Καταχωρηση παραστατικων αποθηκης

Η καταχώρηση παραστατικών μηχανημάτων επιτρέπεται μόνο αν υπάρχει εγκατεστημένο το υπο-σύστημα ATLAS-ΑΠΟΘΗΚΗ. Περιγράφονται ξεχωριστά τα διαφορετικά είδη παραστατικών που καταχωρούνται στο τμήμα προμήθειών - αποθήκη της εταιρείας, με έμφαση στα πεδία που συμπληρώονται στον κάτω πίνακα του κάθε είδους παραστατικού. Στα πεδία κωδικών (π.χ. είδους αποθήκης, έργου, κέντρου κόστους κ.ο.κ.) το πρόγραμμα επιτρέπει επιλογή με αναζήτηση στο αντίστοιχο αρχείο ως εξής:

 • άνοιγμα του αρχείου επιλογών με το πλήκτρο F5, ή πατώντας πάνω στο δεξί κουμπί του πεδίου
 • μεταφορά στη στήλη βάσει της οποίας θα γίνει η αναζήτηση
 • αναζήτηση με το πλήκτρο F3 και πληκτρολόγηση όλου ή μέρους του στοιχείου βάσει του οποίου αναζητάτε (κωδικός, περιγραφή κ.ο.κ.)
 • επιλογή με το πλήκτρο Enter

Για πληρέστερη ενημέρωση δείτε και `Τρέχοντα παραστατικά-Γενικά`_.

Δελτίο άμεσης ανάλωσης απλό

Είναι το δελτίο αποστολής με το οποίο σας παραδίδει υλικά ένας προμηθευτής, τα οποία όμως αναλώνετε αμέσως. Με την καταχώρηση δημιουργούνται αυτόματα από το πρόγραμμα:

 • η χρέωση και η πίστωση του είδους αποθήκης
 • η πίστωση της καρτέλας αποθήκης του προμηθευτή

Υπάρχει δυνατότητα να καταχωρήσετε μεμονωμένα δελτία άμεσης ανάλωσης και όταν ο προμηθευτής εκδώσει το τιμολόγιο, να μετατρέψετε όλα ή μερικά δελτία άμεσης ανάλωσης σε τιμολόγιο άμεσης ανάλωσης (βλ. `Τρέχοντα παραστατικά - Γενικά - Μετατροπή παραστατικών`_). Για την καταχώρηση παραστατικού του τύπου “Δελτίο άμεση ανάλωσης απλό”, συμπληρώστε: Κάτω πίνακας

 • Είδος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό είδους αποθήκης. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή του κωδικού. Εφόσον στo `Πίνακες-Προμηθευτές`_ έχουν συμπληρωθεί συσχετίσεις ειδών αποθήκης-προμηθευτών, μπορείτε να αναζητήσετε το είδος αποθήκης και στον πίνακα συσχέτισης με το προμηθευτή του συγκεκριμένου παραστατικού ως εξής:

  • πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Shift και F4 ή επιλέξτε από το τοπικό μενού (δεξί κλικ του mouse) “Κωδικός είδους προμηθευτή”
  • επιλέξτε από τον πίνακα συσχέτισης το είδος που θέλετε (ισχύει η λειτουργία αναζήτησης με το πλήκτρο F3)
  • το πρόγραμμα αυτόματα συμπληρώνει τον πραγματικό κωδικό είδους αποθήκης που αντιστοιχεί στην επιλογή σας
 • Εργο, Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό έργου και του κ. κόστους, όπου ανήκει η κίνηση. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή των κωδικών που συμπληρώσατε.

 • Περιγραφή Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα την περιγραφή της κίνησης. Μπορείτε να την αλλάξετε πληκτρολογώντας αυτή της αρεσκείας σας

 • Ποσότητα Πληκτρολογήστε την ποσότητα του είδους που επιλέξατε, χωρίς διαχωριστικά.Π.χ για 1,200.5 τόννους, 1200.5.

 • Μονάδα Εμφανίζει αυτόματα τη βασική μονάδα μέτρησης του είδους όπως είναι ορισμένη στην καρτέλα του είδους. Μόνο αν έχουν ορισθεί συσκευασίες για το συγκεκριμένο είδος (βλ. `Πίνακες – Είδη αποθήκης – Συσκευασίες`_) το πρόγραμμα επιτρέπει αλλαγή της μονάδας μέτρησης από τον πίνακα των συσκευασιών.

 • Τιμή Πληκτρολογήστε την καθαρή αξία μονάδας (χωρίς ΦΠΑ), χωρίς διαχωριστικά. Το ποσό φορμάρεται αυτόματα με διαχωριστικά χιλιάδων. Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα στη θέση αυτή:

  • είτε την τιμή αποτίμησης αν, στον `ορισμό`_ του παραστατικού “Δελτίο άμεσης ανάλωσης απλό”, έχετε συμπληρώσει τσεκ στην “Αποτίμηση κατά είδος”
  • είτε την τιμή χονδρικής ή λιανικής από την `καρτέλα του είδους`_ ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του προμηθευτή (χονδρικής/λιανικής)

Μπορείτε φυσικά να την αλλάξετε πληκτρολογώντας την επιθυμητή.

 • Εκπτωση Πληκτρολογήστε το ποσό της έκπτωσης, εφόσον υπάρχει.
 • Ποσό Υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, από τη σχέση: Ποσό = Ποσότητα * Τιμή - Έκπτωση
 • Φ.Π.Α. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το `διψήφιο κωδικό ΦΠΑ`_ της κίνησης. Αυτόματα υπολογίζεται και εμφανίζεται το ποσό ΦΠΑ. Εχετε δυνατότητα μεταβολής του ποσού, με το χέρι, σε περίπτωση διαφοράς. Υπάρχει περίπτωση το πρόγραμμα να σας προτείνει αυτόματα τον κωδικό ΦΠΑ εφόσον τον έχετε ορίσει στο είδος αποθήκης που κινείται ή στον προμηθευτή / πελάτη (βλ. `Πίνακες – Είδη αποθήκης`_ και `Πίνακες – Προμηθυετές`_).
 • Αξία Υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, από τη σχέση: Αξία = Ποσό + ΦΠΑ.
 • Νόμισμα Εμφανίζεται αυτόματα ο κωδικός του νομίσματος στο οποίο καταχωρείτε.

Δελτίο άμεσης ανάλωσης πελάτη

Είναι το δελτίο αποστολής με το οποίο ένας προμηθευτής σας παραδίδει υλικά σε χώρο του πελάτη σας, τα οποία τα χρεώνετε στον πελάτη αμέσως. Με την καταχώρηση δημιουργούνται αυτόματα από το πρόγραμμα:

 • η χρέωση και η πίστωση του είδους αποθήκης
 • η πίστωση της καρτέλας αποθήκης του προμηθευτή
 • η χρέωση της καρτέλας αποθήκης του πελάτη

Για την καταχώρηση παραστατικού του τύπου “Δελτίο άμεση ανάλωσης πελάτη”, συμπληρώστε: Κάτω πίνακας

 • Πελάτης Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό πελάτη. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή του κωδικού.

