Περιοδικη ΜΥΦ

Η εργασία αυτή αφορά την υποχρέωση υποβολής μηνιαίας/περιοδικής ΜΥΦ. Για τη σωστή της λειτουργία πρέπει να δοθεί προσοχή στα παρακάτω:

Ορισμός ειδών παραστατικών

 • Τα Τιμολόγια Αγοράς και τα Τιμολόγια Πωλήσεων πρέπει να έχουν `οριστεί`_ με τις αντίστοιχες κινήσεις (δηλ. “Τιμολόγιο αγοράς” και “Τιμολόγιο πώλησης) και να έχουν τσεκ στην παράμετρο ΜΥΦ
 • Τα παραστατικά που χρησιμοποιούνται για τις Δαπάνες και για τις Λιανικές Πωλήσεις μπορούν να έχουν ως είδος κίνησης οποιοδήποτε από: “Απλές κινήσεις”, “Ταμειακή”, “Τιμολόγιο αγοράς”, “Απόδοση”, “Τιμολόγιο πώλησης”. Επιπλέον, πρέπει να έχουν τσεκ σην παράμετρο ΜΥΦ και στην παράμετρο “Δαπάνες/Λιανικές”.
 • Τα παραστατικά που χρησιμοποιούνται για λιανικές πωλήσεις γίνονται με ταμειακή μηχανή, πρέπει να έχουν επιπλέον και τσεκ στην παράμετρο “Ταμ.μηχανή”

Καταχωρήσεις

 • Κατά την καταχώρηση Δαπανών και Λιανικών Πωλήσεων, πρέπει να συμπληρώνεται ΚΑΙ ο κωδικός ΦΠΑ με το αντίστοιχο ποσό.
 • Τα παραστατικά που έχουν οριστεί με τσεκ στην παράμετρο ΜΥΦ να χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ για καταχωρήσεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στη ΜΥΦ.

Ιδιότητες

Από το αριστερό panel “Ιδιότητες” μπορείτε να ορίσετε φίλτρα για την περιοδική ΜΥΦ. Συγκεκριμένα:

 • Όνομα αρχείου Το όνομα φακέλου και αρχείου που θα δημιουργηθεί.
 • Συμπληρωματική Επιλέξτε “Ναι” μόνο όταν θέλετε να στείλετε αρχείο με διορθώσεις προηγούμενης υποβολής.
 • Ανάλυση εσόδων Επιλέξτε “Ναι” μόνο όταν θέλετε να στείλετε αρχείο με ανάλυση ανά παραστατικό εσόδων.
 • ΑΦΜ Το ΑΦΜ της εταιρείας.
 • Υποκατάστημα Ο κωδικός του υποκαταστήματος στο TAXIS. Θα το συμπληρώσετε μόνο αν υποβάλετε ξεχωριστές καταστάσεις ανά υποκατάστημα
 • Από / Έως περίοδο Πληκτρολογήστε Πρώτη / Τελευταία περίοδο αντίστοιχα, για την άντληση των στοιχείων.
 • Πελάτες Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τους κωδικούς πελατών που περιλαμβάννονται στην περιοδική ΜΥΦ.
 • Προμηθευτές Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τους κωδικούς προμηθευτών που περιλαμβάννονται στην περιοδική ΜΥΦ.
 • Παραστατικά Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε `τους διψήφιους κωδικούς ειδών παραστατικών`_ που θα συμμετέχουν στην περιοδικη ΜΥΦ.
 • Χρήση πρόσθετων στοιχείων Επιλέξτε “Ναι” αν θέλετε να συμπεριληφθούν και η αξία και η ποσότητα των τιμολογίων που έχει καταχωρηθεί στις καρτέλες πελατων και προμηθευτών στην `ενότητα ΜΥΦ`_. Επλέξτε “Οχι” αν θέλετε να συμπεριληφθούν μόνο τα στοιχεία των καταχωρημένων τιμολογίων στα “Τρέχοντα παραστατικά”.
 • (Λιανικές) Κωδικοί Κωδικοί λογιστικού σχεδίου για τις λιανικές κινήσεις
 • (Λιανικές) Παραστατικά Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε `τους διψήφιους κωδικούς ειδών παραστατικών`_ για τις λιανικές κινήσεις.
 • (Άλλα έξοδα) Κωδικοί Κωδικοί λογιστικού σχεδίου για τα άλλα έξοδα.
 • (Άλλα έξοδα) Παραστατικά Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε `τους διψήφιους κωδικούς ειδών παραστατικών`_ για τις λιανικές κινήσεις.
 • Χρήση αρνητικών ως πιστωτικά Επιλέξτε “Ναι” μόνο αν έχετε τιμολόγια με αρνητικά ποσά που θεωρούνται πιστωτικά.

Ανανέωση

Πατήστε το κουμπί “Ανανέωση” από τη γραμμή εργαλείων για να γίνει η προετοιμασία της περιοδικής ΜΥΦ. Τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν στον πίνακα “Έλεγχος”.

Προεπισκόπηση / Εκτύπωση

Πατήστε το κουμπί “Προεπισκ” από τη γραμμή εργαλείων για να εκτυπώσετε τον πίνακα αποτελεσμάτων για έλεγχο.

Αποθήκευση

Πατήστε το κουμπί “Αποθηκ.σαν” από τη γραμμή εργαλείων για να δημιουργηθεί το αρχείο.

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” από τη γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα της περιοδικής ΜΥΦ στο Excel.