Μισθοδοσιας

Η περιγραφή και οι σχετικές οδηγίες για κάθε διαθέσιμη εκτύπωση, είναι ενσωματωμένες στο ATLAS ERP.

Οι εκτυπώσεις στο ATLAS είναι ομαδοποιημένες σε πέντε κατηγορίες, ανάλογα με το είδος τους:

ΔΟΥ

Τυπικές εκτυπώσεις που συνδέονται με το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών και συνεπώς αφορούν τη ΔΟΥ.

Έντυπα

Εκτυπώσεις διαφόρων τυποποιημένων εντύπων που αφορούν τις επαφές της εταιρίας με δημόσιες υπηρεσίες καθώς και έντυπα του ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ με απευθείας σύνδεση στις εν λόγω υπηρεσίες.

ΙΚΑ

Τυπικές εκτυπώσεις που αφορούν το ΙΚΑ.

Λογιστηρίου

Εκτυπώσεις που αφορούν τη λογιστική διεκπεραίωση της μισθοδοσίας.

Πληροφοριακές

Εκτυπώσεις, που βοηθούν στην κοστολογική ανάλυση της μισθοδοσίας και γενικότερα στην καλύτερη αξιολόγηση του προσωπικού.

Γενικά, το ATLAS δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης μεμονωμένης ή πολλαπλών περιόδων, με πολλαπλά φίλτρα (από το Panel “Ιδιότητες”)