Κινηση λογαριασμων

Η “Κίνηση λογαριασμών” προβάλλει την αναλυτική ημερομηνιακή κίνηση των τελευταιοβάθμιων λογαριασμών που κινούνται στα “Τρέχοντα παραστατικά”. Στην πρώτη γραμμή του πίνακα εμφανίζονται τα γενικά σύνολα των στηλών που έχουν ποσά. Για κάθε κίνηση ενός λογαριασμού βλέπετε, στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα:

 • την ημερομηνία,
 • το έργο και κέντρο κόστους,
 • την περίοδο
 • το ημερολόγιο που ενημερώνει
 • το είδος και τον αριθμό του παραστατικού
 • το ποσό χρέωσης / πίστωσης και υπολοίπου της κίνησης
 • τα προοδευτικά ποσά χρέωσης / πίστωσης και υπολοίπου του λογαριασμού σύμφωνα με την τρέχουσα ταξινόμηση και ομαδοποίηση
 • την περιγραφή (αιτιολογία) τη κίνησης
 • το όνομα του χρήστη που τελευταία καταχώρησε/μετέβαλε την εγγραφή

Μπορείτε να ζητήσετε από το πρόγραμμα να προβάλλει πρόσθετα ή/και άλλα στοιχεία των εγγραφών, επιλέγοντας ανάλογα τις στήλες που θα εμφανίσει ο πίνακας (βλ. πιο κάτω “Ορισμός στηλών”).

Ιδιότητες

Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή του πίνακα “Κίνηση λογαριασμών”, από τις “Ιδιότητες” (αριστερό panel), ορίζοντας συγκεκριμένες επιλογές / φίλτρα. Μετά τον καθορισμό των ιδιοτήτων, πατήστε το πλήκτρο F9 ή το αντίστοιχο κουμπί “Ανανέωση” στη γραμμή εργαλείων, για να ενημερωθεί ή προβολή. Στα φίλτρα κωδικών (λογαριασμού, έργου, κέντρου κόστους κ.ο.κ.) το πρόγραμμα επιτρέπει επιλογή με αναζήτηση στο αντίστοιχο αρχείο ως εξής:

 • άνοιγμα του αρχείου επιλογών με το πλήκτρο F5 , ή πατώντας πάνω στο δεξί κουμπί του πεδίου
 • πληκτρολόγηση όλου ή μέρους του στοιχείου βάσει του οποίου αναζητάτε (κωδικός, περιγραφή κ.ο.κ.)
 • επιλογή κλικάροντας πάνω στο κουμπί αναζήτηση

Κωδικοί Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε κωδικούς του λογιστικού σχεδίου που θέλετε να εμφανιστούν στην “Κίνηση λογαριασμών”. Στην “Κίνηση λογαριασμών” εμφανίζονται μόνο τελευταιοβάθμιοι λογαριασμοί μιας και αυτοί μόνο επιτρέπεται να κινούνται στα “Τρέχοντα παραστατικά” Εργο / Κ. Κόστους Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε κωδικούς έργων και κέντρων κόστους αντίστοιχα, που θέλετε να συμπεριληφθούν στην “Κίνηση λογαριασμών”. Από / Εως ημερομηνία Πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα για τις κινήσεις που θα συμπεριληφθούν στην “Κίνηση λογαριασμών”. Παραστατικά Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τους κωδικούς παραστατικων που θέλετε να συμπεριληφθούν στην “Κίνηση λογαριασμών” Αριθμοί παραστατικών Πληκτρολογήστε τους αριθμούς παραστατικών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην “Κίνηση λογαριασμών”. Αριθμός υποσυνόλων Πληκτρολογήστε τον αριθμό των υποσυνόλων που θέλετε να εμφανίσει η “Κίνηση λογαριασμών” για κάθε λογαριασμό. Τα σύνολα αναφέρονται στις κατά σειρά στήλες του πίνακα των “Κινήσεων λογαριασμών”. Με δεδομένο ότι μπορείτε να μετακινήσετε τις στήλες του πίνακα (βλ.πιο κάτω “Μετακίνηση στηλών”), έχετε απεριόριστες δυνατότητες προβολής κατανομής των κινήσεων και των υποσυνόλων τους κατά λογ/μό, ημερ/νία, έργο, κέντρο κόστους, αριθμό παραστατικού, είδος ημερολογίου. Π.χ., αν ο πίνακας έχει στην πρώτη στήλη τους λογαριασμούς και στη δεύτερη στήλη τα έργα, με αριθμό υποσυνόλων 1, το πρόγραμμα εμφανίζει προοδευτικά υποσύνολα χρέωση, πίστωσης και υπολοίπου για κάθε λογαριασμό, ενώ με αριθμό υποσυνόλων 2, το πρόγραμμα εμφανίζει προοδευτικα υποσύνολα για κάθε λογαριασμό και για κάθε επιμέρους έργο δίνοντας έτσι μία κατανομή των κινήσεων κατά λογαριασμό και έργο. Οι στήλες προοδευτικής χρέωσης/πίστωσης και υπολοίπου δείχνουν τα αντίστοιχα προοδευτικά ποσά σύμφωνα με την τρέχουσα ταξινόμηση και ομαδοποίηση.

