Βιβλια

Με την εργασία αυτή μπορείτε να σχεδιάσετε και να εκτυπώσετε βιβλία εσόδων/εξόδων (Β’ κατηγορίας) της εταιρείας. Για τη σωστή λειτουργία των βιβλίων, πρέπει να δοθεί προσοχή στις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Χαρακτηρισμός “Είδος” των κωδικών εσόδων και εξόδων στο λογιστικό σχέδιο`_.`_ Οι λογαριασμοί εσόδων, εξόδων και παγίων πρέπει να έχουν χαρακτηριστεί αντίστοιχα στο λογιστικό σχέδιο.
 • Κωδικοί ΦΠΑ στο `Πίνακες - ΦΠΑ`_. Θα πρέπει να έχετε δημιουργήσει ξεχωριστούς κωδικούς ΦΠΑ που θα αφορούν το βιβλίο εσόδων και το βιβλίο εσόδων, αντίστοιχα. Για κάθε κατηγορία ΦΠΑ που θέλετε να εμφανίζεται ξεχωριστά στα βιβλία σας, πρέπει να έχετε δημιουργήσει και ξεχωριστό κωδικό ΦΠΑ.
 • Είδη παραστατικών στο `Πίνακες - Παραστατικά`_. Ο διψήφιος κωδικός του είδους παραστατικού είναι το βασικό κριτήριο με το οποίο γίνεται η κατανομή των κινήσεων στα βιβλία.

Ιδιότητες

Από το αριστερό panel “Ιδιότητες” μπορείτε να ορίσετε φίλτρα για τα βιβλία της εταιρείας σας. Συγκεκριμένα:

 • Έργο/Κ.Κόστους Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα έργα και τα κέντρα κόστους αντίστοιχα, που επιθυμείτε να περιληφθούν στα βιβλία.
 • Από / Έως ημερ/νία Πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα των βιβλίων
 • Υποκαταστήματα Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τους κωδικούς υποκαταστημάτων για τα βιβλία.
 • Αρχείο ρυθμίσεων Επιλέξτε το αρχείο ρυθμίσεων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το σχεδιασμό/εκτύπωση των βιβλίων.
 • Τίτλος Πληκτρολογήστε τον τίτλο πυ θα εμφανίσει η εκτύπωση των βιβλίων.
 • Σύνολα ανά Επιλέξτε “Παραστατικό”, “Ημέρα”, “Περίοδος”, ανάλογα αν το βιβλίο σας θα παρουσίασει μια γραμμή για κάθε παραστατικό, μια γραμμή για κάθε μέρα ή μόνο τα σύνολα της περιόδου που καθορίσατε.
 • Από σελίδα Πληκτρολογήστε τον αριθμό της πρώτης σελίδας της εκτύπωσης.
 • Μέγεθος Επιλέξτε “Αυτόματο” ή “Μικρά” αντίστοιχα, για το μέγεθος των γραμμάτων της εκτύπωση.
 • Άνω / Αριστερό περιθώριο Πληκτρολογήστε το μέγεθος σε χιλιοστά του άνω και αριστερού περιθωρίου της εκτύπωσης, αντίστοιχα

Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός του βιβλίου γίνεται απευθείας στον πίνακα “Στήλες”. Ο ορισμός κάθε στήλης του βιβλίου, αντιστοιχεί σε μια γραμμή του πίνακα. Ετσι, για κάθε στήλη που θέλετε να εκτυπωθεί στο βιβλίο, πρέπει να ορίσετε:

 • Εμφάνιση Συμπληρώστε τσεκ αν θέλετε να εμφανιστεί αυτή η στήλη στο βιβλίο.
 • Τίτλος Πληκτρολογήστε τον τίτλο της στήλης. Σας δίνεται η δυνατότητα να ορίσετε μέχρι 3 τίτλους για μια στήλη του βιβλίου, που θα εκτυπωθουν σε 3 διαδοχικές γραμμές, για να περιορίσετε έτσι το πλάτος της συγκεκριμένης στήλης.
 • Κωδικοί Πληκτρολογήστε τους κωδικούς λογιστικού σχεδίου φιλτράρονται στη συγκεκριμένη στήλη.
 • Παραστατικά Πληκτρολογήστε `τους διψήφιους κωδικούς ειδών παραστατικών`_ που φιλτράρονται στη συγκεκριμένη στήλη.
 • ΦΠΑ Πληκτρολογήστε `τους διψήφιους κωδικούς ΦΠΑ`_ που φιλτράρονται στη συγκεκριμένη στήλη.
 • Έργο Πληκτρολογήστε τους κωδικούς έργων των κινήσεων που φιλτράρονται στη συγκεκριμένη στήλη.
 • Κόστος Πληκτρολογήστε τους κωδικούς κέντρων κόστους των κινήσεων που φιλτράρονται στη συγκεκριμένη στήλη.
 • Είδος κωδικού Επιλέξτε ανάλογα με το χαρακτηρισμό των κωδιών στο λογιστικό σχέδιο (Πάγιο, Έσοδο, Έξοδο, Κοινός), που φιλτράρονται στη συγκεκριμένη στήλη. Επιτρέπεται και συνδυασμός (π.χ. Έξοδο και Πάγιο).
 • Είδος ποσού Επιλέξτε “Αξία”, “ΦΠΑ”, “Σύνολο” στις στήλες ποσών, ανάλογα με το ποσό που θέλετε να εμφανιστεί στη συγκεκριμένη στήλη.
 • Διαχ. χιλιάδων Συμπληρώστε τσεκ αν θέλετε διαχαωρισμό χιλιάδων στα ποσά.
 • Συντελεστής πλάτους Καθορίζει το πλάτος των στηλών του βιβλίου. 1.0 σημαίνει ότι η στήλη θα έχει μέσο πλάτος σε σχέση με το διαθέσιμο της σελίδας.

Αποθήκευση

Πατήστε το κουμπί “Αποθηκ” από τη γραμμή εργαλείων.

Προεπισκόπηση / Εκτύπωση

Το βιβλίο που έχετε σχεδιάσει και αποθηκεύσει, ενημερώνεται αυτόματα με την καταχώρηση των παραστατικών από τα “Τρέχοντα παραστατικά”. Οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να δείτε ή/και να εκτυπώσετε το ενημερωμένο βιβλίο σας, πατήστε το κουμπί “Προεπισκ”.