Από την γραμμή εργαλείων επιλέξτε την “Συντηρηση’ και μετά το εικονίδιο “Δημιουργια”. Τα στοιχεία της νέας εταιρείας ομαδοποιούνται και συμπληρώνονται σε τρεις ξεχωριστές ενότητες:

Γενικά

Κωδικος Πληκτρολογήστε τον διψήφιο κωδικό της νέας εταιρείας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αριθμούς ή γράμματα, ελληνικά και λατινικά. ΠΡΟΣΟΧΗ! στην ταυτόχρονη χρήση κοινών γραμμάτων λατινικού κι ελληνικού αλφαβήτου, για να μην υπάρξει σύγχυση. ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον κωδικό DM για δικές σας εταιρίες, καθώς αυτό χρησιμοποιείται για τις demo εταιρίες που ενσωματώνει η Ergon IRIS στις εγκαταστάσεις / αναβαθμίσεις του ATLAS και υπάρχει κίνδυνος απώλειας δεδομένων.

Ετος Πληκτρολογήστε τα δύο τελευταία ψηφία του έτους στο οποίο αναφέρεται η νέα εταιρεία. Π.χ. για το 2015, γράψτε 15. Μετά τη συμπλήρωση αυτού του πεδίου, ενημερώνεται αυτόματα ο πίνακας που περιέχει τις περιόδους της εταιρείας που βρίσκεται στην ενότητα Διαχείριση. Αν η εταιρεία που δημιουργείτε έχει ίδιο κωδικό με μια υπάρχουσα (π.χ. περίπτωση που ανοίγετε νέα χρήση μιας υφιστάμενης εταιρείας), το πρόγραμμα θα συμπληρώσει αυτόματα στην καρτέλα της νέας εταιρείας τα στοιχεία από την καρτέλα της εταιρείας της προηγούμενης χρονιάς. Συμπληρώστε και τα υπόλοιπα πληροφοριακά στοιχεία της καρτέλας.