 • Είδος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον τελευταιoβάθμιο κωδικό είδους αποθήκης. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή του κωδικού. Εφόσον στο `Πίνακες - Προμηθευτές`_ έχουν συμπληρωθεί συσχετίσεις ειδών αποθήκης-προμηθευτών, μπορείτε να αναζητήσετε το είδος αποθήκης και στον πίνακα συσχέτισης με το προμηθευτή του συγκεκριμένου παραστατικού ως εξής:

  • πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Shift και F4 ή επιλέξτε από το τοπικό μενού (δεξί κλικ του mouse) “Κωδικός είδους προμηθευτή”
  • επιλέξτε από τον πίνακα συσχέτισης το είδος που θέλετε (ισχύει η λειτουργία αναζήτησης με το πλήκτρο F3)
  • το πρόγραμμα αυτόματα συμπληρώνει τον πραγματικό κωδικό είδους αποθήκης που αντιστοιχεί στην επιλογή σας
 • Εργο, Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό έργου και του κ. κόστους, όπου ανήκει η κίνηση. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή των κωδικών που συμπληρώσατε.

 • Περιγραφή Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα την περιγραφή της κίνησης. Μπορείτε να την αλλάξετε πληκτρολογώντας αυτή της αρεσκείας σας.

 • Ποσότητα Πληκτρολογήστε την ποσότητα του είδους που επιλέξατε, χωρίς διαχωριστικά.Π.χ για 1,200.5 τόννους, 1200.5.

 • Μονάδα Εμφανίζει αυτόματα τη βασική μονάδα μέτρησης του είδους όπως είναι ορισμένη στην καρτέλα του είδους. Μόνο αν έχουν ορισθεί συσκευασίες για το συγκεκριμένο είδος (βλ. `Πίνακες – Είδη αποθήκης – Συσκευασίες`_) το πρόγραμμα επιτρέπει αλλαγή της μονάδας μέτρησης από τον πίνακα των συσκευασιών.

 • Τιμή Πληκτρολογήστε την καθαρή αξία μονάδας (χωρίς ΦΠΑ), χωρίς διαχωριστικά. Το ποσό φορμάρεται αυτόματα με διαχωριστικά χιλιάδων. Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα στη θέση αυτή:

  • είτε την τιμή αποτίμησης αν, στον `ορισμό`_ του παραστατικού “Δελτίο άμεσης ανάλωσης πελάτη”, έχετε συμπληρώσει τσεκ στην “Αποτίμηση κατά είδος”
  • είτε την τιμή χονδρικής ή λιανικής από την `καρτέλα του είδους`_ ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του προμηθευτή (χονδρικής/λιανικής)

Μπορείτε φυσικά να την αλλάξετε πληκτρολογώντας την επιθυμητή.

 • Εκπτωση Πληκτρολογήστε το ποσό της έκπτωσης, εφόσον υπάρχει.
 • Ποσό Υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, από τη σχέση: Ποσό = Ποσότητα * Τιμή - Έκπτωση.
 • Φ.Π.Α. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το `διψήφιο κωδικό ΦΠΑ`_ της κίνησης. Αυτόματα υπολογίζεται και εμφανίζεται το ποσό ΦΠΑ. Εχετε δυνατότητα μεταβολής του ποσού, με το χέρι, σε περίπτωση διαφοράς. Υπάρχει περίπτωση το πρόγραμμα να σας προτείνει αυτόματα τον κωδικό ΦΠΑ εφόσον τον έχετε ορίσει είτε στο είδος αποθήκης που κινείται είτε στον πελάτη (βλ. `Πίνακες – Είδη αποθήκης`_ και `Πίνακες – Πελάτες`_).
 • Αξία Υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, από τη σχέση: Αξία = Ποσό + ΦΠΑ.
 • Νόμισμα Εμφανίζεται αυτόματα ο κωδικός του νομίσματος στο οποίο καταχωρείτε.

Δελτίο απλό εισ/εξ

Είναι το παραστατικό αποθήκης με τους λιγότερους αυτοματισμούς. Είναι αντίστοιχο με τα παραστατικά με απλές κινήσεις του Λογιστηρίου. Έχει εφαρμογή σε περιορισμένες περιπτώσεις κι εφόσον δεν εξυπηρετεί κανένα άλλο αυτόματο παραστατικό. Χρήσιμο π.χ. για εγγραφές ανάλωσης και εγγραφές ελλειμάτων / πλεονασμάτων. Καταχωρείτε χωριστές εγγραφές για κάθε εισαγωγή και κάθε εξαγωγή που αφορά το συγκεκριμένο παραστατικό. Εχετε δυνατότητα καταχώρησης απεριόριστων κινήσεων εισαγωγής / εξαγωγής σε ένα παραστατικό. Για την καταχώρηση παραστατικού του τύπου “Δελτίο απλό εισ/εξ”, συμπληρώστε: Κάτω πίνακας

 • Είδος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό είδους αποθήκης. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή του κωδικού.

 • Εργο / Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό έργου και του κ. κόστους, όπου ανήκει η κίνηση. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή των κωδικών που συμπληρώσατε.

 • Περιγραφή Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα την περιγραφή της κίνησης. Μπορείτε να την αλλάξετε πληκτρολογώντας αυτή της αρεσκείας σας.

 • Είδος Επιλέξτε “Εισαγωγή” ή “Εξαγωγή” ανάλογα με το είδος της κίνησης.

 • Ποσότητα Πληκτρολογήστε την ποσότητα του είδους που επιλέξατε, χωρίς διαχωριστικά.Π.χ για 1,200.5 τόννους, 1200.5.

 • Μονάδα Εμφανίζει αυτόματα τη βασική μονάδα μέτρησης του είδους όπως είναι ορισμένη στην καρτέλα του είδους. Μόνο αν έχουν ορισθεί συσκευασίες για το συγκεκριμένο είδος (βλ. `Πίνακες – Είδη αποθήκης – Συσκευασίες`_) το πρόγραμμα επιτρέπει αλλαγή της μονάδας μέτρησης από τον πίνακα των συσκευασιών.

 • Τιμή Πληκτρολογήστε την καθαρή αξία μονάδας (χωρίς ΦΠΑ), χωρίς διαχωριστικά. Το ποσό φορμάρεται αυτόματα με διαχωριστικά χιλιάδων. Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα στη θέση αυτή:

  • είτε τιμή αποτίμησης αν, στον `ορισμό`_ του παραστατικού “Δελτίο αποστολής”, έχετε συμπληρώσει τσεκ στην “Αποτίμηση κατά είδος”
  • είτε την τιμή λιανικής από την `καρτέλα του είδους`_

Μπορείτε φυσικά να την αλλάξετε πληκτρολογώντας την επιθυμητή.

 • Εκπτωση Πληκτρολογήστε το ποσό της έκπτωσης, εφόσον υπάρχει.
 • Ποσό Υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, από τη σχέση: Ποσό = Ποσότητα * Τιμή - Έκπτωση.
 • Φ.Π.Α. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το `διψήφιο κωδικό ΦΠΑ`_ της κίνησης. Αυτόματα υπολογίζεται και εμφανίζεται το ποσό ΦΠΑ. Εχετε δυνατότητα μεταβολής του ποσού, με το χέρι, σε περίπτωση διαφοράς. Υπάρχει περίπτωση το πρόγραμμα να σας προτείνει αυτόματα τον κωδικό ΦΠΑ εφόσον τον έχετε ορίσει στο είδος αποθήκης που κινείται ή στον προμηθευτή / πελάτη (βλ. `Πίνακες – Είδη αποθήκης`_ και `Πίνακες – Πελάτες / Προμηθυετές`_).
 • Αξία Υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, από τη σχέση: Αξία = Ποσό + ΦΠΑ.
 • Νόμισμα Εμφανίζεται αυτόματα ο κωδικός του νομίσματος στο οποίο καταχωρείτε.

