Κινηση μηχανηματων

Η “Κίνηση μηχανημάτων” προβάλλει την αναλυτική ημερομηνιακή κίνηση των μηχανημάτων που κινούνται στα “Τρέχοντα παραστατικά”. Στην πρώτη γραμμή του πίνακα εμφανίζονται τα γενικά σύνολα των στηλών που έχουν ποσά. Για κάθε κίνηση ενός μηχανήματος βλέπετε, στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα:

 • την ημερομηνία,
 • το έργο και κέντρο κόστους
 • την περιγραφή της κίνησης
 • τον πελάτη / προμηθευτή της κίνησης
 • την ποσότητα εισαγωής / εξαγωγής και υπολοίπου της κίνησης
 • την αξία εισαγωγής / εξαγωγής και υπολοίπου της κίνησης
 • την τιμή μονάδας του είδους
 • την περιγραφή της κίνησης
 • το όνομα του χρήστη που τελευταία καταχώρησε/μετέβαλε την εγγραφή

Μπορείτε να ζητήσετε από το πρόγραμμα να προβάλλει πρόσθετα ή/και άλλα στοιχεία των εγγραφών, επιλέγοντας ανάλογα τις στήλες που θα εμφανίσει ο πίνακας (βλ. πιο κάτω “Ορισμός στηλών”).

Ιδιότητες

Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή του πίνακα “Κίνηση μηχανημάτων”, από τις “Ιδιότητες” (αριστερό panel), ορίζοντας συγκεκριμένες επιλογές / φίλτρα. Μετά τον καθορισμό των ιδιοτήτων, πατήστε το πλήκτρο F9 ή το αντίστοιχο κουμπί “Ανανέωση” στη γραμμή εργαλείων, για να ενημερωθεί ή προβολή. Στα φίλτρα κωδικών (μηχανήματος, είδους, έργου, κέντρου κόστους κ.ο.κ.) το πρόγραμμα επιτρέπει επιλογή με αναζήτηση στο αντίστοιχο αρχείο ως εξής:

 • άνοιγμα του αρχείου επιλογών με το πλήκτρο F5 , ή πατώντας πάνω στο δεξί κουμπί του πεδίου
 • πληκτρολόγηση όλου ή μέρους του στοιχείου βάσει του οποίου αναζητάτε (κωδικός, περιγραφή κ.ο.κ.)
 • επιλογή κλικάροντας πάνω στο κουμπί αναζήτηση

Μηχανήματα Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε κωδικούς μηχανημάτων που θέλετε να εμφανιστούν στην “Κίνηση μηχανημάτων”. Είδη αποθήκης Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε κωδικούς ειδών αποθήκης που θέλετε να εμφανιστούν στην “Κίνηση μηχανημάτων”. Πελάτες/Προμηθευτές Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε κωδικούς πελατών/προμηθευτών, που θέλετε να συμπεριληφθούν στην “Κίνηση αποθήκης”. Εργο / Κ. Κόστους Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε κωδικούς έργων και κέντρων κόστους αντίστοιχα, που θέλετε να συμπεριληφθούν στην “Κίνηση μηχανημάτων”. Από / Εως ημερομηνία Πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα για τις κινήσεις που θα συμπεριληφθούν στην “Κίνηση μηχανημάτων”. Παραστατικά Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τους κωδικούς παραστατικων που θέλετε να συμπεριληφθούν στην “Κίνηση μηχανημάτων” Αριθμοί παραστατικών Πληκτρολογήστε τους αριθμούς παραστατικών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην “Κίνηση μηχανημάτων”. Αριθμός υποσυνόλων Πληκτρολογήστε τον αριθμό των υποσυνόλων που θέλετε να εμφανίσει η “Κίνηση μηχανημάτων” για κάθε μηχάνημα. Τα σύνολα αναφέρονται στις κατά σειρά στήλες του πίνακα “Κίνηση μηχανημάτων”. Με δεδομένο ότι μπορείτε να μετακινήσετε τις στήλες του πίνακα (βλ.πιο κάτω “Μετακίνηση στηλών”), έχετε απεριόριστες δυνατότητες προβολής κατανομής των κινήσεων και των υποσυνόλων τους κατά μηχάνημα, είδος, ημερ/νία, έργο, κέντρο κόστους κ.ο.κ Π.χ., αν ο πίνακας έχει στην πρώτη στήλη τα είδη αποθήκης και στη δεύτερη στήλη τα έργα, με αριθμό υποσυνόλων 1, το πρόγραμμα εμφανίζει προοδευτικά υποσύνολα εισαγωγής, εξαγωγής και υπολοίπου για κάθε μηχάνημα, ενώ με αριθμό υποσυνόλων 2, το πρόγραμμα εμφανίζει προοδευτικα υποσύνολα για κάθε μηχάνημα και για κάθε επιμέρους έργο δίνοντας έτσι μία κατανομή των κινήσεων κατά μηχάνημα και έργο. Διαμόρφωση Επιλέξτε “Κανονικά”, “Εργο”, “Κ.Κόσοτυς” ανάλογα.