Διαχείριση

Λ. Σχεδιο Πληκτρολογήστε τη μάσκα μορφής κωδικών στο λογιστικό σχέδιο. Για τον ορισμό της μάσκας χρησιμοποιήστε τους χαρακτήρες: # που δηλώνει θέση ψηφίου (0,1,2…9) ? που δηλώνει θέση αλφαριθμητικού χαρακτήρα (ψηφία ή/και γράμματα) - που δηλώνει θέση διαχωριστικού Για παράδειγμα η μάσκα ##-##-### δηλώνει ότι ο κωδικός θα έχει 2 ψηφία στον πρωτοβάθμιο, 2 ψηφία στο δευτεροβάθμιο και 3 ψηφία στον τριτοβάθμιο (π.χ. 50-00-001). Η μάσκα ##-##-?## δηλώνει ότι ο κωδικός θα έχει 2 ψηφία στον πρωτοβάθμιο, 2 ψηφία στο δευτεροβάθμιο και 3 χαρακτήρες στον 3οβάθμιο από τους οποίους ο πρώτος μπορεί να παίρνει και γράμμα π.χ. 50-00-Α00. Ο κωδικός του λογιστικού σχεδίου μπορεί να έχει μέχρι 20 συνολικά χαρακτήρες. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός βαθμών των κωδικών λογιστικού σχεδίου είναι 6. Μπορείτε να έχετε διαφορετική μάσκα κωδικού για κάθε εταιρεία που διαχειρίζεστε. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα από πολλαπλές εταιρίες μπορείτε να πάρετε μόνον εφόσον οι εταιρίες έχουν ίδια μάσκα κωδικών. Αποθηκη ΜΟΝΟ αν υπάρχει το υποσύστημα ATLAS-ΑΠΟΘΗΚΗ. Πληκτρολογήστε τη μάσκα μορφής κωδικών των ειδών αποθήκης. Ακολουθεί την ίδια λογική με τη μάσκα κωδικών λογιστικού σχεδίου (βλ. πιο πάνω). Ο κωδικός είδους αποθήκης μπορεί να έχει μέχρι 20 σημαντικούς χαρακτήρες και απεριόριστα διαχωριστικά. Μπορείτε να έχετε διαφορετική μάσκα κωδικού για κάθε εταιρεία που διαχειρίζεστε. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα από πολλαπλές εταιρίες μπορείτε να πάρετε μόνον εφόσον οι εταιρίες έχουν ίδια μάσκα κωδικών. Μηχανηματα ΜΟΝΟ αν υπάρχει το υποσύστημα ATLAS-ΑΠΟΘΗΚΗ Pro. Πληκτρολογήστε τη μάσκα μορφής κωδικών μηχανημάτων. Ακολουθεί την ίδια λογική με τη μάσκα κωδικών λογιστικού σχεδίου (βλ. πιο πάνω). Για παράδειγμα η μάσκα ??-##-### δηλώνει ότι ο κωδικός θα έχει 2 αλφαριθμητικά στον πρωτοβάθμιο, 2 ψηφία στο δευτεροβάθμιο και 3 ψηφία στον τριτοβάθμιο (π.χ. ΦΡ-00-001). Ο κωδικός μηχανήματος μπορεί να έχει μέχρι 20 σημαντικούς χαρακτήρες, και απεριόριστους διαχωριστικούς. Barcode ΜΟΝΟ αν υπάρχει το υποσύστημα ATLAS-ΑΠΟΘΗΚΗ Pro. Πληκτρολογήστε τη μάσκα μορφής κωδικών των barcodes που θα αντιστοιχιστούν στα είδη αποθήκης (βλ. “Πίνακες – Είδη αποθήκης”). Εργο Πληκτρολογήστε τη μάσκα μορφής κωδικών έργων της νέας εταιρείας. Ακολουθήστε την ίδια λογική με τη μάσκα κωδικών του λογιστικού σχεδίου (βλ. πιο πάνω), ήτοι: # που δηλώνει θέση ψηφίου (0,1,2…9) ? που δηλώνει θέση αλφαριθμητικού χαρακτήρα (ψηφία ή/και γράμματα) - που δηλώνει θέση διαχωριστικού Για παράδειγμα η μάσκα ??-??-??? σημαίνει ότι οι κωδικοί έργων της εταιρείας είναι τριτοβάθμιοι, όπου ο πρώτος βαθμός αποτελείται από 2 χαρακτήρες, ο δεύτερος από 2 χαρακτήρες και ο τρίτος από 3 χαρακτήρες. Ο κωδικός του έργου μπορεί να έχει μέχρι 20 συνολικά χαρακτήρες. Ο κωδικός του έργου μπορεί να έχει διαβαθμίσεις σε είδος, τμήματα, μέτωπα κ.λ.