Δελτίο αποστολής

Είναι το αντίστροφο παραστατικό του `δελτίου εισαγωγής`_. Αποτελεί το δελτίο αποστολής της εταιρείας που εκδίδετε όταν παραδίδετε είδη αποθήκης σε κάποιον πελάτη ή κ/ξία. Με την καταχώρηση δημιουργούνται αυτόματα από το πρόγραμμα

 • η πίστωση του είδους αποθήκης
 • η χρέωση της καρτέλας αποθήκης του πελάτη

Υπάρχει δυνατότητα να εκδώσετε πολλά δελτία αποστολής σε κάποιον πελάτη και μετά από ένα χρονικό διάστημα να μετατρέψετε όλα τα δελτία αποστολής του σε τιμολόγιο πώλησης (βλ. `Τρέχοντα παραστατικά - Γενικά - Μετατροπή παραστατικών`_). Για την καταχώρηση παραστατικού του τύπου “Δελτίο αποστολής”, συμπληρώστε: Κάτω πίνακας

 • Είδος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό είδους αποθήκης. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή του κωδικού.

 • Εργο / Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό έργου και του κ. κόστους, όπου ανήκει η κίνηση. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή των κωδικών που συμπληρώσατε.

 • Περιγραφή Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα την περιγραφή της κίνησης. Μπορείτε να την αλλάξετε πληκτρολογώντας αυτή της αρεσκείας σας.

 • Ποσότητα Πληκτρολογήστε την ποσότητα του είδους που επιλέξατε, χωρίς διαχωριστικά.Π.χ για 1,200.5 τόννους, 1200.5.

 • Μονάδα Εμφανίζει αυτόματα τη βασική μονάδα μέτρησης του είδους όπως είναι ορισμένη στην καρτέλα του είδους. Μόνο αν έχουν ορισθεί συσκευασίες για το συγκεκριμένο είδος (βλ. `Πίνακες – Είδη αποθήκης – Συσκευασίες`_) το πρόγραμμα επιτρέπει αλλαγή της μονάδας μέτρησης από τον πίνακα των συσκευασιών.

 • Τιμή Πληκτρολογήστε την καθαρή αξία μονάδας (χωρίς ΦΠΑ), χωρίς διαχωριστικά. Το ποσό φορμάρεται αυτόματα με διαχωριστικά χιλιάδων. Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα στη θέση αυτή:

  • είτε την τιμή αποτίμησης αν, στον `ορισμό`_ του παραστατικού “Δελτίο αποστολής”, έχετε συμπληρώσει τσεκ στην “Αποτίμηση κατά είδος”
  • είτε την τιμή χονδρικής ή λιανικής από την `καρτέλα του είδους`_ ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του πελάτη (χονδρικής/λιανικής)

Μπορείτε φυσικά να την αλλάξετε πληκτρολογώντας την επιθυμητή.

 • Εκπτωση Πληκτρολογήστε το ποσό της έκπτωσης, εφόσον υπάρχει
 • Ποσό Υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, από τη σχέση: Ποσό = Ποσότητα * Τιμή - Έκπτωση.
 • Φ.Π.Α. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το `διψήφιο κωδικό ΦΠΑ`_ της κίνησης. Αυτόματα υπολογίζεται και εμφανίζεται το ποσό ΦΠΑ. Εχετε δυνατότητα μεταβολής του ποσού, με το χέρι, σε περίπτωση διαφοράς. Υπάρχει περίπτωση το πρόγραμμα να σας προτείνει αυτόματα τον κωδικό ΦΠΑ εφόσον τον έχετε ορίσει στο είδος αποθήκης που κινείται ή στον προμηθευτή / πελάτη (βλ. `Πίνακες – Είδη αποθήκης`_ και `Πίνακες – Πελάτες`_).
 • Αξία Υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, από τη σχέση: Αξία = Ποσό + ΦΠΑ.
 • Νόμισμα Εμφανίζεται αυτόματα ο κωδικός του νομίσματος στο οποίο καταχωρείτε.

Δελτίο εισαγωγής

Είναι το δελτίο αποστολής με το οποίο σας παραδίδει υλικά ένας προμηθευτής. Με την καταχώρηση δημιουργούνται αυτόματα από το πρόγραμμα

 • η χρέωση του είδους αποθήκης
 • η πίστωση της καρτέλας αποθήκης του προμηθευτή

Υπάρχει δυνατότητα να καταχωρήσετε μεμονωμένα δελτία εισαγωγής και όταν ο προμηθευτής εκδώσει το τιμολόγιο, να μετατρέψετε όλα ή μερικά δελτία εισαγωγής σε τιμολόγιο αγοράς (βλ. `Τρέχοντα παραστατικά - Γενικά - Μετατροπή παραστατικών`_). Για την καταχώρηση παραστατικού του τύπου “Δελτίο αποστολής”, συμπληρώστε: Κάτω πίνακας

 • Είδος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό είδους αποθήκης. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή του κωδικού. Εφόσον στo `Πίνακες - Προμηθευτές`_ έχουν συμπληρωθεί συσχετίσεις ειδών αποθήκης-προμηθευτών, μπορείτε να αναζητήσετε το είδος αποθήκης και στον πίνακα συσχέτισης με το προμηθευτή του συγκεκριμένου παραστατικού ως εξής:

  • πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Shift και F4 ή επιλέξτε από το τοπικό μενού (δεξί κλικ του mouse) “Κωδικός είδους προμηθευτή”
  • επιλέξτε από τον πίνακα συσχέτισης το είδος που θέλετε (ισχύει η λειτουργία αναζήτησης με το πλήκτρο F3)
  • το πρόγραμμα αυτόματα συμπληρώνει τον πραγματικό κωδικό είδους αποθήκης που αντιστοιχεί στην επιλογή σας
 • Εργο, Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό έργου και του κ. κόστους, όπου ανήκει η κίνηση. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή των κωδικών που συμπληρώσατε.

 • Περιγραφή Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα την περιγραφή της κίνησης. Μπορείτε να την αλλάξετε πληκτρολογώντας αυτή της αρεσκείας σας

 • Ποσότητα Πληκτρολογήστε την ποσότητα του είδους που επιλέξατε, χωρίς διαχωριστικά.Π.χ για 1,200.5 τόννους, 1200.5.

 • Μονάδα Εμφανίζει αυτόματα τη βασική μονάδα μέτρησης του είδους όπως είναι ορισμένη στην καρτέλα του είδους. Μόνο αν έχουν ορισθεί συσκευασίες για το συγκεκριμένο είδος (βλ. `Πίνακες – Είδη αποθήκης – Συσκευασίες`_) το πρόγραμμα επιτρέπει αλλαγή της μονάδας μέτρησης από τον πίνακα των συσκευασιών.

