Ο μεγάλος όγκος δεδομένων αλλάζει τη
διαχείριση της υγείας δραματικά!

Atlas ERP για Κλινικές

Το Atlas ERP σας βοηθά να οργανώσετε και να ελέγξετε απλά, γρήγορα κι αποτελεσματικά τις διαδικασίες και τα δεδομένα σας σε όλα τα στάδια της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας: κρατήσεις, προμήθειες, λογιστική, αποθήκη, διαχείριση προσωπικού, οικονομική και κοστολογική διαχείριση ασθενών και περιστατικών, χρονικό προγραμματισμό, διαχείριση εγγράφων, CRM, business intelligence.

Το Atlas ERP είναι το μοναδικό πρόγραμμα που συνδυάζει back και front office λειτουργίες κλινικής σε ένα ενιαίο σύστημα.Το Atlas ERP είναι το ιδανικό εξειδικευμένο πρόγραμμα για κέντρα υγείας, κλινικές, νοσκομεία, κέντρα αποκατάστασης. Ολοκληρωμένο, απλό κι ευέλικτο.
Αποδίδει άμεσα, με το χαμηλότερο κόστος.


Μετατρέψτε τα δεδομένα σας σε χρήσιμη πληροφορία μέσα από ευέλικτα, μεστά και ζωντανά reports, dashboards και προβολές και αποκτήστε απόλυτο έλεγχο συνολικά της επιχείρησής σας, αλλά αλλά και μεμονωμένα των τμημάτων, μονάδων και περιστατικών/ασθενών σας.Οι έμπειροι συνεργάτες μας και η 30 χρόνων τεχνογνωσία μας στην ανάπτυξη και προσαρμογή πληροφοριακών συστημάτων θα είναι στο πλευρό σας, για να πραγματοποιήσουν τους στόχους σας και για να κάνουν τις ιδέες σας έργα.
Atlas ERP Modules για ΚλινικέςΑποθήκη

Οργανώστε αποθήκες φαρμάκων και υλικών ανα μονάδα και τμήμα, βελτιστοποιήστε τη διαχείριση των αποθέματων σας, του κόστους και του χρόνου σας.

Μάθε περισσότερα
Εξοπλισμός

Οργανώστε το αρχείο του εξοπλισμού σας ανά μηχάνημα, τμήμα και μονάδα και ελέγξε τον στην απασχόληση, τη διακίνηση, τη συντήρηση και τις επισκευές του.

Μάθε περισσότερα
Οικονομική Διαχείριση

Αντλείστε δεδομένα από λογιστήριο, προσωπικό, αποθήκη, εξοπλισμό για καλύτερο έλεγχο μονάδων, τμημάτων και επιχείρησης

Μάθε περισσότερα
Λογιστική

Χρησιμοποιήστε απλές κι ευέλικτες διαδικασίες, εναρμονισμένες πλήρως με τα ελληνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα και ελέγξε εύκολα κι άμεσα τα οικονομικά σας.

Μάθε περισσότερα
HR&Μισθοδοσία

Σε ωριαία, ημερήσια ή μηνιαία βάση... διαχειριστείτε το προσωπικό και τη μισθοδοσία του στις μονάδες, τα τμήματα κι ενοποιημένα στην επιχείρηση.

Μάθε περισσότερα
Intelligence

Μετατρέψτε τα δεδομένα σας σε real-time πληροφορία, αντλήστε από τμήματα, κ. κόστους, συνδυάστε, προβάλετε και μοιραστείτε για πετυχημένες αποφάσεις...

Μάθε περισσότερα

Ο κλάδος της Υγείας γνωρίζει ραγδαίες εξελίξεις. Η αύξηση του όγκου δεδομένων είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις εξελίξεις. Καινοτόμα λογισμικά και επιχειρηματική ευφυία μπορούν να βοηθήσουν τους προμηθευτές υπηρεσιών στην υγεία να αποκτήσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να μειώσουν τα κόστη, να αυξήσουν τα έσοδα και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες προς τους ασθενείς. Παράλληλα παρέχουν άμεση απεικόνιση των δράσεων τους, όπως οι προσοδοφόρες και λιγότερο επικερδείς δραστηριότητες και η τρέχουσα ρευστότητα.


Tο case study της ΕΥΕΞΙΑΣ
Ο πελάτης μας είναι ένα Κέντρο Αποκατάστασης – Αποθεραπείας, μία σύγχρονη δομή υγείας με ιατρικές νοσηλευτικές μονάδες, εξειδικευμένα ιατρικά μηχανήματα, εξοπλισμό αποκατάστασης και έμπειρο προσωπικό που περιθάλπτει ασθενείς με κινητικά, γνωσιακά και συμπεριφορικά προβλήματα.

Το ζητούμενο

Η διοίκηση ήθελε μια λύση που, εκτός από τη διαχείριση των διαδικασιών προμηθειών και λογιστικής, θα μπορούσε να παρακολουθήσει και να ελέγξει τα οικονομικά των διαφόρων κλινικών και των ασθενών του. Έχοντας ήδη ένα ιατρικό λογισμικό για την αρχειοθέτηση και παρακολούθηση των ασθενών, είχε ανάγκη από ένα σύστημα που θα συνδύαζε πληροφορία από την εφαρμογή τρίτων και το Atlas ERP και θα έδινε ένα μοναδικό τρόπο απεικόνισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των οικονομικών, των προμηθειών, του προσωπικού κλπ στο σύνολο αλλά και κατά κλινική, τμήμα και περιστατικό.

Η λύση μας

Με την τρισδιάσταση αρχιτεκτονική του Atlas ERP, η ομάδα εργασίας μας δημιούργησε σε συνεργασία με τον πελάτη ένα σύστημα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του, για έλεγχο των διαδικασιών και έλεγχο των οικονομικών ως σύνολο και κατά κλινική, τμήμα και ασθενή.
Όλες οι εισαγωγές από το ιατρικό λογισμικό έρχονται αυτόματα στο Atlas ERP, χωρίς περαιτέρω καταχωρήσεις και ενημερώνουν όχι μόνο το λογιστήριο και τις προμήθειες αλλά επίσης κατανέμονται σε κλινικές και περιστατικά ασθενών.
Με τον τρόπο αυτό, η διοίκηση έχει ένα μοναδικό ζωντανό σύστημα πληροφόρησής της για τη λήψη αποφάσεων.

Modules του Atlas ERP

Οικονομική Διαχείριση
Λογιστική
Παραγωγή
Αποθήκη