Σταθερά θεμέλια στα έργα σας
Σταθερά θεμέλια στην επιχείρησή σας

Atlas ERP για τον Τεχνικό κλάδο

Το Atlas ERP σας βοηθά να οργανώσετε και να ελέγξετε απλά, γρήγορα κι αποτελεσματικά τις διαδικασίες και τα δεδομένα σας σε όλα τα στάδια της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας: διαχείριση έργων από το σχεδιασμό μέχρι την παράδοση, προμήθειες, λογιστική, αποθήκη, διαχείριση προσωπικού, μηχανολογικό εξοπλισμό, χρονικό προγραμματισμό, διαχείριση εγγράφων.

Ενσωματώνει καινοτόμες 3D Code και workflows τεχνολογίες που στηρίζουν με μοναδικό τρόπο τις διαδικασίες της τεχνικής επιχείρησης.


Το Atlas ERP είναι το ιδανικό εξειδιεκευμένο πρόγραμμα για επιχειρήσεις που χρειάζονται διαχείριση και κοστολόγηση των έργων τους.
Ολοκληρωμένο, απλό κι ευέλικτο. Αποδίδει άμεσα, με το χαμηλότερο κόστος.

Έσοδα / Έξοδα κατά έργο

Παρακολουθήστε τις εταιρίες, τις κοινοπραξίες, τους υπεργολάβους, τα δημόσια και ιδιωτικά σας έργα και υπεργολαβίες, χρονικά, κοστολογικά, λογιστικά, κατά κέντρο κόστους, σε ομάδες και συνολικά.

Με το Atlas ERP παίρνετε γρήγορες και σωστές αποφάσεις και διαχειρίζεστε την επιχείρησή σας, συνδυάζοντας real-time πληροφόρηση σε εύκολα και πολύτιμα dashboards και reports. Μοιραστείτε τα και δώστε κίνητρο στους συνεργάτες σας.Οι έμπειροι συνεργάτες μας και η 30 χρόνων τεχνογνωσία μας στην ανάπτυξη και προσαρμογή πληροφοριακών συστημάτων για τεχνικές εταιρίες θα είναι στο πλευρό σας, για να πραγματοποιήσουν τους στόχους σας και για να κάνουν τις ιδέες σας έργα.


Project management - Κοστολόγηση έργου


Atlas ERP Modules για τον Τεχνικό κλάδοΕργα

Διαχειριστείτε δημόσια & ιδιωτικά έργα με σενάρια προσφορών, κατασκευής, διαχείριση πόρων, χρονικό προγραμματισμό, κύκλωμα Δημοσίων Εργων, διαγράμματα.


Μάθε περισσότερα
Οικονομική Διαχείριση

Αντλήστε δεδομένα από έργα, λογιστήριο, προσωπικό, αποθήκη, υπεργολάβους για καλύτερο έλεγχο των έργων και της επιχείρησης.


Μάθε περισσότερα
Αποθήκη

Οργανώστε απαιτούμενα υλικά και εργοταξιακές αποθήκες από έργο σε έργο, ελέγξτε αποθέματα, κατασκευάστε και παραδώστε εγκαίρως, με εξοικονόμηση υλικών & κόστους.

Μάθε περισσότερα
Εξοπλισμός

Διαχειριστείτε τη διακίνηση, απασχόληση, επισκευές, ανταλλακτικά των μηχανημάτων σας και τις συμφωνίες με υπεργολάβους από έργο σε έργο.


Μάθε περισσότερα
Παραγωγή

Εφόσον έχετε και παραγωγική διαδικασία, οργανώστε τη με πολλαπλές συνταγές υλικών και έξυπνες κινήσεις παραστατικών για να παρακολουθείτε τις πωλήσεις σας αλλά και τις ίδιες αναλώσεις στα έργα, ποσοτικά και κοστολογικά.

