Δημιουργια αρχειου ΑΠΔ

Από το σημείο αυτό, μετά τον υπολογισμό, τον έλεγχο και την επεξεργασία των στοιχείων, δημιουργείτε το αρχείο ΑΠΔ.

Η δυνατότητα παρέχεται τόσο για κοινές επιχειρήσεις όσο και για οικοδομοτεχνικών έργων, ανάλογα με τα modules που προμηθευτήκατε.

Ιδιότητες & Φίλτρα

Προτού δημιουργήσετε το αρχείο ΑΠΔ, , από το αριστερό panel “Ιδιότητες”, συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία.

Δημιουργία αρχείου

Μετά τον καθορισμό των ιδιοτήτων και εφόσον οι αντιστοιχίσεις είναι αυτές που επιθυμείτε,

  • πατήστε “Αναννέωση” από το κεντρικό μενού ή
  • πατήστε το πλήκτρο F9 από το πληκτρολόγιο