Καταχωρηση παραστατικων μηχανηματων

Η καταχώρηση παραστατικών μηχανημάτων επιτρέπεται μόνο αν υπάρχει εγκατεστημένο το υπο-σύστημα ATLAS-ΑΠΟΘΗΚΗ Pro. Περιγράφονται ξεχωριστά τα διαφορετικά είδη παραστατικών που κινούν μηχανήματα, με έμφαση στα πεδία που συμπληρώονται στον κάτω πίνακα του κάθε είδους παραστατικού. Στα πεδία κωδικών (π.χ. μηχανήματος, είδους αποθήκης, έργου, κέντρου κόστους κ.ο.κ.) το πρόγραμμα επιτρέπει επιλογή με αναζήτηση στο αντίστοιχο αρχείο ως εξής:

 • άνοιγμα του αρχείου επιλογών με το πλήκτρο F5, ή πατώντας πάνω στο δεξί κουμπί του πεδίου
 • μεταφορά στη στήλη βάσει της οποίας θα γίνει η αναζήτηση
 • αναζήτηση με το πλήκτρο F3 και πληκτρολόγηση όλου ή μέρους του στοιχείου βάσει του οποίου αναζητάτε (κωδικός, περιγραφή κ.ο.κ.)
 • επιλογή με το πλήκτρο Enter

Για πληρέστερη ενημέρωση δείτε και `Τρέχοντα παραστατικά-Γενικά`_. ** **

Δελτίο μηχανήματος

Με το παραστατικό αυτό καταχωρείτε, με τη λογική δελτίου αποστολής, αγορές ειδών αποθήκης, τα οποία δεν εισάγονται καθόλου στην αποθήκη αλλά αναλώνονται ή ενσωματώνονται απευθείας σε κάποιο μηχάνημα. Υπάρχει δυνατότητα να καταχωρήσετε πολλά δελτία μηχανήματος και μετά από ένα χρονικό διάστημα να τα μετατρέψετε σε τιμολόγιο μηχανήματος (βλ. `Τρέχοντα παραστατικά - Γενικα - Μετατροπή παραστατικών`_). Για την καταχώρηση παραστατικού του τύπου “Δελτίο μηχανήματος”, συμπληρώστε: Πάνω πίνακας

 • ημερ/νία
 • είδος παραστατικού
 • αριθμός του παραστατικού
 • κωδικός του προμηθευτή από τον οποίο αγοράζετε τα είδη αποθήκης για το μηχάνημα

Κάτω πίνακας

 • Μηχάνημα Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό του μηχανήματος που χρεώνεται. Αυτόματα, στην δεξιότερη στήλη εμφανίζεται η περιγραφή του μηχανήματος.

 • Είδος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό είδους αποθήκης που χρεώνεται στο μηχάνημα. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή του κωδικού.

 • Εργο, Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό έργου και του κ. κόστους, όπου ανήκει η κίνηση. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή των κωδικών που συμπληρώσατε.

 • Περιγραφή Πληκτρολογήστε την περιγραφή της κίνησης.

 • Ποσότητα Πληκτρολογήστε την ποσότητα του είδους που επιλέξατε, χωρίς διαχωριστικά.

 • Μονάδα Εμφανίζει αυτόματα τη βασική μονάδα μέτρησης του είδους όπως είναι ορισμένη στην καρτέλα του είδους. Μόνο αν έχουν ορισθεί συσκευασίες για το συγκεκριμένο είδος (βλ. `Πίνακες - Είδη αποθήκης - Συσκευασίες`_) το πρόγραμμα επιτρέπει αλλαγή της μονάδας μέτρησης από τον πίνακα των συσκευασιών.

