Αναβαθμιση συμβασεων

Από το σημείο αυτό, μπορείτε να κάνετε μαζική αναπροσαρμογή των μισθών.

Ιδιότητες & Φίλτρα

Προτού κάνετε την μαζική αναπροσαρμογή των συμβάσεων, από το αριστερό panel «Ιδιότητες», συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία, όπως τις ειδικότητες, το ποσοστό της αύξησης. Αν π.χ. θέλετε να κάνετε αύξηση 10% τότε πρέπει να βάλετε στο πεδίο misthos*1.1

Αναβάθμιση συμβάσεων

Μετά τον καθορισμό των ιδιοτήτων και εφόσον οι αντιστοιχίσεις είναι αυτές που επιθυμείτε,

  • πατήστε “Αναννέωση” από το κεντρικό μενού ή
  • πατήστε το πλήκτρο F9 από το πληκτρολόγιο
  • για την ολοκλήρωση της εργασίας πατήστε “Αποθήκευση” από το κεντρικό μενού