Ανανέωση

Πατήστε το πλήκτρο F9 ή το κουμπί “Ανανέωση” από τη γραμμή εργαλείων για ανανεώσετε την προβολή.

Ανοιγμα / Κλείσιμο

Μπορείτε να ανοιγοκλείσετε τους κόμβους των εγγραφών της πρώτης στήλης του πίνακα:

 • Είτε πατώντας με το mouse στο - ή + που βρίσκεται μπροστά από τον κόμβο
 • Είτε επιλέγοντας από το την γραμμή εργαλείων τα αντίστοιχα κουμπιά για το άνοιγμα και το κλείσιμο όλων των κόμβων.

Άνοιγμα παραστατικού

 • Στον πίνακα “Κίνηση μηχανημάτων”, επιλέξτε με το mouse την κίνηση που σας ενδιαφέρει
 • πατήστε το κουμπί “Εργασίες” της γραμμής εργαλείων και
 • επιλέξτε “Ανοιγμα παραστατικού” για να μεταφερθείτε απευθείας στον πίνακα των Τρεχόντων παραστατικών στη συγκεκριμένη εγγραφή.

Ορισμός στηλών

Μπορείτε να ορίσετε τις στήλες που θα εμφανίζει ο πίνακας “Κίνηση μηχανημάτων”

 • ανοίξτε με δεξί κλικ του mouse το τοπικό μενού του πίνακα “Κίνηση μηχανημάτων”
 • επιλέξτε “Ορισμός στηλών”
 • επιλέξτε με τσεκ τις στήλες που σας ενδιαφέρουν

Αποθήκευση

Οι επιλογές που θέσατε στις “Ιδιότητες” της προβολής, μπορούν να αποθηκευτούν ως άλλο “έγγραφο” κάτω από τον φάκελλο “Εργασίες” της εταιρείας σας. Το νέο “έγγραφο” που θα δημιουργηθεί έχει ως όνομα την περιγραφή που πληκτρολογήσατε στη θέση “Όνομα αρχείου”. Για να αποθηκεύεστε την “Κίνηση μηχανημάτων” με τις επιλογές/φίλτρα σας, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί “Αποθηκ. σαν” στη γραμμή εργαλείων. ** **

Διαμόρφωση στηλών

Διαμορφώστε το πλάτος των στηλών του πίνακα, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, με τη χρήση του mouse στη γνωστή λογική των Windows.

Προεπισκόπηση / Εκτύπωση

Κάνετε προεπισκόπηση ή/και εκτυπώστε τον πίνακα με την “Κίνηση μηχανημάτων”, πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στην γραμμή εργαλείων.

Ταξινόμηση

Μπορείτε να ταξινομήσετε τον πίνακα βάσει οποιασδήποτε στήλης του, πατώντας με το mouse στον τίτλο της στήλης. Δίπλα στον τίτλο της στήλης θα εμφανιστεί βελάκι που δηλώνει το είδος της ταξινόμησης (αύξουσα/φθίνουσα). Πατώντας δεύτερη φορά στον τίτλο της στήλης, αντιστρέφετε την ταξινόμηση Το πρόγραμμα ταξινομεί αυτόματα τις κινήσεις του πίνακα “Κίνηση μηχανημάτων”, κατά αύξουσα σειρά των εγγραφών της πρώτης στήλης. Η πρώτη στήλη του πίνακα, δεδομένα είναι η στήλη μηχανημάτων, μπορείτε όμως να την αλλάξετε, με μετακίνηση (βλ. πιο κάτω).

Μετακίνηση στηλών – κατανομές

Μια ιδιαίτερα χρήσιμη δυνατότητα του πίνακα “Κίνηση μηχανημάτων” είναι η μετακίνηση των στηλών του. Μέσω αυτής της δυνατότητας, μπορείτε να προβάλετε τις κινήσεις με οποιαδήποτε κατανομή σας ενδιαφέρει (κατά μηχάνημα, είδος, έργο, κέντρο κόστους, ημερ/νία κ.ο.κ.). Ανάλογα με τη σειρά των στηλών, ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά, το πρόγραμμα κατανέμει τις κινήσεις βάσει του συνδυασμού της πρώτης μέχρι και την έκτη στήλη το πίνακα. Σε συνδυασμό και με την επιλογή που κάνατε στις “Ιδιότητες - Αριθμός υποσυνόλων”, ο πίνακας προβάλλει υποσύνολα για τις εγγραφές των στηλών ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά. Η μετακίνηση μιας στήλης γίνεται με τη λειτουργία drag - drop από τον τίτλο της στήλης Μπορείτε και να αποθηκεύσετε τη νέα, διαμορφωμένη, προβολή σας με άλλο όνομα, για μελλοντική χρήση (βλ. πιο πάνω “Αποθήκευση”). ** **

Μεταφορά στο Excel

Πατήστε το κουμπί “Excel” στην γραμμή εργαλείων για να μεταφέρετε τον πίνακα “Κίνηση μηχανημάτων” στο Excel.