 • Τιμή Πληκτρολογήστε την καθαρή αξία μονάδας (χωρίς ΦΠΑ), χωρίς διαχωριστικά. Το ποσό φορμάρεται αυτόματα με διαχωριστικά χιλιάδων. Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα στη θέση αυτή

  • είτε την τιμή αποτίμησης αν, στον `ορισμό`_ του παραστατικού “Δελτίο μηχανήματος”, έχετε συμπληρώσει τσεκ στην “Αποτίμηση κατά είδος”
  • είτε την τιμή χονδρικής ή λιανικής από την `καρτέλα του είδους`_ ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του προμηθευτή (χονδρικής/λιανικής)

Μπορείτε φυσικά να την αλλάξετε πληκτρολογώντας την επιθυμητή.

 • Εκπτωση Πληκτρολογήστε το ποσοστό της έκπτωσης, εφόσον υπάρχει.

Κίνηση μηχανήματος

Με το παραστατικό αυτό μπορείτε να χρεώσετε σε πολλά μηχανήματά διάφορα είδη αποθήκης. Εαν π.χ. η εταιρεία σας διαθέτει κάποιο βυτιοφόρο το οποίο γεμίζει με πετρέλαιο τα μηχανήματα που έχετε στα έργα σας, μπορείτε, μετά από μια τέτοια διανομή, να καταχωρήσετε ένα παραστατικό του τύπου “Κίνησης μηχανήματος” με το οποίο θα χρεώνατε σε κάθε μηχάηνημα το πετρέλαιο που πήρε. Για την καταχώρηση παραστατικού του τύπου “Κίνηση μηχανήματος”, συμπληρώστε: Πάνω πίνακας

 • ημερ/νία
 • είδος παραστατικού
 • αριθμός του παραστατικού

Κάτω πίνακας

 • Μηχάνημα Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό του μηχανήματος που χρεώνεται. Αυτόματα, στην δεξιότερη στήλη εμφανίζεται η περιγραφή του μηχανήματος.

 • Είδος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό είδους αποθήκης που χρεώνεται στο μηχάνημα. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή του κωδικού.

 • Εργο, Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό έργου και του κ. κόστους, όπου ανήκει η κίνηση. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή των κωδικών που συμπληρώσατε.

 • Περιγραφή Πληκτρολογήστε την περιγραφή της κίνησης.

 • Ποσότητα Πληκτρολογήστε την ποσότητα του είδους που επιλέξατε, χωρίς διαχωριστικά.Π.χ για 1,200.5 τόννους, 1200.5.

 • Μονάδα Εμφανίζει αυτόματα τη βασική μονάδα μέτρησης του είδους όπως είναι ορισμένη στην καρτέλα του είδους. Μόνο αν έχουν ορισθεί συσκευασίες για το συγκεκριμένο είδος (βλ. `Πίνακες - Είδη αποθήκης - Συσκευασίες`_) το πρόγραμμα επιτρέπει αλλαγή της μονάδας μέτρησης από τον πίνακα των συσκευασιών.

 • Τιμή Πληκτρολογήστε την καθαρή αξία μονάδας (χωρίς ΦΠΑ), χωρίς διαχωριστικά. Το ποσό φορμάρεται αυτόματα με διαχωριστικά χιλιάδων. Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα στη θέση αυτή

  • είτε την τιμή αποτίμησης αν, στον `ορισμό`_ του παραστατικού “Κίνηση μηχανήματος”, έχετε συμπληρώσει τσεκ στην “Αποτίμηση κατά είδος”
  • είτε την τιμή χονδρικής ή λιανικής από την `καρτέλα του είδους`_.

  Μπορείτε φυσικά να την αλλάξετε πληκτρολογώντας την επιθυμητή. Το πρόγραμμα υπολογίζει την αξία χρέωσης από τη σχέση: Αξία = Ποσότητα * Τιμή - Έκπτωση

 • Εκπτωση Πληκτρολογήστε το ποσό της έκπτωσης, εφόσον υπάρχει.

