Το ολοκληρωμένο Cloud σύστημα
που προσφέρει περισσότερα
κι απαιτεί λιγότερα

Atlas Cloud

Πρώτη ανακοίνωση / Οκτώβριος 2018

Με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη business software, σχεδιάσαμε για σας το νέο Atlas Cloud.

Αξιοποιήσαμε τη σύγχρονη τεχνολογία της πλατφόρμας ClustersWeb και το εφοδιάσαμε με εξαιρετικά χαρακτηριστικά για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτου κλάδου και μεγέθους.

To Atlas Cloud:

 • προσφέρει περισσότερα κι απαιτεί λιγότερα
 • είναι καινοτομό και διαφορετικό
 • είναι απλό, γρήγορο κι αποτελεσματικό!

Σύντομα περισσότερες πληροφορίες...


Διαφέρει...

Ολοκληρωμένο

Γιατί συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο περιβάλλον όλες τις λειτουργίες ERP, CRM, HRM και BPM, που χρειάζεται κάθε επιχείρηση

Ευέλικτο

Γιατί λειτουργεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον (Windows, Mac, Linux).

Εύχρηστο

Γιατί διαθέτει ένα σύγχρονο, φιλικό περιβάλλον εργασίας.

Καινοτόμο

Γιατί ενσωματώνει καινοτόμες λειτουργίες και πληθώρα χρήσιμων αυτοματισμών.

Απλό

Γιατί παρέχει αυτονόητους χειρισμούς για να απλοποιεί τις καθημερινές εργασίες σας και να εξοικονομεί τον παραγωγικό χρόνο σας.

Γρήγορο

Γιατί σας πληροφορεί άμεσα.
ERP


Το Atlas Cloud είναι ένα πλήρες ERP σύστημα με μοναδικές δυνατότητες κοστολόγησης κι άμεση συνεργασία με τις CRM και BPM λειτουργίες.


Demo παρουσίαση

Απλό, γρήγορο, αποτελεσματικό!

 • Εξωλογιστική οικονομική διαχείριση
 • Λογιστήριο και Πάγια, βάσει ΕΛΠ και ΔΛΠ
 • Εμπορική διαχείριση και διαχείριση αποθήκης, από την παραγγελία μέχρι την τιμολόγηση, με εύχρηστους αυτοματισμούς
 • Διαχείριση serial numbers, χρώμα-μέγεθος, παρτίδες
 • Διαχείριση παραγωγής με πρώτες ύλες, συνταγές μεταποίησης, κατανομή γενικών εξόδων και κοστολόγηση
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού HRM
 • Διαχείριση κρατήσεων πόρων π.χ. για τουριστικές επιχειρήσεις, γυμναστήρια κλπ
 • Με την μοναδική 3D coding τεχνολογία, υποστηρίζει και την ταυτόχρονη κοστολογική διαχείριση κατά έργα και κέντρα κόστους, χωρίς διπλοκαταχωρίσεις
 • Πλήρης συνεργασία με το CRM ώστε να εφοδιάζει τους συναλλασσομένους και με οικονομικά στοιχεία
 • Πλήρης συνεργασία με το BPM ώστε να αξιοποιεί και τις δυνατότητες των workflows


CRM


Το Atlas Cloud είναι ένα ισχυρό σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων.


Demo Παρουσίαση

Απλό, γρήγορο, αποτελεσματικό!

 • Αρχειοθετεί πελάτες, προμηθευτές και λοιπούς συνεργάτες σας με τα leads και τις αντίστοιχες επαφές τους
 • Αρχειοθετεί έγγραφα, εικόνες κι άλλα αρχεία σχετικά με τον κάθε συναλλασσόμενο
 • Καταγράφει και παρακολουθεί ευκαιρίες, προσφορές και συμβάσεις των συναλλασσομένων
 • Επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη αξιολόγηση (rating) κάθε συναλλασσόμενου
 • Πλήρης συνεργασία με το BPM ώστε να υποστηρίζει την καταγραφή σε κάθε συναλλασσομενο, δράσεων με followups κι αναθέσεις σε υπευθύνους.
 • Πλήρης συνεργασία με το ERP ώστε να ενημερώνει άμεσα και για τα οικονομικά στοιχεία κάθε συναλλασσόμενου, με χρήσιμα γραφήματα αλλά κι αναλυτικές κινήσεις.


BPM


Το Atlas Cloud είναι ένα μοναδικο σύστημα διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών.

Demo παρουσίαση

Απλό, γρήγορο, αποτελεσματικό!

 • Bελτιώνει την οργάνωση της επιχείρησης και προάγει την συνεργασία του προσωπικού, αυξάνοντας την αποδοτικότητά του
 • Βασίζεται στην τεχνολογία των Workflows
 • Επιτρέπει την καταγραφή όλων των δράσεων της επιχείρισης, είτε αυτές αφορούν στο εξωτερικό της περιβάλλον (ευκαιρίες, προσφορές, συμβάσεις), είτε στο ενδο-επιχειρησιακό της αντικείμενο (συσκέψεις, υπενθυμίσεις κλπ)
 • Υποστηρίζει αναθέσεις των δράσεων σε υπευθύνους
 • Επιτρέπει την αλλαγή κατάστασης των δράσεων καθώς αυτές εξελίσσονται (π.χ. εκκρεμείς, επιλυμένες, άκυρες)
 • Δίνει τη δυνατότητα καταγραφής χρήσιμων πληροφοριών στις δράσεις (σχόλια, σχετικά έγγραφα, εικόνες κλπ)
 • Παρέχει προσωπικό ημερολόγιο-ατζέντα για κάθε χρήστη, στο οποίο προβάλονται οι δράσεις που του έχουν ανατεθεί, για να ξέρει πάντα τι έχει να κάνει και πότε πρέπει να παραδώσει
 • Διέπει όλες τις λειτουργίες του ERP και του CRM υπουστημάτων του Atlas Cloud.