 • Τιμή Πληκτρολογήστε την καθαρή αξία μονάδας (χωρίς ΦΠΑ), χωρίς διαχωριστικά. Το ποσό φορμάρεται αυτόματα με διαχωριστικά χιλιάδων. Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα στη θέση αυτή:

  • είτε την τιμή αποτίμησης αν, στον `ορισμό`_ του παραστατικού “Δελτίο εισαγωγής”, έχετε συμπληρώσει τσεκ στην “Αποτίμηση κατά είδος”.
  • είτε την τιμή χονδρικής ή λιανικής από την `καρτέλα του είδους`_ ανάλογα με τον `χαρακτηρισμό`_ του προμηθευτή (χονδρικής/λιανικής).

Μπορείτε φυσικά να την αλλάξετε πληκτρολογώντας την επιθυμητή.

 • Εκπτωση Πληκτρολογήστε το ποσό της έκπτωσης, εφόσον υπάρχει.
 • Ποσό Υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, από τη σχέση: Ποσό = Ποσότητα * Τιμή - Έκπτωση
 • Φ.Π.Α. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το `διψήφιο κωδικό ΦΠΑ`_ της κίνησης. Αυτόματα υπολογίζεται και εμφανίζεται το ποσό ΦΠΑ. Εχετε δυνατότητα μεταβολής του ποσού, με το χέρι, σε περίπτωση διαφοράς.
 • Αξία Υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, από τη σχέση: Αξία = Ποσό + ΦΠΑ
 • Νόμισμα Εμφανίζεται αυτόματα ο κωδικός του νομίσματος στο οποίο καταχωρείτε.

Δελτίο μεταποίησης

Για να λειτουργήσει το δελτίο μεταποίησης πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένες `συνταγές μεταποίησης`_. Κατά την καταχώρησή του στα “Τρέχοντα παραστατικά” και ενώ είσαστε στον κάτω πίνακα, επιλέξτε από το τοπικό μενού (δεξί κλικ του mouse) “Εκτέλεση συνταγής” και επιλέξτε τη συγκεκριμένη συνταγή που θέλετε. Δείτε και `Τρέχοντα παραστατικά - Γενικά - Εκτέλεση συνταγής`_.

Δελτίο παραλαβής

Παραστατικό ίδιο με το “Δελτίο Εισαγωγής” (βλ. πιο πάνω).

Επιστροφή εισαγωγής

Με το παραστατικό αυτό μπορείτε να επιστρέψετε είδη αποθήκης στους προμηθευτές σας, σε περίπτωση ελλατωματικών υλικών, δηλαδή προς επισκευή ή αντικατάσταση. ΠΡΟΣΟΧΗ! Με το παραστατικό αυτό δεν αντικαθιστάτε το πιστωτικό ή το ακυρωτικό τιμολόγιο αγοράς, γιατί δεν συνδέεται με το λογιστήριο. Η καταχώρηση του πιστωτικού / ακυρωτικού τιμολογίου είναι απαραίτητη για την συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων στο τέλος του έτους. Για την καταχώρηση παραστατικού του τύπου “Επιστροφή εισαγωγής”, συμπληρώστε: Κάτω πίνακας

 • Είδος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό είδους αποθήκης. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή του κωδικού. Εφόσον στο `Πίνακες - Προμηθευτές`_ έχουν συμπληρωθεί συσχετίσεις ειδών αποθήκης-προμηθευτών, μπορείτε να αναζητήσετε το είδος αποθήκης και στον πίνακα συσχέτισης με το προμηθευτή του συγκεκριμένου παραστατικού ως εξής:

  • πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Shift και F4 ή επιλέξτε από το τοπικό μενού (δεξί κλικ του mouse) “Κωδικός είδους προμηθευτή”
  • επιλέξτε από τον πίνακα συσχέτισης το είδος που θέλετε (ισχύει η λειτουργία αναζήτησης με το πλήκτρο F3)
  • το πρόγραμμα αυτόματα συμπληρώνει τον πραγματικό κωδικό είδους αποθήκης που αντιστοιχεί στην επιλογή σας
 • Εργο, Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό έργου και του κ. κόστους, όπου ανήκει η κίνηση. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή των κωδικών που συμπληρώσατε.

 • Περιγραφή Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα την περιγραφή της κίνησης. Μπορείτε να την αλλάξετε πληκτρολογώντας αυτή της αρεσκείας σας

 • Ποσότητα Πληκτρολογήστε την ποσότητα του είδους που επιλέξατε, χωρίς διαχωριστικά.Π.χ για 1,200.5 τόννους, 1200.5.

 • Μονάδα Εμφανίζει αυτόματα τη βασική μονάδα μέτρησης του είδους όπως είναι ορισμένη στην καρτέλα του είδους. Μόνο αν έχουν ορισθεί συσκευασίες για το συγκεκριμένο είδος (βλ. `Πίνακες - Είδη αποθήκης - Συσκευασίες`_) το πρόγραμμα επιτρέπει αλλαγή της μονάδας μέτρησης από τον πίνακα των συσκευασιών.

 • Τιμή Πληκτρολογήστε την καθαρή αξία μονάδας (χωρίς ΦΠΑ), χωρίς διαχωριστικά. Το ποσό φορμάρεται αυτόματα με διαχωριστικά χιλιάδων. Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα στη θέση αυτή:

  • είτε την τιμή αποτίμησης αν, στον `ορισμό`_ του παραστατικού “Επιστροφή εισαγωγής”, έχετε συμπληρώσει τσεκ στην “Αποτίμηση κατά είδος”
  • είτε την τιμή χονδρικής ή λιανικής από την `καρτέλα του είδους`_ ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του προμηθευτή (χονδρικής/λιανικής)

Μπορείτε φυσικά να την αλλάξετε πληκτρολογώντας την επιθυμητή.

 • Εκπτωση Πληκτρολογήστε το ποσό της έκπτωσης, εφόσον υπάρχει.
 • Ποσό Υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, από τη σχέση: Ποσό = Ποσότητα * Τιμή - Έκπτωση
 • Φ.Π.Α. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε `το διψήφιο κωδικό ΦΠΑ`_ της κίνησης. Αυτόματα υπολογίζεται και εμφανίζεται το ποσό ΦΠΑ. Εχετε δυνατότητα μεταβολής του ποσού, με το χέρι, σε περίπτωση διαφοράς. Υπάρχει περίπτωση το πρόγραμμα να σας προτείνει αυτόματα τον κωδικό ΦΠΑ εφόσον τον έχετε ορίσει στο είδος αποθήκης που κινείται ή στον προμηθευτή (βλ. `Πίνακες - Είδη αποθήκης`_ και `Πίνακες – Προμηθυετές`_.
 • Αξία Υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, από τη σχέση: Αξία = Ποσό + ΦΠΑ
 • Νόμισμα Εμφανίζεται αυτόματα ο κωδικός του νομίσματος στο οποίο καταχωρείτε.

Επιστροφή εξαγωγής

Με το παραστατικό αυτό καταχωρείτε δελτία αποστολής των πελατών σας, προς την εταιρεία σας, με τα οποία σας επιστρέφουν είδη αποθήκης προς επισκευή ή αντικατάσταση. ΠΡΟΣΟΧΗ! Με το παραστατικό αυτό δεν αντικαθιστάτε το πιστωτικό ή το ακυρωτικό τιμολόγιο πώλησης, γιατί δεν συνδέεται με το λογιστήριο. Η καταχώρηση του πιστωτικού / ακυρωτικού τιμολογίου είναι απαραίτητη για την συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων στο τέλος του έτους. Για την καταχώρηση παραστατικού του τύπου “Επιστροφή εισαγωγής”, συμπληρώστε: Κάτω πίνακας

 • Είδος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό είδους αποθήκης. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή του κωδικού.