Παραγγελία εισαγωγής μηχανήματος

Με το παραστατικό αυτό καταχωρείτε τις παραγγελίες προς τους προμηθευτές σας, οι οποίες αφορούν συγκεκριμένο μηχάνημά σας. Οι ποσότητες των ειδών αποθήκης που δηλώνετε θα εμφανίζονται στις καρτέλες αποθήκης ως ποσότητες υπό παραγγελία, έως ότου μετασχηματίσετε την παραγγελία εισαγωγής σε δελτίο μηχανήματος ή τιμολόγιο μηχανήματος (βλ. `Τρέχοντα παραστατικά - Γενικα - Μετατροπή παραστατικών`_). Για την καταχώρηση παραστατικού του τύπου “Παραγγελία εισαγωγής μηχανήματος”, συμπληρώστε: Κάτω πίνακας

 • Μηχάνημα Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό του μηχανήματος που προγραμματίζετε. Αυτόματα, στην δεξιότερη στήλη εμφανίζεται η περιγραφή του μηχανήματος.

 • Είδος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό είδους αποθήκης. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή του κωδικού. Εφόσον στο `Πίνακες - Προμηθευτές`_ έχουν συμπληρωθεί συσχετίσεις ειδών αποθήκης-προμηθευτών, μπορείτε να αναζητήσετε το είδος αποθήκης και στον πίνακα συσχέτισης με το προμηθευτή του συγκεκριμένου παραστατικού ως εξής:

  • πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Shift και F4 ή επιλέξτε από το τοπικό μενού (δεξί κλικ του mouse) “Κωδικός είδους προμηθευτή”
  • επιλέξτε από τον πίνακα συσχέτισης το είδος που θέλετε (ισχύει η λειτουργία αναζήτησης με το πλήκτρο F3)
  • το πρόγραμμα αυτόματα συμπληρώνει τον πραγματικό κωδικό είδους αποθήκης που αντιστοιχεί στην επιλογή σας
 • Εργο, Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό έργου και του κ. κόστους, όπου ανήκει η κίνηση. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή των κωδικών που συμπληρώσατε.

 • Περιγραφή Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα την περιγραφή της κίνησης. Μπορείτε να την αλλάξετε πληκτρολογώντας αυτή της αρεσκείας σας.

 • Ποσότητα Πληκτρολογήστε την ποσότητα του είδους που επιλέξατε, χωρίς διαχωριστικά.Π.χ για 1,200.5 τόννους, 1200.5.

 • Μονάδα Εμφανίζει αυτόματα τη βασική μονάδα μέτρησης του είδους όπως είναι ορισμένη στην καρτέλα του είδους. Μόνο αν έχουν ορισθεί συσκευασίες για το συγκεκριμένο είδος (βλ. `Πίνακες - Είδη αποθήκης - Συσκευασίες`_) το πρόγραμμα επιτρέπει αλλαγή της μονάδας μέτρησης από τον πίνακα των συσκευασιών.

 • Τιμή Πληκτρολογήστε την καθαρή αξία μονάδας (χωρίς ΦΠΑ), χωρίς διαχωριστικά. Το ποσό φορμάρεται αυτόματα με διαχωριστικά χιλιάδων. Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα στη θέση αυτή:

  • είτε την τιμή αποτίμησης αν, στον `ορισμό`_ του παραστατικού “Παραγγελία εισαγωγής μηχανήματος”, έχετε συμπληρώσει τσεκ στην “Αποτίμηση κατά είδος”
  • είτε την τιμή χονδρικής ή λιανικής από την `καρτέλα του είδους`_ ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του προμηθευτή (χονδρικής/λιανικής)

Μπορείτε φυσικά να την αλλάξετε πληκτρολογώντας την επιθυμητή.

 • Εκπτωση Πληκτρολογήστε το ποσοστό της έκπτωσης, εφόσον υπάρχει.
 • Ποσό Υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, από τη σχέση: Ποσό = Ποσότητα * Τιμή - Έκπτωση
 • Νόμισμα Εμφανίζεται αυτόματα ο κωδικός του νομίσματος στο οποίο καταχωρείτε.
 • Παράδοση Πληκτρολογήστε την ημερ/νία προγραμματισμένης παράδοσης.

