Αρχειο βεβαιωσεων ελ. επαγγελματιων

Η εργασία αυτή δημιουργεί βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα ή μερίσματα, τόκους και διακιώματα. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

  • οι δικαιούχοι να είναι ορισμένοι ως προμηθευτές
  • οι κινήσεις να έχουν καταχωρηθεί με παραστατικά τύπου “`Τιμολόγιο αγοράς με παρακράτηση`_
  • ο κωδικός παρακράτησης να έχει δηλωμένο και κωδικό taxis
  • Επίσης, για το χαρτόσημο και το ΟΓΑ θα πρέπει να έχουν περαστεί στο ίδιο παραστατικό και κάτω από την κανονική εγγραφή, παρακρατήσεις τέτοιου τύπου με αξία εξόδου 0.00

Ιδιότητες

Από το αριστερό panel “Ιδιότητες” μπορείτε να ορίσετε φίλτρα για το αρχείο βεβαιώσεων:

  • Όνομα φακέλλου όπου θα αποθηκευτεί το αρχείο
  • Ημερ/νία υποβολής
  • Από/Έως ημερ/νία για το χρονικό διάστημα που σας ενδιαφέρει
  • Προμηθευτές Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τους κωδικούς προμηθευτών που επιθυμείτε
  • Παραστατικά Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τους κωδικούς παραστατικων που θα συμμετέχουν στην εργασία (τιμολόγια αγοράς που αφορούν τους δικαιούχους επαγγελματίες / μετόχους)

Ανανέωση

Πατήστε το πλήκτρο F9 ή το κουμπί “Ανανέωση” από τη γραμμή εργαλείων για ανανεώσετε το περιεχόμενο του πίνακα, προς έλεγχο.

Προεπισκόπηση / Εκτύπωση

Πατήστε το κουμπί “Προεπισκ” από τη γραμμή εργαλείων για να εκτυπώσετε τον πίνακα, προς έλεγχο.

Αποθήκευση

Πατήστε το κουμπί “Αποθήκευση” από τη γραμμή εργαλείων για να δημιουργηθεί το αρχείο JL10.zip.

Υποβολή

Αφού αποθηκεύσατε το αρχείο των βεβαιώσεων, συνδεθείτε στο Taxis για την υποβολή του.

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα βεβαιώσεων στο Excel.