Βιβλιο κοστολογιου οικοδομων

Με την εργασία αυτή μπορείτε να σχεδιάσετε και να εκτυπώσετε το βιβλίο κοστολογίου οικοδομών της εταιρείας. Για τη σωστή λειτουργία του βιβλίου, πρέπει να δοθεί προσοχή στις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Χαρακτηρισμός “Είδος” των κωδικών στο λογιστικό σχέδιο`_.`_ Οι λογαριασμοί εσόδων, εξόδων και παγίων πρέπει να έχουν χαρακτηριστεί αντίστοιχα στο λογιστικό σχέδιο.
 • Κωδικοί ΦΠΑ στο `Πίνακες - ΦΠΑ`_. Θα πρέπει να έχετε δημιουργήσει ξεχωριστούς κωδικούς ΦΠΑ που θα αφορούν το βιβλίο, για τις αγορές και τις υπηρεσίες και για τις αγορές και τις υπηρεσίες που απαλλάσσονται από το ΦΠΑ. Για κάθε κατηγορία ΦΠΑ που θέλετε να εμφανίζεται ξεχωριστά στα βιβλία σας, πρέπει να έχετε δημιουργήσει και ξεχωριστό κωδικό ΦΠΑ.
 • Είδη παραστατικών στο `Πίνακες - Παραστατικά`_. Ο διψήφιος κωδικός του είδους παραστατικού είναι το βασικό κριτήριο με το οποίο γίνεται η κατανομή των κινήσεων στα βιβλία.

Ιδιότητες

Από το αριστερό panel “Ιδιότητες” μπορείτε να ορίσετε φίλτρα για τα βιβλία της εταιρείας σας. Συγκεκριμένα:

 • Εατιρείες. Πληκτρολογήστε τις εταιρείες που αφορούν τα έργα του βιβλίου. Αν δεν επιθυμείτε την εμφάνιση ποσών από προηγούμενες χρήσεις, επιλέξτε μόνο την τρέχουσα.
 • Παραστατικά. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε `τους διψήφιους κωδικούς ειδών παραστατικών`_ που συμμετέχουν στο βιβλίο.
 • Έργο/Κ.Κόστους Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα έργα και τα κέντρα κόστους αντίστοιχα, που επιθυμείτε να περιληφθούν στο βιβλίο.
 • Από / Έως ημερ/νία Πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα που θα καλύψει το βιβλίο.
 • Μηδενικά ποσά Επιλέξτε “Ναι” για να εμφανίζονται και οι εγγραφές με μηδενικό ποσό, “Οχι” για να μην εμμφανίζονται.
 • Τίτλος Πληκτρολογήστε τον τίτλο πυ θα εμφανίσει η εκτύπωση του βιβλίου.
 • Ταξινόμηση κατά Η επιλογή αυτή πρέπει να είναι πάντα κατά έργα
 • Από σελίδα Πληκτρολογήστε τον αριθμό της πρώτης σελίδας της εκτύπωσης.
 • Άνω / Αριστερό περιθώριο Πληκτρολογήστε το μέγεθος σε χιλιοστά του άνω και αριστερού περιθωρίου της εκτύπωσης, αντίστοιχα

Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός του βιβλίου γίνεται απευθείας στον πίνακα “Στήλες”. Μπορείτε να μεταβάλλετε το πλάτος της κάθε στήλης και να ορίσετε επιπλέον φίλτρα για τους κωδικούς παραστατικών, ΦΠΑ και κωδικών.

Ανανέωση

Πατήστε το κουμπί “Ανανέωση” από τη γραμμή εργαλείων για να ενημερωθεί η εκτύπωση με τις νέες ρυθμίσεις που έχετε κάνει.

Αποθήκευση

Πατήστε το κουμπί “Αποθηκ.σαν” από τη γραμμή εργαλείων για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει.

Προεπισκόπηση / Εκτύπωση

Το βιβλίο που έχετε σχεδιάσει και αποθηκεύσει, ενημερώνεται αυτόματα με την καταχώρηση των παραστατικών από τα “Τρέχοντα παραστατικά”. Οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να δείτε ή/και να εκτυπώσετε το ενημερωμένο βιβλίο σας, πατήστε το κουμπί “Προεπισκ”.