Παραγγελία εξαγωγής μηχανήματος

Με το παραστατικό αυτό καταχωρείτε τις παραγγελίες πελατών σας που πρέπει να ικανοποιήσετε και αφορούν συγκεκριμένο μηχάνημα. Οι ποσότητες των ειδών αποθήκης που δηλώνετε θα εμφανίζονται στις καρτέλες αποθήκης ως ποσότητες υπό παραγγελία, εως ότου μετασχηματίσετε την παραγγελία εισαγωγής σε δελτίο μηχανήματος ή τιμολόγιο πώλησης (βλ. `Τρέχοντα παραστατικά - Γενικα - Μετατροπή παραστατικών`_). Για την καταχώρηση παραστατικού του τύπου “Παραγγελία εξγωγής μηχανήματος”, συμπληρώστε: Κάτω πίνακας

 • Μηχάνημα Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό του μηχανήματος που προγραμματίζετε. Αυτόματα, στην δεξιότερη στήλη εμφανίζεται η περιγραφή του μηχανήματος.

 • Είδος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό είδους αποθήκης. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή του κωδικού. Εφόσον στο `Πίνακες - Προμηθευτές`_ έχουν συμπληρωθεί συσχετίσεις ειδών αποθήκης-προμηθευτών, μπορείτε να αναζητήσετε το είδος αποθήκης και στον πίνακα συσχέτισης με το προμηθευτή του συγκεκριμένου παραστατικού ως εξής:

  • πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Shift και F4 ή επιλέξτε από το τοπικό μενού (δεξί κλικ του mouse) “Κωδικός είδους προμηθευτή”
  • επιλέξτε από τον πίνακα συσχέτισης το είδος που θέλετε (ισχύει η λειτουργία αναζήτησης με το πλήκτρο F3)
  • το πρόγραμμα αυτόματα συμπληρώνει τον πραγματικό κωδικό είδους αποθήκης που αντιστοιχεί στην επιλογή σας
 • Εργο, Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό έργου και του κ. κόστους, όπου ανήκει η κίνηση. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή των κωδικών που συμπληρώσατε.

 • Περιγραφή Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα την περιγραφή της κίνησης. Μπορείτε να την αλλάξετε πληκτρολογώντας αυτή της αρεσκείας σας.

 • Ποσότητα Πληκτρολογήστε την ποσότητα του είδους που επιλέξατε, χωρίς διαχωριστικά.Π.χ για 1,200.5 τόννους, 1200.5.

 • Μονάδα Εμφανίζει αυτόματα τη βασική μονάδα μέτρησης του είδους όπως είναι ορισμένη στην καρτέλα του είδους. Μόνο αν έχουν ορισθεί συσκευασίες για το συγκεκριμένο είδος (βλ. `Πίνακες - Είδη αποθήκης - Συσκευασίες`_) το πρόγραμμα επιτρέπει αλλαγή της μονάδας μέτρησης από τον πίνακα των συσκευασιών.

 • Τιμή Πληκτρολογήστε την καθαρή αξία μονάδας (χωρίς ΦΠΑ), χωρίς διαχωριστικά. Το ποσό φορμάρεται αυτόματα με διαχωριστικά χιλιάδων. Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα στη θέση αυτή:

  • είτε την τιμή αποτίμησης αν, στον `ορισμό`_ του παραστατικού “Παραγγελία εξαγωγής μηχανήματος”, έχετε συμπληρώσει τσεκ στην “Αποτίμηση κατά είδος”
  • είτε την τιμή χονδρικής ή λιανικής από την `καρτέλα του είδους`_ ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του πελάτη (χονδρικής/λιανικής)

Μπορείτε φυσικά να την αλλάξετε πληκτρολογώντας την επιθυμητή.