π. και να αποτελείται από ψηφία ή χαρακτήρες του λατινικού ή ελληνικού αλφαβήτου, μικρούς ή κεφαλαίους ή και οποιονδήποτε συνδυασμό των παραπάνω. Η ταυτόχρονη χρήση λατινικού και ελληνικού αλφαβήτου θέλει προσοχή, για να μη γίνεται σύγχυση κυρίως στα κοινά για τα αλφάβητα γράμματα. Μπορείτε να αλλάξετε την περιγραφή του πεδίου από τη δεδομένη “Εργο” σε οτιδήποτε ταιριάζει στην οργάνωση της επιχείρησής σας. Πρακτικά, το “έργο” είναι ένας από τους δύο εξωλογιστικούς κωδικούς που προσφέρει το σύστημα για την κοστολογική διαχείριση. Κοστος Πληκτρολογήστε τη μάσκα μορφής κωδικών κέντρων κόστους της νέας εταιρείας. Ακολουθήστε την ίδια λογική με τη μάσκα κωδικών του λογιστικού σχεδίου (βλ. πιο πάνω). Για παράδειγμα η μάσκα ??-??-??? σημαίνει ότι οι κωδικοί έργων της εταιρείας είναι τριτοβάθμιοι, όπου ο πρώτος βαθμός αποτελείται από 2 χαρακτήρες, ο δεύτερος από 2 χαρακτήρες και ο τρίτος από 3 χαρακτήρες. Ο κωδικός του κέντρου κόστους μπορεί να έχει μέχρι 20 συνολικά χαρακτήρες. Ο κωδικός του κέντρου κόστους μπορεί να έχει διαβαθμίσεις σε είδος, τμήματα, μέτωπα κ.λ.π. και να αποτελείται από ψηφία ή χαρακτήρες του λατινικού ή ελληνικού αλφαβήτου, μικρούς ή κεφαλαίους ή και οποιονδήποτε συνδυασμό των παραπάνω. Η ταυτόχρονη χρήση λατινικού και ελληνικού αλφαβήτου θέλει προσοχή, για να μη γίνεται σύγχυση κυρίως στα κοινά για τα αλφάβητα γράμματα. Μπορείτε να αλλάξετε την περιγραφή του πεδίου από τη δεδομένη “Κοστος” σε οτιδήποτε ταιριάζει στην οργάνωση της επιχείρησής σας. Πρακτικά, το “κέντρο κόστους” είναι ένας από τους δύο εξωλογιστικούς κωδικούς που προσφέρει το σύστημα για την κοστολογική διαχείριση. Ταμειο Πληκτρολογήστε τον τελευταιοβάθμιο κωδικό του λογιστικού σχεδίου για το λογαριασμό του ταμείου, χωρίς διαχωριστικά. π.χ. 3800000. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συμπλήρωση αυτού του πεδίου είναι απαραίτητη για τη σωστή δημιουργία αυτόματων ταμειακών εγγραφών καθώς και την εκτύπωση του Ημερολογίου Ταμείου σας. Βασικο νομισμα Προαιρετικά, συμπληρώστε τον κωδικό του νομίσματος που θα θεωρηθεί “βασικό” για την συγκεκριμένη εταιρεία. Αν δεν συμπληρώσετε το πεδίο αυτό, ως βασικό νόμισμα για την εταιρείας θα θεωρηθεί εκείνο που έχει ορισθεί συνολικά στη Διαχείριση. Υπερδωδεκαμηνη Αν η νέα εταιρεία είναι συνέχεια υπερδωδεκάμηνης χρήσης τότε κλικάρετε πάνω στο τετράγωνο. ΚΒΣ Όταν η εταιρεία που δημιουργείτε θα κάνει και λογιστική παρακολούθηση, κλικάρετε στα δύο τετράγωνα. Για κοστολογική διαχείριση, τα τετράγωνα μένουν κενά. ΕΛΠ Όταν η εταιρεία που δημιουργείτε θα χρησιμοποιηθεί για απεικόνιση βάσει ΕΛΠ, κάντε κλικ στο τετράγωνο. Βλ. `Διαδικασία υλοποίησης Ε.Λ.Π.`_ Εταιρεία πηγή Όταν η εταιρεία που δημιουργείτε θα χρησιμοποιηθεί για απεικόνιση βάσει ΕΛΠ, Βάλτε τον κωδικό της φορολογικής εταιρείας που θα αντλεί τα δεδομένα . Βλ. `Διαδικασία υλοποίησης Ε.Λ.Π.`_ Περιοδοι Το πρόγραμμα ορίζει αυτόματα τις περιόδους της νέας εταιρείας, σύμφωνα με το έτος που πληκτρολογήσατε στο αντίστοιχο πεδίο. Οι δεδομένες περίοδοι είναι 13, ξεκινώντας με την απογραφή. Στον πίνακα των περιόδων φαίνονται οι τελευταίες ημερομηνίες της κάθε περιόδου. Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό και τις καταλυτικές ημερομηνίες τους στον πίνακα, για να δημιουργήσετε π.χ. εταιρίες που καλύπτουν πάνω από ένα έτος. Ονομα χρηστη/Κωδικος χρηστη Πληκτρολογήστε το όνομα και τον κωδικό που χρησιμοποιείτe για την σύνδεση σας στο site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Taxis) και στις ειδικές εργασίες (μητρώο ΑΦΜ) αντίστοιχα.