 • Εργο, Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό έργου και του κ. κόστους, της κίνησης. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή των κωδικών που συμπληρώσατε.

 • Περιγραφή Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα την περιγραφή της κίνησης. Μπορείτε να την αλλάξετε πληκτρολογώντας αυτή της αρεσκείας σας.

 • Ποσότητα Πληκτρολογήστε την ποσότητα του είδους που επιλέξατε, χωρίς διαχωριστικά.Π.χ για 1,200.5 τόννους, 1200.5.

 • Μονάδα Εμφανίζει αυτόματα τη βασική μονάδα μέτρησης του είδους όπως είναι ορισμένη στην καρτέλα του είδους. Μόνο αν έχουν ορισθεί συσκευασίες για το συγκεκριμένο είδος (βλ. `Πίνακες - Είδη αποθήκης - Συσκευασίες`_) το πρόγραμμα επιτρέπει αλλαγή της μονάδας μέτρησης από τον πίνακα των συσκευασιών.

 • Τιμή Πληκτρολογήστε την καθαρή αξία μονάδας (χωρίς ΦΠΑ), χωρίς διαχωριστικά. Το ποσό φορμάρεται αυτόματα με διαχωριστικά χιλιάδων. Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα στη θέση αυτή:

  • είτε την τιμή αποτίμησης αν, στον `ορισμό`_ του παραστατικού “Επιστροφή εξαγωγής”, έχετε συμπληρώσει τσεκ στην “Αποτίμηση κατά είδος”
  • είτε την τιμή χονδρικής ή λιανικής από την `καρτέλα του είδους`_ ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του πελάτη (χονδρικής/λιανικής)

  Μπορείτε φυσικά να την αλλάξετε πληκτρολογώντας την επιθυμητή.

 • Εκπτωση Πληκτρολογήστε το ποσό της έκπτωσης, εφόσον υπάρχει.

 • Ποσό Υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, από τη σχέση: Ποσό = Ποσότητα * Τιμή - Έκπτωση

 • Φ.Π.Α. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε `το διψήφιο κωδικό ΦΠΑ`_ της κίνησης. Αυτόματα υπολογίζεται και εμφανίζεται το ποσό ΦΠΑ. Εχετε δυνατότητα μεταβολής του ποσού, με το χέρι, σε περίπτωση διαφοράς. Υπάρχει περίπτωση το πρόγραμμα να σας προτείνει αυτόματα τον κωδικό ΦΠΑ εφόσον τον έχετε ορίσει στο είδος αποθήκης που κινείται ή στον πελάτη (βλ. `Πίνακες - Είδη αποθήκης`_ και `Πίνακες – Πελάτες`_.

 • Αξία Υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, από τη σχέση: Αξία = Ποσό + ΦΠΑ

 • Νόμισμα Εμφανίζεται αυτόματα ο κωδικός του νομίσματος στο οποίο καταχωρείτε.

Μεταφορά είδους

Το παραστατικό αυτό χρησιμοποιείται όταν θέλετε να μεταφέρετε είδη αποθήκης από ένα έργο και ένα κέντρο κόστους σε άλλο. Η μεταφορά αυτή δεν δημιουργεί διαφοροποίηση της συνολικής ποσότητας και αξίας των ειδών αποθήκης αλλά μεταβάλλει τις κατανομές τους στα έργα και κέντρα κόστους. Για την καταχώρηση παραστατικού του τύπου “Επιστροφή εισαγωγής”, συμπληρώστε: Κάτω πίνακας

 • Είδος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό είδους αποθήκης που μετακινείτε. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή του κωδικού.

 • (Από) Εργο, Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό του έργου και του κ. κόστους, από όπου μετακινείται το είδος αποθήκης.

 • (Σε) Εργο, Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό του έργου και του κ. κόστους, όπου μετακινείται το έίδος αποθήκης. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή των κωδικών που συμπληρώσατε.

 • Περιγραφή Πληκτρολογήστε την περιγραφή της κίνησης.

 • Ποσότητα Πληκτρολογήστε την ποσότητα του είδους που επιλέξατε, χωρίς διαχωριστικά.Π.χ για 1,200.5 τόννους, 1200.5. Το πρόγραμμα υπολογίζει την αξία μεταφοράς από τη σχέση: Αξία = Ποσότητα * Τιμή. ** **Η Τιμή είναι μπορεί να είναι

  • είτε η τιμή αποτίμησης αν, στον `ορισμό`_ του παραστατικού “Μεταφορά είδους”, έχετε συμπληρώσει τσεκ στην “Αποτίμηση κατά είδος”
  • είτε η τιμή λιανικής από την `καρτέλα του είδους`_
 • Μονάδα Εμφανίζει αυτόματα τη βασική μονάδα μέτρησης του είδους όπως είναι ορισμένη στην καρτέλα του είδους. Μόνο αν έχουν ορισθεί συσκευασίες για το συγκεκριμένο είδος (βλ. `Πίνακες - Είδη αποθήκης - Συσκευασίες`_) το πρόγραμμα επιτρέπει αλλαγή της μονάδας μέτρησης από τον πίνακα των συσκευασιών.

Παραγγελία αποστολής

Με το παραστατικό αυτό καταχωρείτε τις παραγγελίες πελατών σας που πρέπει να ικανοποιήσετε. Οι ποσότητες των ειδών αποθήκης που δηλώνετε θα εμφανίζονται στις καρτέλες αποθήκης ως ποσότητες υπό παραγγελία, εως ότου μετασχηματίσετε την παραγγελία εισαγωγής σε δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο πώλησης (βλ. `Τρέχοντα παραστατικά - Γενικά - Μετατροπή παραστατικών`_). Για την καταχώρηση παραστατικού του τύπου “Παραγγελία αποστολής”, συμπληρώστε: Κάτω πίνακας

 • Είδος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό είδους αποθήκης. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή του κωδικού.

 • Εργο, Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό έργου και του κ. κόστους, όπου ανήκει η κίνηση. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή των κωδικών που συμπληρώσατε.

 • Περιγραφή Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα την περιγραφή της κίνησης. Μπορείτε να την αλλάξετε πληκτρολογώντας αυτή της αρεσκείας σας.

 • Ποσότητα Πληκτρολογήστε την ποσότητα του είδους που επιλέξατε, χωρίς διαχωριστικά.Π.χ για 1,200.5 τόννους, 1200.5.

 • Μονάδα Εμφανίζει αυτόματα τη βασική μονάδα μέτρησης του είδους όπως είναι ορισμένη στην καρτέλα του είδους. Μόνο αν έχουν ορισθεί συσκευασίες για το συγκεκριμένο είδος (βλ. `Πίνακες - Είδη αποθήκης - Συσκευασίες`_) το πρόγραμμα επιτρέπει αλλαγή της μονάδας μέτρησης από τον πίνακα των συσκευασιών.

