Κινηση αξιογραφων

Η “Κίνηση αξιογράφων” προβάλλει τον πίνακα των αξιογράφων με πρόσθετες δυνατότητες όπως ομαδοποιήσεις, ταξινομήσεις, φίλτρα κ.λ.π. Στην πρώτη γραμμή του πίνακα εμφανίζονται τα γενικά σύνολα των στηλών που έχουν ποσά. Για κάθε αξιόγραφο βλέπετε, στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα:

 • την τράπεζα
 • τον αριθμό
 • την ένδειξη τσεκ αν έχει εξοφληθεί ή όχι
 • την ένδειξη τσεκ αν έχει μεταφερθεί ή όχι
 • την ημερ/νία έκδοσης
 • την ημερ/νία λήξης
 • το έργο και το κέντρο κόστους
 • τον πελάτη/προμηθευτή
 • το λογαριασμό του λογιστικού σχεδίου του αξιογράφου
 • το είδος και τον αριθμό του παραστατικού
 • το ποσό χρέωσης ή πίστωσης της κίνησης
 • το υπόλοιπο της κίνησης
 • την περιγραφή
 • την ένδειξη τσεκ αν το αξιόγραφο έχει καταχωρηθεί χειροκίνητα (manual) στο `Πίνακες-Αξιόγραφα`_ ή όχι (δηλ. έχει καταχωρηθεί ως παραστατικό στα “Τρέχοντα παραστατικά”)
 • το όνομα του χρήστη που τελευταία καταχώρησε/μετέβαλε την εγγραφή

Ιδιότητες

Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή του πίνακα “Κίνησης αξιογράφων”, από τις “Ιδιότητες” (αριστερό panel), ορίζοντας συγκεκριμένες επιλογές / φίλτρα. Μετά τον καθορισμό των ιδιοτήτων, πατήστε το πλήκτρο F9 ή το αντίστοιχο κουμπί “Ανανέωση” στη γραμμή εργαλείων, για να ενημερωθεί ή προβολή. Στα φίλτρα κωδικών (λογαριασμού, έργου, κέντρου κόστους κ.ο.κ.) το πρόγραμμα επιτρέπει επιλογή με αναζήτηση στο αντίστοιχο αρχείο ως εξής:

 • άνοιγμα του αρχείου επιλογών με το πλήκτρο F5 , ή πατώντας πάνω στο δεξί κουμπί του πεδίου
 • πληκτρολόγηση όλου ή μέρους του στοιχείου βάσει του οποίου αναζητάτε (κωδικός, περιγραφή κ.ο.κ.)
 • επιλογή κλικάροντας πάνω στο κουμπί αναζήτηση

Κωδικοί Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τους κωδικούς αξιογράφων του λογιστικού σχεδίου που θέλετε να εμφανιστούν στην “Κίνηση αξιογράφων”. Στην “Κίνηση αξιογράφων” εμφανίζονται μόνο τελευταιοβάθμιοι λογαριασμοί μιας και αυτοί μόνο επιτρέπεται να κινούνται στα “Τρέχοντα Παραστατικά” Πελάτες/Προμηθευτές Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τους κωδικούς λογαριασμών πελατών/προμηθευτών του λογιστικού σχεδίου που θέλετε να εμφανιστούν στην “Κίνηση αξιογράφων”. Τράπεζα Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τους κωδικούς τραπεζών που θέλετε να εμφανιστούν στην “Κίνηση αξιογράφων”. Αριθμός Πληκτρολογήστε τους αριθμούς αξιογράφων που θέλετε να εμφανιστούν στην “Κίνηση αξιογράφων”. Εργο / Κ. Κόσοτυς Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τους κωδικούς έργων και κλεντρων κόστους αντίστοιχα, που θέλετε να συμπεριληφθούν στην “Κίνηση αξιογράφων”. Παραστατικά Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε `τους διψήφιους κωδικούς`_ ειδών παραστατικών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην “Κίνηση αξιογράφων”. Από / Εως ημερ/νία (έκδοσης) Πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα ημερομηνιών έκδοσης για τα αξιόγραφα που θα συμπεριληφθούν στην “Κίνηση αξιογράφων” Από / Εως λήξη Πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα ημερομηνιών λήξης για τα αξιόγραφα που θα συμπεριληφθούν στην “Κίνηση αξιογράφων” Αριθμοί παραστατικών Πληκτρολογήστε τους αριθμούς παραστατικών αξιογράφων που θέλετε να εμφανιστούν στην “Κίνηση αξιογράφων”. Αριθμός υποσυνόλων Πληκτρολογήστε των αριθμό των υποσυνόλων που θέλετε να εμφανίσει η “Κίνηση αξιογράφων” για κάθε αξιόγραφο. Τα σύνολα αναφέρονται στις κατά σειρά στήλες του πίνακα. Με δεδομένο ότι μπορείτε να μετακινήσετε τις στήλες του πίνακα (βλ. παρακάτω “Μετακίνηση στηλών”), έχετε απεριόριστες δυνατότητες προβολής κατανομής των αξιογράφων και των υποσυνόλων τους κατά αριθμό, ημερ/νία έκδοσης ή λήξης, έργο, κέντρο κόστους, τράπεζα, κωδικό αξιογράφου στο λογιστικό σχέδιο, πελάτη/προμηθευτή, είδος και αριθμό παραστατικού. Π.χ., αν ο πίνακας έχει στην πρώτη στήλη τον κωδικό έργου και στη δεύτερη στήλη την ημερ/νία λήξης, με αριθμό υποσυνόλων 1, το πρόγραμμα εμφανίζει τα αξιόγραφα ομαδοποιημένα κατά έργο και ημερ/νία λήξης με αντίσοιχα υποσύνολα.