 • Εκπτωση Πληκτρολογήστε το ποσοστό της έκπτωσης, εφόσον υπάρχει.
 • Ποσό Υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, από τη σχέση: Ποσό = Ποσότητα * Τιμή - Έκπτωση
 • Νόμισμα Εμφανίζεται αυτόματα ο κωδικός του νομίσματος στο οποίο καταχωρείτε.
 • Παράδοση Πληκτρολογήστε την ημερ/νία προγραμματισμένης παράδοσης.

Προγραμματισμός μηχανήματος

Με το παραστατικό αυτό καταχωρείτε τις μελλοντικές εργασίες ενός μηχανήματος δηλώνοντας το είδος της εργασίας (ψεδο-είδος αποθήκης), το έργο και το κέντρο κόστους και την ποσότητα. Ετσι έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε ανά πάσα στιγμή αν ένα μηχάνημα είναι διαθέσιμο ή όχι. Για την καταχώρηση παραστατικού του τύπου “Προγραμματισμός μηχανήματος”, συμπληρώστε: Κάτω πίνακας

 • Μηχάνημα Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό του μηχανήματος που προγραμματίζετε. Αυτόματα, στην δεξιότερη στήλη εμφανίζεται η περιγραφή του μηχανήματος.

 • Είδος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό είδους αποθήκης που προγραμματίζετε στο μηχάνημα (π.χ. “ΕΠΙΣΚΕΥΗ”, “ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ”, “ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ” κ.ο.κ.). Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή του κωδικού.

 • Εργο, Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό έργου και του κ. κόστους, όπου προγραμματίζετε το μηχάνημα. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή των κωδικών που συμπληρώσατε.

 • Περιγραφή Πληκτρολογήστε την περιγραφή της κίνησης.

 • Ποσότητα Πληκτρολογήστε την ποσότητα του είδους που επιλέξατε, χωρίς διαχωριστικά.Π.χ για 1,200.5 τόννους, 1200.5.

 • Μονάδα Εμφανίζει αυτόματα τη βασική μονάδα μέτρησης του είδους όπως είναι ορισμένη στην καρτέλα του είδους. Μόνο αν έχουν ορισθεί συσκευασίες για το συγκεκριμένο είδος (βλ. `Πίνακες - Είδη αποθήκης - Συσκευασίες`_) το πρόγραμμα επιτρέπει αλλαγή της μονάδας μέτρησης από τον πίνακα των συσκευασιών.

 • Τιμή Πληκτρολογήστε την καθαρή αξία μονάδας (χωρίς ΦΠΑ), χωρίς διαχωριστικά. Το ποσό φορμάρεται αυτόματα με διαχωριστικά χιλιάδων. Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα στη θέση αυτή:

  • είτε την τιμή αποτίμησης αν, στον `ορισμό`_ του παραστατικού “Παραγγελία εξαγωγής μηχανήματος”, έχετε συμπληρώσει τσεκ στην “Αποτίμηση κατά είδος”
  • είτε την τιμή λιανικής από την `καρτέλα του είδους`_

  Μπορείτε φυσικά να την αλλάξετε πληκτρολογώντας την επιθυμητή. Το πρόγραμμα υπολογίζει την αξία χρέωσης από τη σχέση: Αξία = Ποσότητα * Τιμή - Έκπτωση

 • Έκπτωση Πληκτρολογήστε το ποσοστό της έκπτωσης, εφόσον υπάρχει.

