Τα δεδομένα είναι η νέα
"πρώτη ύλη" στην παραγωγή

Λύσεις Atlas για την Παραγωγή


Οι λύσεις μας σας βοηθούν να οργανώσετε και να ελέγξετε απλά, γρήγορα κι αποτελεσματικά τις διαδικασίες και τα δεδομένα σας σε όλα τα στάδια της δραστηριότητας σας: παραγωγή, προμήθειες, λογιστική, αποθήκη, διαχείριση προσωπικού, κοστολόγηση.

Περιορίζει τα κόστη και τις απώλειες. Βελτιώνουν τους χρόνους ανταπόκρισης κι αυξάνουν τους δείκτες απόδοσής σας.

Οι εφαρμογές μας είναι οι ιδανικές εξειδικευμένες λύσεις για βιομηχανικές επιχειρήσεις. Ολοκληρωμένες, απλές κι ευέλικτες. Αποδίδουν άμεσα, με το χαμηλότερο κόστος.
Μετατρέψτε τα δεδομένα σας σε χρήσιμη πληροφορία μέσα από ευέλικτα, μεστά και ζωντανά reports, dashboards και προβολές. Μοιραστείτε τα, δώστε κίνητρο στα στέλέχη σας κι αποκτήστε απόλυτο έλεγχο της επιχείρησής σας.Οι έμπειροι συνεργάτες μας και η 30 χρόνων τεχνογνωσία μας στην ανάπτυξη και προσαρμογή πληροφοριακών συστημάτων για τον παραγωγικό κλάδο θα είναι στο πλευρό σας, για να πραγματοποιήσουν τους στόχους σας και για να κάνουν τις ιδέες σας έργα.

Η παραγωγική βιομηχανία είναι από τις πλέον σύνθετες και πολύπλοκες στον κόσμο. Η δημιουργία μιας ευέλικτης επιχείρησης για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και ανταγωνισμού, μιας επιχείρησης που θα μπορεί να προσαρμόζεται γρήγορα στις αλλαγές, είναι κλειδί για την επιβίωσή της. Για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, χρειάζεται να απλοποιήσουν τα συστήματά τους, να μειώσουν τις απώλειες στην παραγωγή, τις προμήθειες και το χρόνο. Λύση τα καινοτόμα μηχανογραφικά συστήματα που ενσωματώνουν επιχειρηματική ευφυία: αντλούν δεδομένα από όλη την αλυσίδα παραγωγής - από παραγγελίες, κατασκευή μέχρι και την εφοδιαστική αλυσίδα - και δίνουν ζωντανές πληφορορίες για άμεση αντίδραση στις αλλαγές.


Tο case study της Σαμαράς Τρικαλιώτης
Ο πελάτης μας είναι μια κατασκευαστική και παραγωγική επιχείριση με ISO9000:2008 συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος κι ασφάλτου και εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου για πρώτες ύλες και παραγώμενα υλικά.

Το ζητούμενο

Η διοίκηση ήθελε μια λύση που θα μπορούσε να συνδέσει κατασκευαστική και παραγωγική δραστηριότητα κάτω από ένα ενιαίο σύστημα. Ήθελαν να μπορούν να παρακολουθούν καθημερινά όλο το φάσμα διαδικασιών: παραγωγή, αποθήκη, οικονομικά, κοστολογικά, λογιστική

Η λύση μας

Με την τρισδιάσταση αρχιτεκτονική του Atlas ERP, η ομάδα εργασίας μας δημιούργησε σε συνεργασία με τον πελάτη ένα σύστημα απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του για έλεγχο της παραγωγής, βελτιστοποίηση της αλυσίδας προμηθειών και παρακολούθηση των πωλήσεων.
Αντλώντας δεδομένα από το λογισμικό των παραγωγικών του μονάδων, το Atlas ERP ενημερώνει αυτόματα τις αποθήκες, τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών και παρακολουθεί το κόστος παραγωγής ανα μονάδα και προϊόν.
Όλες οι πληροφορίες ενημερώνουν αυτόματα και το λογιστήριο για πλήρη λογιστική παρακολούθηση και τη διοίκηση με μεστά reports για λήψη αποφάσεων.

Atlas ERP-Modules

Παραγωγή
Αποθήκη
Οικονομική Διαχείριση
ΛογιστικήΕνδεικτικό Πελατολόγιο