 • Τιμή Πληκτρολογήστε την καθαρή αξία μονάδας (χωρίς ΦΠΑ), χωρίς διαχωριστικά. Το ποσό φορμάρεται αυτόματα με διαχωριστικά χιλιάδων. Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα στη θέση αυτή:

  • είτε την τιμή αποτίμησης αν, στον `ορισμό`_ του παραστατικού “Παραγγελία αποστολής”, έχετε συμπληρώσει τσεκ στην “Αποτίμηση κατά είδος”
  • είτε την τιμή χονδρικής ή λιανικής από την `καρτέλα του είδους`_ ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του πελάτη (χονδρικής/λιανικής)

Μπορείτε φυσικά να την αλλάξετε πληκτρολογώντας την επιθυμητή.

 • Εκπτωση Πληκτρολογήστε το ποσό της έκπτωσης, εφόσον υπάρχει.
 • Ποσό Υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, από τη σχέση: Ποσό = Ποσότητα * Τιμή - Έκπτωση
 • Νόμισμα Εμφανίζεται αυτόματα ο κωδικός του νομίσματος στο οποίο καταχωρείτε.
 • Παράδοση Πληκτρολογήστε την ημερ/νία προγραμματισμένης παράδοσης.

Παραγγελία εισαγωγής

Με το παραστατικό αυτό καταχωρείτε τις παραγγελίες προς τους προμηθευτές σας. Οι ποσότητες των ειδών αποθήκης που δηλώνετε θα εμφανίζονται στις καρτέλες αποθήκης ως ποσότητες υπό παραγγελία, εως ότου μετασχηματίσετε την παραγγελία εισαγωγής σε δελτίο εισαγωγής ή τιμολόγιο αγοράς (βλ. `Τρέχοντα παραστατικά - Γενικά - Μετατροπή παραστατικών`_). Για την καταχώρηση παραστατικού του τύπου “Παραγγελία εισαγωγής”, συμπληρώστε: Κάτω πίνακας

 • Είδος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό είδους αποθήκης. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή του κωδικού. Εφόσον στο `Πίνακες - Προμηθευτές`_ έχουν συμπληρωθεί συσχετίσεις ειδών αποθήκης-προμηθευτών, μπορείτε να αναζητήσετε το είδος αποθήκης και στον πίνακα συσχέτισης με το προμηθευτή του συγκεκριμένου παραστατικού ως εξής:

  • πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Shift και F4 ή επιλέξτε από το τοπικό μενού (δεξί κλικ του mouse) “Κωδικός είδους προμηθευτή”
  • επιλέξτε από τον πίνακα συσχέτισης το είδος που θέλετε (ισχύει η λειτουργία αναζήτησης με το πλήκτρο F3)
  • το πρόγραμμα αυτόματα συμπληρώνει τον πραγματικό κωδικό είδους αποθήκης που αντιστοιχεί στην επιλογή σας.
 • Εργο, Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό έργου και του κ. κόστους, όπου ανήκει η κίνηση. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή των κωδικών που συμπληρώσατε.

 • Περιγραφή Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα την περιγραφή της κίνησης. Μπορείτε να την αλλάξετε πληκτρολογώντας αυτή της αρεσκείας σας.

 • Ποσότητα Πληκτρολογήστε την ποσότητα του είδους που επιλέξατε, χωρίς διαχωριστικά.Π.χ για 1,200.5 τόννους, 1200.5.

 • Μονάδα Εμφανίζει αυτόματα τη βασική μονάδα μέτρησης του είδους όπως είναι ορισμένη στην καρτέλα του είδους. Μόνο αν έχουν ορισθεί συσκευασίες για το συγκεκριμένο είδος (βλ. `Πίνακες - Είδη αποθήκης - Συσκευασίες`_) το πρόγραμμα επιτρέπει αλλαγή της μονάδας μέτρησης από τον πίνακα των συσκευασιών.

 • Τιμή Πληκτρολογήστε την καθαρή αξία μονάδας (χωρίς ΦΠΑ), χωρίς διαχωριστικά. Το ποσό φορμάρεται αυτόματα με διαχωριστικά χιλιάδων. Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα στη θέση αυτή:

  • είτε την τιμή αποτίμησης αν, στον `ορισμό`_ του παραστατικού “Παραγγελία εισαγωγής”, έχετε συμπληρώσει τσεκ στην “Αποτίμηση κατά είδος”
  • είτε την τιμή χονδρικής ή λιανικής από την `καρτέλα του είδους`_ ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του προμηθευτή (χονδρικής/λιανικής)

  Μπορείτε φυσικά να την αλλάξετε πληκτρολογώντας την επιθυμητή.

 • Εκπτωση Πληκτρολογήστε το ποσό της έκπτωσης, εφόσον υπάρχει.

 • Ποσό Υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, από τη σχέση: Ποσό = Ποσότητα * Τιμή - Έκπτωση

 • Νόμισμα Εμφανίζεται αυτόματα ο κωδικός του νομίσματος στο οποίο καταχωρείτε.

 • Παράδοση Πληκτρολογήστε την ημερ/νία προγραμματισμένης παράδοσης.

Παραγγελία ενδοδιακίνησης

Με το παραστατικό αυτό καταχωρείτε εσωτερικές παραγγελίες υλικών (π.χ. από κεντρική αποθήκη προς περιφερειακή). Το παραστατικό δεν κινεί Προμηθευτή/Πελάτη. Κατά την καταχώρησή του στα “Τρέχοντα παραστατικά” συμπληρώνετε από/προς έργο και κ.κόστους. Για την καταχώρηση παραστατικού του τύπου “Παραγγελία ενδοδιακίνησης”, συμπληρώστε: Κάτω πίνακας

 • Είδος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό είδους αποθήκης που μετακινείτε. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή του κωδικού.

 • (Από) Εργο, Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό του έργου και του κ. κόστους, από όπου μετακινείται το είδος αποθήκης.

 • (Σε) Εργο, Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό του έργου και του κ. κόστους, όπου μετακινείται το έίδος αποθήκης. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή των κωδικών που συμπληρώσατε.

 • Περιγραφή Πληκτρολογήστε την περιγραφή της κίνησης.

 • Ποσότητα Πληκτρολογήστε την ποσότητα του είδους που επιλέξατε, χωρίς διαχωριστικά.Π.χ για 1,200.5 τόννους, 1200.5. Το πρόγραμμα υπολογίζει την αξία μεταφοράς από τη σχέση: Αξία = Ποσότητα * Τιμή. Η Τιμή είναι μπορεί να είναι

  • είτε η τιμή αποτίμησης αν, στον `ορισμό`_ του παραστατικού “Παραγγελία ενδοδιακίνησης”, έχετε συμπληρώσει τσεκ στην “Αποτίμηση κατά είδος”
  • είτε η τιμή λιανικής από την `καρτέλα του είδους`_
  • είτε η τιμή που θα πληκτρολογήσετε χειροκίνητα, εφόσον στον ορισμό του παραστατικού “Παραγγελία ενδοαδιακίνησης” έχετε συμπληρώσει τσεκ στο πεδίο “ΔΑΞ” (δελτίο με αξίες)
 • Μονάδα Εμφανίζει αυτόματα τη βασική μονάδα μέτρησης του είδους όπως είναι ορισμένη στην καρτέλα του είδους. Μόνο αν έχουν ορισθεί συσκευασίες για το συγκεκριμένο είδος (βλ. `Πίνακες - Είδη αποθήκης - Συσκευασίες`_) το πρόγραμμα επιτρέπει αλλαγή της μονάδας μέτρησης από τον πίνακα των συσκευασιών.