Ανανέωση

Πατήστε το πλήκτρο F9 ή το κουμπί “Ανανέωση” από τη γραμμή εργαλείων για ανανεώσετε την προβολή. ** **

Άνοιγμα / Κλείσιμο

Μπορείτε να ανοιγοκλείσετε τους κόμβους των εγγραφών της πρώτης στήλης του πίνακα:

 • Είτε πατώντας με το mouse στο - ή + που βρίσκεται μπροστά από τον κόμβο
 • Είτε επιλέγοντας από το την γραμμή εργαλείων τα αντίστοιχα κουμπιά για το άνοιγμα και το κλείσιμο όλων των κόμβων.

Άνοιγμα παραστατικού

 • Στον πίνακα “Κίνηση αξιογράφων”, επιλέξτε με το mouse την κίνηση που σας ενδιαφέρει
 • πατήστε το κουμπί “Εργασίες” της γραμμής εργαλείων και
 • επιλέξτε “Ανοιγμα παραστατικού” για να μεταφερθείτε απευθείας στον πίνακα των Τρεχόντων παραστατικών στη συγκεκριμένη εγγραφή.

Ορισμός στηλών

Μπορείτε να ορίσετε τις στήλες που θα εμφανίζει ο πίνακας “Κίνηση αξιογράφων”

 • ανοίξτε με δεξί κλικ του mouse το τοπικό μενού του πίνακα “Κίνηση αξιογράφων”
 • επιλέξτε “Ορισμός στηλών”
 • επιλέξτε με τσεκ τις στήλες που σας ενδιαφέρουν

Αποθήκευση

Οι επιλογές που θέσατε στις “Ιδιότητες” της προβολής, μπορούν να αποθηκευτούν ως άλλο “έγγραφο” κάτω από τον φάκελλο “Εργασίες” της εταιρείας σας. Το νέο “έγγραφο” που θα δημιουργηθεί έχει ως όνομα την περιγραφή που πληκτρολογήσατε στη θέση “Όνομα αρχείου”. Για να αποθηκεύεστε την “Κίνηση αξιογράφων” με τις επιλογές/φίλτρα σας, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί “Αποθηκ. σαν” στη γραμμή εργαλείων. ** **

Διαμόρφωση στηλών

Διαμορφώστε το πλάτος των στηλών του πίνακα, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, με τη χρήση του mouse στη γνωστή λογική των Windows.

Προεπισκόπηση / Εκτύπωση

Κάνετε προεπισκόπηση ή/και εκτυπώστε τον πίνακα με την “Κίνηση αξιογράφων”, πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στην γραμμή εργαλείων.

Ταξινόμηση

Μπορείτε να ταξινομήσετε τον πίνακα βάσει οποιασδήποτε στήλης του, πατώντας με το mouse στον τίτλο της στήλης. Δίπλα στον τίτλο της στήλης θα εμφανιστεί βελάκι που δηλώνει το είδος της ταξινόμησης (αύξουσα/φθίνουσα). Πατώντας δεύτερη φορά στον τίτλο της στήλης, αντιστρέφετε την ταξινόμηση Το πρόγραμμα ταξινομεί αυτόματα τις κινήσεις του πίνακα “Κίνηση αξιογράφων”, κατά αύξουσα σειρά των εγγραφών της πρώτης στήλης. Η πρώτη στήλη του πίνακα, δεδομένα είναι η στήλη κωδικών, μπορείτε όμως να την αλλάξετε, με μετακίνηση (βλ. πιο κάτω).

Μετακίνηση στηλών – κατανομές

Μια ιδιαίτερα χρήσιμη δυνατότητα του πίνακα “Κίνηση αξιογράφων” είναι η μετακίνηση των στηλών του. Μέσω αυτής της δυνατότητας, μπορείτε να προβάλετε τις κινήσεις με οποιαδήποτε κατανομή σας ενδιαφέρει (κατά λογαριασμό, έργο, κέντρο κόστους, ημερ/νία, κ.ο.κ.). Ανάλογα με τη σειρά των στηλών, ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά, το πρόγραμμα κατανέμει τις κινήσεις βάσει του συνδυασμού της πρώτης μέχρι και την έκτη στήλη το πίνακα. Σε συνδυασμό και με την επιλογή που κάνατε στις “Ιδιότητες - Αριθμός υποσυνόλων”, ο πίνακας προβάλλει υποσύνολα για τις εγγραφές των στηλών ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά. Η μετακίνηση μιας στήλης γίνεται με τη λειτουργία drag - drop από τον τίτλο της στήλης Μπορείτε και να αποθηκεύσετε τη νέα, διαμορφωμένη, προβολή σας με άλλο όνομα, για μελλοντική χρήση (βλ. πιο πάνω “Αποθήκευση”). ** **

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” στην γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα “Κίνηση αξιογράφων” στο Excel.