Εικονα λογαριασμων

Η φόρμα παραστατικού είναι ένας πιο απλός και κατανοητός τρόπος καταχώρησης, προβολής και επεξεργασίας παραστατικού, από αυτόν που προσφέρεται στον πίνακα Τρέχοντα παραστατικά.

Η φόρμα παραστατικού προβάλλει όλα τα στοιχεία ενός παραστατικού σε μια οθόνη η οποία βοηθάει τον χρήστη στην εύκολη και γρήγορη καταχώρηση καθώς και στον έλεγχο και εποπτεία του παραστατικού:

Προβολή & επεξεργασία παραστατικού

Για την προβολή και επεξεργασία ενός ήδη καταχωρημένου παραστατικού:

  • επιλέξτε το παραστατικό στον πίνακα “Τρέχοντα παραστατικά” και
  • είτε πατήστε από τη γραμμή εργαλείων το κουμπί “Επεξεργασία”
  • είτε πατήστε από το πληκτρλόγιο το F2

Εισαγωγή παραστατικού

Για εισαγωγή νέου παραστατικού μέσω φόρμας, έχετε δύο εναλλακτικές:

  • είτε, ενώ έχετε ανοιχτό τον πίνακα “Τρέχοντα παραστατικά”, πατήστε από τη γραμμή εργαλείων το κουμπί “Νέα” ή από το πληκτρολόγιο ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και N
  • είτε, από την “Αρχκή σελίδα” του προγράμματος, κι από την ενότητα “Διαχείριση”, επιλέξτε “Εισαγωγή παραστατικού”

Όλες οι επιλογές και εργαλεία αναζήτησης για τα πεδία, ισχύουν όπως και στα τρέχοντα παραστατικά.

Για παραστατικά τιμολογίων με αυτόματες κινήσεις ταμείου (τσεκ στο μετρητοίς) έχουμε την δυνατότητα επιλογής τρόπου εξόφλησης έτσι ώστε να γίνει και η ανάλογη χρεωπίστωση στο επιθυμητό λογαριασμό ταμείου (Βλ. `Μηχανισμοί εξόφλησης`_)

Αποθήκευση παραστατικού

  • είτε πατήστε από τη γραμμή εργαλείων το κουμπί “Αποθήκευση”
  • είτε πατήστε από το πληκτρολόγιο ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και S

Εκτύπωση παραστατικού

  • είτε πατήστε από τη γραμμή εργαλείων το κουμπί “Εκτύπωση”
  • είτε πατήστε από το πληκτρολόγιο ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και P