Κινηση πελατων - προμηθευτων

Η “Κίνηση πελατών ή προμηθευτών” προβάλλει την αναλυτική ημερομηνιακή κίνηση των πελατών ή προμηθευτών που κινούνται στα “Τρέχοντα παραστατικά”. Στην πρώτη γραμμή του πίνακα εμφανίζονται τα γενικά σύνολα των στηλών που έχουν ποσά. Για κάθε κίνηση ενός πελάτη ή προμηθευτή βλέπετε, στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα

  • την ημερομηνία,
  • το έργο και κέντρο κόστους,
  • την περίοδο
  • το ημερολόγιο που ενημερώνει
  • το είδος και τον αριθμό του παραστατικού
  • το ποσό χρέωσης / πίστωσης και υπολοίπου της κίνησης
  • τα προοδευτικά ποσά χρέωσης / πίστωσης και υπολοίπου του λογαριασμού σύμφωνα με την τρέχουσα ταξινόμηση και ομαδοποίηση
  • την περιγραφή (αιτιολογία) της κίνησης
  • το όνομα του χρήστη που τελευταία καταχώρησε/μετέβαλε την εγγραφή

Οι λειτουργίες και οι δυνατότητες της προβολής είναι εντελώς αντίστοιχες με αυτές της προβολής “`Κίνηση Λογαριασμών`_”. Η προβολή λειτουργεί και στην περίπτωση που υπάρχουν κωδικοί `γέφυρα πελατών`_ ή `γέφυρα ρομηθευτών`_ , οπότε και εμφανίζει τις κινήσεις αυτών αναλυτικά.