Μάθε περισσότερα
Λογιστική

Χρησιμοποιήστε απλές κι ευέλικτες διαδικασίες, εναρμονισμένες πλήρως με τα ελληνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα και ελέγξτε εύκολα κι άμεσα τα οικονομικά σας.Μάθε περισσότερα
HR&Μισθοδοσία

Σε ωριαία, ημερήσια ή μηνιαία βάση, διαχειριστείτε υπαλλήλους, οικοδόμους, μηχανικούς και τη μισθοδοσία τους στα έργα και ενοποιημένα στη/τις επιχειρήσεις σας.Μάθε περισσότερα
Intelligence

Μετατρέψτε τα δεδομένα σας σε real-time πληροφορία, αντλήστε από έργα, κ. κόστους, συνδυάστε, προβάλετε και μοιραστείτε για πετυχημένες αποφάσειςΜάθε περισσότερα

Η κατασκευαστική βιομηχανία είναι μια από τις μεγαλύτερες κι ακριβότερες στον κόσμο, με τεράστιες πηγές πόρων, δυναμικού και φυσικά δεδομένων. Σύμφωνα με παγκόσμιες στατιστικές μελέτες, στις κατασκευές οι καθυστερήσεις στην παράδοση του έργου ξεπερνούν το 20%, το κόστος υλικών το 20%, διορθωτικά έργα το 10% και υπέρβαση κόστους μέχρι και 80% του αρχικού προϋπολογισμού. Άρα η εξοικονόμηση πόρων και κόστους κάνει σε μεγάλο βαθμό τη διαφορά μεταξύ επικερδούς και ζημιογόνου παραγωγής έργου. Η οργάνωση επιχείρησης και έργων από την κορυφή μέχρι τη βάση, ελέγχοντας χρόνο και κόστος, αυξάνει την αποτελεσματικότητα, παράγει σωστά και στην ώρα τους έργα και οδηγεί σε επιτυχία.


Το case study της KOKKINOΣ ATE


Επιλέξαμε αυτό το case study, γιατί ο πελάτης μας είναι μια κατασκευαστική εταιρία, με δραστηριότητες τόσο σε δημόσια & ιδιωτικά έργα, όσο και στην αξιοποίηση λατομείων και την παραγωγή κι εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτοσκυροδέματος.

Το ζητούμενο

Η διοίκηση ήθελε μια λύση που να μπορεί να καλύψει πλήρως όλες τις κατασκευαστικές, παραγωγικές κι εμπορικές της δραστηριότητες, να συνδέσει τις εταιρίες και κοινοπραξίες του ομίλου, τα εργοτάξια, το λατομείο και τις παραγωγικές της μονάδες κάτω από ένα ενιαίο σύστημα. Ήθελαν να μπορούν να παρακολουθούν καθημερινά κι εγκαίρως όλο το φάσμα διαδικασιών απο παραγωγή, αποθήκη, κατασκευή έργων, οικονομικά και λογιστικά, προσωπικό.

Η λύση μας

Με την τρισδιάσταση αρχιτεκτονική του Atlas ERP, η ομάδα εργασίας μας δημιούργησε σε συνεργασία με τον πελάτη ένα σύστημα απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του, για έλεγχο της παραγωγικής του διαδικασίας, βελτιστοποίηση της αλυσίδας προμηθειών και παρακολούθησης των πωλήσεων.
Για την κατασκευαστική του δραστηριότητα, οργανώσαμε τις διαδικασίες απο τη δημοπράτηση μέχρι την παράδοση των έργων, την κοστολογική παρακολούθηση της κατασκευής, τη δραστηριοποίηση του εξοπλισμού, τη διαχείριση του προσωπικού, στα έργα και κέντρα κόστους.
Όλες οι πληροφορίες ενημερώνουν αυτόματα το λογιστήριο για πλήρη λογιστική παρακολούθηση και τη διοίκηση με μεστά reports για λήψη αποφάσεων.

Modules του Atlas ERP

Εργα
Εξοπλισμός
Οικονομική Διαχείριση
Λογιστική
Παραγωγή
Αποθήκη
HR & ΜισθοδοσίαΕνδεικτικό Πελατολόγιο