Παγια

Η περιγραφή και οι σχετικές οδηγίες για κάθε διαθέσιμη εκτύπωση, είναι ενσωματωμένες στο ATLAS ERP.

  • Ευρετήριο παγίων
  • Καρτέλες παγίων
  • Μητρώο παγίων