 • Τιμή Πληκτρολογήστε την καθαρή αξία μονάδας (χωρίς ΦΠΑ), χωρίς διαχωριστικά. Το ποσό φορμάρεται αυτόματα με διαχωριστικά χιλιάδων. Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα στη θέση αυτή:

  • είτε την τιμή αποτίμησης αν, στον `ορισμό`_ του παραστατικού “Παραγγελία ενδοδιακίνησης”, έχετε συμπληρώσει τσεκ στην “Αποτίμηση κατά είδος”
  • είτε την τιμή χονδρικής ή λιανικής από την `καρτέλα του είδους`_ ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του προμηθευτή (χονδρικής/λιανικής)

Μπορείτε φυσικά να την αλλάξετε πληκτρολογώντας την επιθυμητή.

 • Εκπτωση Πληκτρολογήστε το ποσοστό της έκπτωσης, εφόσον υπάρχει.
 • Ποσό Υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, από τη σχέση: Ποσό = Ποσότητα * Τιμή - Έκπτωση
 • Νόμισμα Εμφανίζεται αυτόματα ο κωδικός του νομίσματος στο οποίο καταχωρείτε.
 • Παράδοση Πληκτρολογήστε την ημερ/νία προγραμματισμένης παράδοσης.

Τιμολόγιο Αγοράς ή Πώλησης

Τιμολόγιο αγοράς επί πιστώσει Χρησιμοποιείται για την αγορά / πώληση ειδών αποθήκης και, εφόσον με το πρόγραμμα τηρείται και λογιστήριο, ενημερώνει οπωσδήποτε το λογιστήριο. Με την καταχώρησή του δημιουργούνται αυτόματα από το πρόγραμμα:

 • η χρέωση του είδους αποθήκης
 • η χρέωση του κωδικού του λογιστικού σχεδίου που είναι συνδεδεμένο με το συγκεκριμένο είδος αποθήκης (βλ. “Σύνδεση αποθήκης - λογιστηρίου”)
 • η χρέωση του κωδικού ΦΠΑ
 • η πίστωση του κωδικού του προμηθευτή
 • η πίστωση του κωδικού του λογιστικού σχεδίου που ορίσθηκε για τις εκπτώσεις (βλ. “Σύνδεση αποθήκης - λογιστηρίου”)

Τιμολόγιο αγοράς μετρητοίς Στην περίπτωση που στον `ορισμό`_ του παραστατικού έχετε συμπληρώσει τσεκ και στο πεδίο “Μετρητοίς”, με την καταχώρησή του, το πρόγραμμα επιπρόσθετα θα δημιουργήσει αυτόματα και:

 • τη χρέωση (εξόφληση) του προμηθευτή
 • την αντίστοιχη εγγραφή πίστωσης του ταμείου

Η αυτόματη κίνηση εξόφλησης ταμείου δεν εμφανίζεατι στο τρέχον παραστατικό, ενημερώνει όμως καρτέλες κι εκτυπώσεις. Τιμολόγιο πώλησης επί πιστώσει Παρόμοιες αλλά ακριβώς αντίστροφες είναι οι κινήσεις που γίνονται στο παραστατικό “Τιμολόγιο Πώλησης” επί πιστώσει, δηλ.:

 • η πίστωση του είδους αποθήκης
 • η πίστωση του κωδικού του λογιστικού σχεδίου που έιναι συνδεδεμένο με το συγκεκριμένο είδος αποθήκης (βλ. “Σύνδεση αποθήκης - λογιστηρίου”)
 • η πίστωση του κωδικού ΦΠΑ
 • η χρέωση του κωδικού του πελάτη
 • η χρέωση του κωδικού του λογιστικού σχεδίου που ορίσθηκε για τις εκπτώσεις (βλ. “Σύνδεση αποθήκης - λογιστηρίου”)

Τιμολόγιο πώλησης μετρητοίς Στην περίπτωση που στον `ορισμό`_ του παραστατικού έχετε συμπληρώσει τσεκ και στο πεδίο “Μετρητοίς”, με την καταχώρησή του, το πρόγραμμα επιπρόσθετα θα δημιουργήσει αυτόματα και:

 • την πίστωση (εξόφληση) του πελάτη
 • την αντίστοιχη εγγραφή χρέωσης του ταμείου

Η αυτόματη κίνηση εξόφλησης ταμείου δεν εμφανίζεται στο τρέχον παραστατικό, ενημερώνει όμως καρτέλες κι εκτυπώσεις. Για την καταχώρηση παραστατικού του τύπου “Τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης”, συμπληρώστε: Κάτω πίνακας

 • Είδος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τονκωδικό είδους αποθήκης. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή του κωδικού. Εφόσον στο `Πίνακες - Προμηθευτές`_ έχουν συμπληρωθεί συσχετίσεις ειδών αποθήκης-προμηθευτών, μπορείτε να αναζητήσετε το είδος αποθήκης και στον πίνακα συσχέτισης με το προμηθευτή του συγκεκριμένου παραστατικού ως εξής:

  • πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Shift και F4 ή επιλέξτε από το τοπικό μενού (δεξί κλικ του mouse) “Κωδικός είδους προμηθευτή”
  • επιλέξτε από τον πίνακα συσχέτισης το είδος που θέλετε (ισχύει η λειτουργία αναζήτησης με το πλήκτρο F3)
  • το πρόγραμμα αυτόματα συμπληρώνει τον πραγματικό κωδικό είδους αποθήκης που αντιστοιχεί στην επιλογή σας
 • Εργο, Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό έργου και του κ. κόστους, όπου ανήκει η κίνηση. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή των κωδικών που συμπληρώσατε.

 • Περιγραφή Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα την περιγραφή της κίνησης. Μπορείτε να την αλλάξετε πληκτρολογώντας αυτή της αρεσκείας σας.

 • Ποσότητα Πληκτρολογήστε την ποσότητα του είδους που επιλέξατε, χωρίς διαχωριστικά.Π.χ για 1,200.5 τόννους, 1200.5.

 • Μονάδα Εμφανίζει αυτόματα τη βασική μονάδα μέτρησης του είδους όπως είναι ορισμένη στην καρτέλα του είδους. Μόνο αν έχουν ορισθεί συσκευασίες για το συγκεκριμένο είδος (βλ. `Πίνακες - Είδη αποθήκης - Συσκευασίες`_) το πρόγραμμα επιτρέπει αλλαγή της μονάδας μέτρησης από τον πίνακα των συσκευασιών.

 • Τιμή Πληκτρολογήστε την καθαρή αξία μονάδας (χωρίς ΦΠΑ), χωρίς διαχωριστικά. Το ποσό φορμάρεται αυτόματα με διαχωριστικά χιλιάδων. Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα στη θέση αυτή:

  • είτε την τιμή αποτίμησης αν, στον `ορισμό`_ του παραστατικού “Τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης”, έχετε συμπληρώσει τσεκ στην “Αποτίμηση κατά είδος”
  • είτε την τιμή χονδρικής ή λιανικής από την `καρτέλα του είδους`_ ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του προμηθευτή ή πελάτη (χονδρικής/λιανικής), αντίστοιχα για τιμολόγια αγοράς ή πώλησης

Μπορείτε φυσικά να την αλλάξετε πληκτρολογώντας την επιθυμητή.

