Αποθηκης

Η περιγραφή και οι σχετικές οδηγίες για κάθε διαθέσιμη εκτύπωση, είναι ενσωματωμένες στο ATLAS ERP.

 • Απογρφή Α & Β υλών
 • Απογραφή ετοίμων
 • Βιβλίο Α και Β υλών
 • Βιβλίο αποθήκης
 • Βιβλίο αποθήκης ετοίμων
 • Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου
 • Εισαγωγές αποθήκης
 • Εξαγωγές αποθήκης
 • Ισοζύγιο αποθήκης
 • Καρτέλες
 • Κατάσταση Α & Β υλών
 • Κατάσταση ετοίμων
 • Λίστα ειδών αποθήκης
 • Συνταγές μεταποίησης