Τιμολόγιο μηχανήματος

Με το παραστατικό αυτό καταχωρείτε αγορές ειδών αποθήκης, όταν τα είδη αυτά δεν εισάγονται καθόλου στην αποθήκη αλλά αναλώνονται ή ενσωματόνονται απευθείας σε κάποιο μηχάνημα. Π.χ κατά την επισκευή ενός μηχανήματος σε εξωτερικό συνεργείο, ή το “γέμισμα” ενός μηχανήματος με καύσιμο από εξωτερικό πρατήριο και όχι από βυτιοφόρο της εταιρείας. Για την καταχώρηση παραστατικού του τύπου “Τιμολόγιο μηχανήματος”, συμπληρώστε: Πάνω πίνακας

 • ημερ/νία
 • είδος παραστατικού
 • αριθμός του παραστατικού
 • κωδικός του προμηθευτή από τον οποίο αγοράζετε τα είδη αποθήκης για το μηχάνημα

Κάτω πίνακας

 • Μηχάνημα Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό του μηχανήματος που χρεώνεται. Αυτόματα, στην δεξιότερη στήλη εμφανίζεται η περιγραφή του μηχανήματος.

 • Είδος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό είδους αποθήκης που χρεώνεται στο μηχάνημα. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή του κωδικού.

 • Εργο, Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό έργου και του κ. κόστους, όπου ανήκει η κίνηση. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή των κωδικών που συμπληρώσατε.

 • Περιγραφή Πληκτρολογήστε την περιγραφή της κίνησης.

 • Ποσότητα Πληκτρολογήστε την ποσότητα του είδους που επιλέξατε, χωρίς διαχωριστικά.Π.χ για 1,200.5 τόννους, 1200.5.

 • Μονάδα Εμφανίζει αυτόματα τη βασική μονάδα μέτρησης του είδους όπως είναι ορισμένη στην καρτέλα του είδους. Μόνο αν έχουν ορισθεί συσκευασίες για το συγκεκριμένο είδος (βλ. `Πίνακες - Είδη αποθήκης - Συσκευασίες`_) το πρόγραμμα επιτρέπει αλλαγή της μονάδας μέτρησης από τον πίνακα των συσκευασιών.

 • Τιμή Πληκτρολογήστε την καθαρή αξία μονάδας (χωρίς ΦΠΑ), χωρίς διαχωριστικά. Το ποσό φορμάρεται αυτόματα με διαχωριστικά χιλιάδων. Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα στη θέση αυτή:

  • είτε την τιμή αποτίμησης αν, στον `ορισμό`_ του παραστατικού “Τιμολόγιο μηχανήματος”, έχετε συμπληρώσει τσεκ στην “Αποτίμηση κατά είδος”
  • είτε την τιμή χονδρικής ή λιανικής από την `καρτέλα του είδους`_ ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του προμηθευτή (χονδρικής/λιανικής)

Μπορείτε φυσικά να την αλλάξετε πληκτρολογώντας την επιθυμητή. Το πρόγραμμα υπολογίζει την αξία χρέωσης από τη σχέση: Αξία = Ποσότητα * Τιμή

 • Ποσό Υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, από τη σχέση: Ποσό = Ποσότητα * Τιμή - Έκπτωση
 • Φ.Π.Α. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε `το διψήφιο κωδικό ΦΠΑ`_ της κίνησης. Αυτόματα υπολογίζεται και εμφανίζεται το ποσό ΦΠΑ. Εχετε δυνατότητα μεταβολής του ποσού, με το χέρι, σε περίπτωση διαφοράς.
 • Παρακρατήσεις Μόνο εφόσον το παραστατικό τύπου “Τιμολόγιο μηχανήματος” έχει `ορισθεί`_ να παίρνει παρακρατήσεις. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε `το διψήφιο κωδικό Παρακράτησης`_ της κίνησης. Αυτόματα υπολογίζεται και εμφανίζεται το ποσό παρακράτησης. Έχετε δυνατότητα μεταβολής του ποσού, με το χέρι, σε περίπτωση διαφοράς.
 • Αξία Υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, από τη σχέση: Αξία = Ποσό + ΦΠΑ
 • Νόμισμα Εμφανίζεται αυτόματα ο κωδικός του νομίσματος στο οποίο καταχωρείτε.