 • Εκπτωση Πληκτρολογήστε το ποσό της έκπτωσης, εφόσον υπάρχει
 • Ποσό Υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, από τη σχέση: Ποσό = Ποσότητα * Τιμή - Έκπτωση
 • Φ.Π.Α. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το `διψήφιο κωδικό ΦΠΑ`_ της κίνησης. Αυτόματα υπολογίζεται και εμφανίζεται το ποσό ΦΠΑ. Εχετε δυνατότητα μεταβολής του ποσού, με το χέρι, σε περίπτωση διαφοράς. Υπάρχει περίπτωση το πρόγραμμα να σας προτείνει αυτόματα τον κωδικό ΦΠΑ εφόσον τον έχετε ορίσει στο είδος αποθήκης που κινείται ή στον προμηθευτή / πελάτη (βλ. `Πίνακες - Είδη αποθήκης`_ και `Πίνακες - Πελάτες`_ ή `Πίνακες - Προμηθευτές`_ αντίστοιχα).
 • Παρακρατήσεις Μόνο εφόσον το τιμολόγιο έχει `ορισθεί`_ να παίρνει παρακρατήσεις. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το `διψήφιο κωδικό Παρακράτησης`_ της κίνησης. Αυτόματα υπολογίζεται και εμφανίζεται το ποσό παρακράτησης. Έχετε δυνατότητα μεταβολής του ποσού, με το χέρι, σε περίπτωση διαφοράς.
 • Αξία Υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, από τη σχέση: Αξία = Ποσό + ΦΠΑ
 • Νόμισμα Εμφανίζεται αυτόματα ο κωδικός του νομίσματος στο οποίο καταχωρείτε.

Τιμολόγιο άμεσης ανάλωσης

Χρησιμοποιείται για την αγορά ειδών αποθήκης και ταυτόχρονη ανάλωση τους και, εφόσον με το πρόγραμμα τηρείται και λογιστήριο, ενημερώνει οπωσδήποτε το λογιστήριο με την κίνηση της αγοράς. Με την καταχώρησή του δημιουργούνται αυτόματα από το πρόγραμμα:

 • η χρέωση και η πίστωση του είδους αποθήκης
 • η χρέωση του κωδικού του λογιστικού σχεδίου που είναι συνδεδεμένο με το συγκεκριμένο είδος αποθήκης (βλ. `Γέφυρες αποθήκης`_)
 • η χρέωση του κωδικού ΦΠΑ
 • η πίστωση του κωδικού του προμηθευτή
 • η πίστωση του κωδικού του λογιστικού σχεδίου που ορίσθηκε για τις εκπτώσεις (βλ. `Γέφυρες αποθήκης`_)

Για την καταχώρηση παραστατικού του τύπου “Τιμολόγιο άμεσης ανάλωσης”, συμπληρώστε: Κάτω πίνακας

 • Είδος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό είδους αποθήκης. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή του κωδικού. Εφόσον στο `Πίνακες - Προμηθευτές`_ έχουν συμπληρωθεί συσχετίσεις ειδών αποθήκης-προμηθευτών, μπορείτε να αναζητήσετε το είδος αποθήκης και στον πίνακα συσχέτισης με το προμηθευτή του συγκεκριμένου παραστατικού ως εξής:

  • πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Shift και F4 ή επιλέξτε από το τοπικό μενού (δεξί κλικ του mouse) “Κωδικός είδους προμηθευτή”
  • επιλέξτε από τον πίνακα συσχέτισης το είδος που θέλετε (ισχύει η λειτουργία αναζήτησης με το πλήκτρο F3)
  • το πρόγραμμα αυτόματα συμπληρώνει τον πραγματικό κωδικό είδους αποθήκης που αντιστοιχεί στην επιλογή σας
 • Εργο, Κόστος Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον κωδικό έργου και του κ. κόστους, όπου ανήκει η κίνηση. Αυτόματα, στην αμέσως πιο κάτω γραμμή, εμφανίζεται η περιγραφή των κωδικών που συμπληρώσατε.

 • Περιγραφή Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα την περιγραφή της κίνησης. Μπορείτε να την αλλάξετε πληκτρολογώντας αυτή της αρεσκείας σας.

 • Ποσότητα Πληκτρολογήστε την ποσότητα του είδους που επιλέξατε, χωρίς διαχωριστικά.Π.χ για 1,200.5 τόννους, 1200.5.

 • Μονάδα Εμφανίζει αυτόματα τη βασική μονάδα μέτρησης του είδους όπως είναι ορισμένη στην καρτέλα του είδους. Μόνο αν έχουν ορισθεί συσκευασίες για το συγκεκριμένο είδος (βλ. `Πίνακες - Είδη αποθήκης - Συσκευασίες`_) το πρόγραμμα επιτρέπει αλλαγή της μονάδας μέτρησης από τον πίνακα των συσκευασιών.

 • Τιμή Πληκτρολογήστε την καθαρή αξία μονάδας (χωρίς ΦΠΑ), χωρίς διαχωριστικά. Το ποσό φορμάρεται αυτόματα με διαχωριστικά χιλιάδων.

 • Τιμή Το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα στη θέση αυτή:

 • είτε την τιμή αποτίμησης αν, στον `ορισμό`_ του παραστατικού “Τιμολόγιο άμεσης ανάλωσης”, έχετε συμπληρώσει τσεκ στην “Αποτίμηση κατά είδος”

 • είτε την τιμή χονδρικής ή λιανικής από την `καρτέλα του είδους`_ ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του προμηθευτή (χονδρικής/λιανικής).

Μπορείτε φυσικά να την αλλάξετε πληκτρολογώντας την επιθυμητή.

 • Εκπτωση Πληκτρολογήστε το ποσό της έκπτωσης, εφόσον υπάρχει.
 • Ποσό Υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, από τη σχέση: Ποσό = Ποσότητα * Τιμή - Έκπτωση
 • Φ.Π.Α. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το `διψήφιο κωδικό ΦΠΑ`_ της κίνησης. Αυτόματα υπολογίζεται και εμφανίζεται το ποσό ΦΠΑ. Εχετε δυνατότητα μεταβολής του ποσού, με το χέρι, σε περίπτωση διαφοράς. Υπάρχει περίπτωση το πρόγραμμα να σας προτείνει αυτόματα τον κωδικό ΦΠΑ εφόσον τον έχετε ορίσει στο είδος αποθήκης που κινείται ή στον προμηθευτή / πελάτη (βλ. `Πίνακες - Είδη αποθήκης`_ και `Πίνακες -Προμηθευτές`_).
 • Παρακρατήσεις Μόνο εφόσον το τιμολόγιο έχει `ορισθεί`_ να παίρνει παρακρατήσεις. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το `διψήφιο κωδικό Παρακράτησης`_ της κίνησης. Αυτόματα υπολογίζεται και εμφανίζεται το ποσό παρακράτησης. Έχετε δυνατότητα μεταβολής του ποσού, με το χέρι, σε περίπτωση διαφοράς.
 • Αξία Υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, από τη σχέση: Αξία = Ποσό + ΦΠΑ
 • Νόμισμα Εμφανίζεται αυτόματα ο κωδικός του νομίσματος στο οποίο καταχωρείτε.