Μισθοδοσία

Εργαζομενοι Πληκτρολογήστε τη μάσκα μορφής κωδικών εργαζομένων της νέας εταιρείας. Χρησιμοποιήστε τους χαρακτήρες: # που δηλώνει θέση ψηφίου (0,1,2…9) ? που δηλώνει θέση αλφαριθμητικού χαρακτήρα (ψηφία ή/και γράμματα) - που δηλώνει θέση διαχωριστικού Ο κωδικός του εργαζομένου μπορεί να έχει μέχρι 10 σημαντικούς χαρακτήρες Εργα Πληκτρολογήστε τη μάσκα μορφής κωδικών έργων της νέας εταιρείας. Χρησιμοποιήστε τους χαρακτήρες: # που δηλώνει θέση ψηφίου (0,1,2…9) ? που δηλώνει θέση αλφαριθμητικού χαρακτήρα (ψηφία ή/και γράμματα) - που δηλώνει θέση διαχωριστικού Για παράδειγμα η μάσκα ??-??-??? σημαίνει ότι οι κωδικοί έργων της εταιρείας είναι τριτοβάθμιοι, όπου ο πρώτος βαθμός αποτελείται από 2 χαρακτήρες, ο δεύτερος από 2 χαρακτήρες και ο τρίτος από 3 χαρακτήρες. Ο κωδικός του έργου μπορεί να έχει μέχρι 20 συνολικά χαρακτήρες. Ο κωδικός του έργου μπορεί να έχει διαβαθμίσεις σε είδος, τμήματα, μέτωπα κ.λ.π. και να αποτελείται από ψηφία ή χαρακτήρες του λατινικού ή ελληνικού αλφαβήτου, μικρούς ή κεφαλαίους ή και οποιονδήποτε συνδυασμό των παραπάνω. Η ταυτόχρονη χρήση λατινικού και ελληνικού αλφαβήτου θέλει προσοχή, για να μη γίνεται σύγχυση κυρίως στα κοινά για τα αλφάβητα γράμματα Α-Α, Β-Β κα. Οι κωδικοί έργων της ίδιας εταιρείας μπορεί να είναι διαφορετικοί στη Διαχείριση από τη Μισθοδοσία.

Κ.Κοστους Πληκτρολογήστε τη μάσκα μορφής κωδικών κέντρων κόστους της νέας εταιρείας. Ακολουθήστε την ίδια λογική με τη μάσκα κωδικών έργων (βλ. πιο πάνω). Για παράδειγμα η μάσκα ??-??-??? σημαίνει ότι οι κωδικοί κέντρων κόστους της εταιρείας είναι τριτοβάθμιοι, όπου ο πρώτος βαθμός αποτελείται από 2 χαρακτήρες, ο δεύτερος από 2 χαρακτήρες και ο τρίτος από 3 χαρακτήρες. Ο κωδικός του κέντρου κόστους μπορεί να έχει μέχρι 20 συνολικά χαρακτήρες. Ο κωδικός του κέντρου κόστους μπορεί να έχει διαβαθμίσεις σε είδος, τμήματα, μέτωπα κ.λ.π. και να αποτελείται από ψηφία ή χαρακτήρες του λατινικού ή ελληνικού αλφαβήτου, μικρούς ή κεφαλαίους ή και οποιονδήποτε συνδυασμό των παραπάνω. Η ταυτόχρονη χρήση λατινικού και ελληνικού αλφαβήτου θέλει προσοχή, για να μη γίνεται σύγχυση κυρίως στα κοινά για τα αλφάβητα γράμματα. Οι κωδικοί κέντρων κόστους της ίδιας εταιρείας μπορεί να είναι διαφορετικοί στη Διαχείριση από τη Μισθοδοσία. Βασικο νομισμα Προαιρετικά, συμπληρώστε τον κωδικό του νομίσματος που θα θεωρηθεί “βασικό” για την συγκεκριμένη εταιρεία. Αν δεν συμπληρώσετε το πεδίο αυτό, ως βασικό νόμισμα για την εταιρείας θα θεωρηθεί εκείνο που έχει ορισθεί συνολικά στη Διαχείριση Ονομα χρηστη/Κωδικος χρηστη Πληκτρολογήστε το όνομα και τον κωδικό που χρησιμοποιείται για την σύνδεση σας στο site του Ι.Κ.Α. Κλειδωμενες μισθοδοσιες Ορίστε το είδος της μισθοδοσίας και την περίοδο που θα “κλειδώσετε” και δεν θα είναι πλέον εφικτός ο υπολογισμός τους. Πατήστε το “ΟΚ” για καταχώρηση.