθυμείτε,

  • πατήστε “Αναννέωση” από το κεντρικό μενού ή
  • πατήστε το πλήκτρο F9 από το πληκτρολόγιο

Μετά την εμφάνιση του πίνακα μπορείτε να τον επεξεργαστείτε και με την “Αποθήκευση” από το κεντρικό μενού να δημιουργήσετε το αρχείο