Παραστατικα μηχανηματων

Η προβολή αυτή είναι ουσιαστικά μια παραμετροποίηση του πίνακα Τρέχοντα παραστατικά και περιλαμβάνει μόνον τα παραστατικά που αφορούν μηχανήματα.

Βασίζεται σε συγκεκριμένη κωδικοποίηση των ειδών παραστατικών. Συνεπώς απαιτεί ειδική παραμετροποίηση της εταιρείας διαχείρισης, από τον χρήστη.