Μηχανηματων

Η περιγραφή και οι σχετικές οδηγίες για κάθε διαθέσιμη εκτύπωση, είναι ενσωματωμένες στο ATLAS ERP.

  • Ημερολόγιο διακίνησης
  • Καρτέλες
  • Καρτέλες απασχόλησης
  • Καρτελες επισκευών συντηρήσεων
  • Καρτέλες καυσίμων
  • Καρτελες προγραμματισμού
  • Μητρώο