Απόκτησε άμεση κι εύκολη πρόσβαση
στην πληροφόρηση,
και δε θα γυρίσεις ποτέ σε κάτι άλλο

Atlas ERP

Όποιο κι αν είναι το μέγεθος και το αντικείμενο της επιχείρησής σας, το Atlas ERP είναι το πρόγραμμα που προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες σας.

Διευκολύνει στη διαχείριση των οικονομικών και των πόρων, αυξάνει την παραγωγικότητα και μειώνει το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης. Σε ενιαίο και σύγχρονο περιβαλλόν οργανώνει και απλοποιεί τις καθημερινές εργασίες σε όλα τα επιμέρους τμήματα, από την παραγωγή μέχρι τις πωλήσεις.

Ενσωματώνει καινοτόμες 3D Code και workflows τεχνολογίες που στηρίζουν με μοναδικό τρόπο τις διαδικασίες της επιχείρησης.


Το Atlas ERP είναι το ιδανικό πρόγραμμα για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Ολοκληρωμένο, απλό κι ευέλικτο. Αποδίδει άμεσα, με το χαμηλότερο κόστος.

Atlas ERP Modules

Συνθέστε το δικό σας Atlas ERP!
Επιλέξτε τα modules που καλύπτουν τις ανάγκες σας κι αποκτήστε άμεσα τον απόλυτο έλεγχο της επιχείρησής σας.Οικονομική Διαχείριση

Αντλήστε δεδομένα από την παραγωγή, το λογιστήριο, το προσωπικό, την αποθήκη, τους συνεργάτες σας για καλύτερο έλεγχο των μονάδων και της επιχείρησής σας συνολικά

Μάθε περισσότερα
Προμήθειες

Οργανώστε εγκαίρως την αλυσίδα των προμηθειών σας ανάλογα με την εκάστοτε ζήτηση και διαχειριστείτε αποτελεσματικά τα αποθέματα και την αποθήκη σας, για μείωση κόστους.


Μάθε περισσότερα
Παραγωγή

Διαχειριστείτε εύκολα κι απλά την παραγωγική σας δραστηριότητα με πολλαπλές συνταγές παραγωγής και μεταποίησης και αυτοματοποιημένες κινήσεις και ελέγξετε το κόστος σας.


Μάθε περισσότερα
Εξοπλισμός

Οργανώστε κι ελέγξτε τη διακίνηση, την απασχόληση, τις επισκευές & συντηρήσεις του εξοπλισμού & των αυτοκινήτων σας, ποσοστικά & κοστολογικά και μειώστε τα κόστη και τις καθυστερήσεις.


Μάθε περισσότερα
Λογιστική

Χρησιμοποιήστε απλές κι ευέλικτες διαδικασίες, εναρμονισμένες πλήρως με τα ελληνικά & διεθνή λογιστικά πρότυπα κι ελέγξτε εύκολα κι άμεσα τα οικονομικά σας.

Μάθε περισσότερα
Έργα

Διαχειριστείτε δημόσια & ιδιωτικά έργα με σενάρια προσφορών, κατασκευής, διαχείριση πόρων, χρονικό προγραμματισμό, κύκλωμα Δημοσίων Εργων, διαγράμματα

Μάθε περισσότερα
HR&Μισθοδοσία

Σε ωριαία, ημερήσια ή μηνιαία βάση... διαχειριστείτε το προσωπικό και τη μισθοδοσία του ανά μονάδα, κέντρο κόστους ή συνολικά και ελέγξετε κόστος και απόδοση.

Μάθε περισσότερα
Intelligence

Μετατρέψτε τα δεδομένα σας σε real-time πληροφορία, αντλήστε από μονάδες & κ.κόστους, συνδυάστε, προβάλετε και μοιραστείτε για πετυχημένες αποφάσεις...

Μάθε περισσότερα

Το case study της SOL AE
Ο πελάτης μας είναι η μεγαλύτερη κι αρχαιότερη επιχείρηση Ορκωτών Λογιστών στην Ελλάδα και μια από της μεγαλύτερες στην Ευρώπη, με περισσότερους από 5.000 πελάτες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Το ζητούμενο

Η διοίκηση ήθελε μια λύση που θα διαχειρίζονταν χωριστά τους συνεργάτες-ελεγκτές της και τους μεμονωμένους τους ελέγχους κι άλλες υποθέσεις, ενοποιώντας παράλληλα όλες αυτές τις δράσεις κάτω από ένα μοναδικό ενιαίο οικονομικό και λογιστικό σύστημα για να έχουν ζωντανή απεικόνιση της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητάς τους.

Η λύση μας

Με την τρισδιάσταση αρχιτεκτονική του Atlas ERP, η ομάδα εργασίας μας δημιούργησε σε συνεργασία με τον πελάτη ένα σύστημα απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του, για μεμονωμένη αλλά και συγκεντρωτική παρακολούθηση κάτω από μια επιχειρηματική ομπρέλλα.
Το Atlas ERP προσφέρει στην εταιρεία την δυνατότητα συνολικής παρακολούθησης με ταυτόχρονη απεικόνιση των ελεγκτικών έργων που αναλαμβάνει (Μητρώα) και των ελεγκτών λογιστών που τα εκτελούν.
Στα 15 χρόνια λειτουργίας του Atlas ERP στη ΣΟΛ Α.Ε. παρακολουθούνται πάνω από 70.000 μητρώα και πολυάριθμοι συνεργαζόμενοι ορκωτοί λογιστές.
Όλες οι πληροφορίες ενημερώνουν αυτόματα το λογιστήριο για πλήρη λογιστική παρακολούθηση και τη διοίκηση με μεστά reports για λήψη αποφάσεων.

Modules του Atlas ERP

Οικονομική Διαχείριση
Λογιστική

Αλλοι ικανοποιημένοι πελάτες του Atlas ERP

KONKAT, DOMOTEL, ΕΥΕΞΙΑ, ALLSPORT, ΥΑΔΕΣ, PROGRESS FINANCE, ELTER, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, BLUE DEVELOPMENT, ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ, CYBARCO, THALIS, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, ΑΡΧΙΚΟΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, DE LUX KONTELLIS, WHITESTONE, ΓΕΩΓΝΩΣΗ, ΔΑΙΔΑΛΟΣ, ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ SAVVI MARINE, ΤΕΝΑ, PRENECON, PDP, ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ, ΑΤΕΣΕ, ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ, ΣΑΒΒΙΔΗΣ CONSTRUCTION και πολλοί άλλοι...