Ανανέωση

Πατήστε το πλήκτρο F9 ή το κουμπί “Ανανέωση” από τη γραμμή εργαλείων για ανανεώσετε την προβολή.

Ανοιγμα / Κλείσιμο

Μπορείτε να ανοιγοκλείσετε τους κόμβους των εγγραφών της πρώτης στήλης του πίνακα:

 • Είτε πατώντας με το mouse στο - ή + που βρίσκεται μπροστά από τον κόμβο
 • Είτε επιλέγοντας από το την γραμμή εργαλείων τα αντίστοιχα κουμπιά για το άνοιγμα και το κλείσιμο όλων των κόμβων.

Άνοιγμα παραστατικού

 • Στον πίνακα “Κίνηση λογαριασμών”, επιλέξτε με το mouse την κίνηση που σας ενδιαφέρει
 • πατήστε το κουμπί “Εργασίες” της γραμμής εργαλείων και
 • επιλέξτε “Ανοιγμα παραστατικού” για να μεταφερθείτε απευθείας στον πίνακα των Τρεχόντων παραστατικών στη συγκεκριμένη εγγραφή.

Ορισμός στηλών

Μπορείτε να ορίσετε τις στήλες που θα εμφανίζει ο πίνακας “Κίνηση λογαριασμών”

 • ανοίξτε με δεξί κλικ του mouse το τοπικό μενού του πίνακα “Κίνηση λογαριασμών”
 • επιλέξτε “Ορισμός στηλών”
 • επιλέξτε με τσεκ τις στήλες που σας ενδιαφέρουν

Αποθήκευση

Οι επιλογές που θέσατε στις “Ιδιότητες” της προβολής, μπορούν να αποθηκευτούν ως άλλο “έγγραφο” κάτω από τον φάκελλο “Εργασίες” της εταιρείας σας. Το νέο “έγγραφο” που θα δημιουργηθεί έχει ως όνομα την περιγραφή που πληκτρολογήσατε στη θέση “Όνομα αρχείου”. Για να αποθηκεύεστε την “Κίνηση λογαριασμών” με τις επιλογές/φίλτρα σας, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί “Αποθηκ. σαν” στη γραμμή εργαλείων. ** **

Διαμόρφωση στηλών

Διαμορφώστε το πλάτος των στηλών του πίνακα, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, με τη χρήση του mouse στη γνωστή λογική των Windows.

Προεπισκόπηση / Εκτύπωση

Κάνετε προεπισκόπηση ή/και εκτυπώστε τον πίνακα με την “Κίνηση λογαριασμών”, πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στην γραμμή εργαλείων.

Ταξινόμηση

Μπορείτε να ταξινομήσετε τον πίνακα βάσει οποιασδήποτε στήλης του, πατώντας με το mouse στον τίτλο της στήλης. Δίπλα στον τίτλο της στήλης θα εμφανιστεί βελάκι που δηλώνει το είδος της ταξινόμησης (αύξουσα/φθίνουσα). Πατώντας δεύτερη φορά στον τίτλο της στήλης, αντιστρέφετε την ταξινόμηση Το πρόγραμμα ταξινομεί αυτόματα τις κινήσεις του πίνακα “Κίνηση λογαριασμών”, κατά αύξουσα σειρά των εγγραφών της πρώτης στήλης. Η πρώτη στήλη του πίνακα, δεδομένα είναι η στήλη κωδικών, μπορείτε όμως να την αλλάξετε, με μετακίνηση (βλ. πιο κάτω).

Μετακίνηση στηλών – κατανομές

Μια ιδιαίτερα χρήσιμη δυνατότητα του πίνακα “Κίνηση λογαριασμών” είναι η μετακίνηση των στηλών του. Μέσω αυτής της δυνατότητας, μπορείτε να προβάλετε τις κινήσεις με οποιαδήποτε κατανομή σας ενδιαφέρει (κατά λογαριασμό, έργο, κέντρο κόστους, ημερ/νία, αριθμό παραστατικού, είδος ημερολογίου). Ανάλογα με τη σειρά των στηλών, ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά, το πρόγραμμα κατανέμει τις κινήσεις βάσει του συνδυασμού της πρώτης μέχρι και την έκτη στήλη το πίνακα. Σε συνδυασμό και με την επιλογή που κάνατε στις “Ιδιότητες - Αριθμός υποσυνόλων”, ο πίνακας προβάλλει υποσύνολα για τις εγγραφές των στηλών ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά. Η μετακίνηση μιας στήλης γίνεται με τη λειτουργία drag - drop από τον τίτλο της στήλης Μπορείτε και να αποθηκεύσετε τη νέα, διαμορφωμένη, προβολή σας με άλλο όνομα, για μελλοντική χρήση (βλ. πιο πάνω “Αποθήκευση”). ** **

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” στην γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα “Κίνηση λογαριασμών” στο Excel.