Τα δεδομένα είναι το νέο 'πετρέλαιο'

Με άντληση, επεξεργασία κι αξιοποίηση γίνονται ... κέρδος

Business Intelligence

ζητησε παρουσιαση
Δυναμικά Data Analytics & Διαδραστικά Dashboards

Οι επιχειρήσεις σήμερα διαχειρίζονται τεράστιο όγκο πληροφορίας, απαραίτητης για την ανέλιξη κι επικράτησή τους σε μια περίπλοκη όσο ποτέ παγκόσμια οικονομία.

Ο Ψηφιακός μετασχηματισμός, νέες προκλήσεις, κρίση και συνεχείς αλλαγές απαιτούν ευελιξία, άμεση ανταπόκριση, σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις και βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων μιας επιχείρησης. Τα παραδοσιακά συστήματα πληροφορικής δεν έχουν την ευελιξία και «νοημοσύνη» για να παρακολουθούν αποτελεσματικά την πρόοδο των επιχειρηματικών πρακτικών και συχνά γίνονται τροχοπέδη στην ικανότητα και ταχύτητα ανταπόκρισης.


Clusters BI για έτοιμα κι οριζόμενα δυναμικά dashboards!

.


Τα πληροφοριακά συστήματα νέας γενιάς

  • δίνουν μεγάλη έμφαση σε προσβασιμότητα και cloud computing,
  • προσφέρουν δυνατότητες συλλογής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο,
  • χρησιμοποιούν έξυπνα μοντέλα για συνεχείς βελτιώσεις διαδικασιών.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του οίκου Gartner, η επιχειρηματική νοημοσύνη, με γραφική απεικόνιση δεδομένων σε dashboards, χρήση εξελιγμένων εργαλείων και προβολή ποιοτικής κι επίκαιρης πληροφορίας, βρίσκεται στην κορυφή των τεχνολογικών προτεραιοτήτων των επιχειρήσεων.

Clusters BI & Data Analytics

Σύγχρονο εργαλείο επιχειρηματικής νοημοσύνης στο cloud

Συμπληρώνει τη σειρά Clusters on cloud πάνω στην ασφαλή πλατφόρμα Microsoft Azure.

Παρέχει πλούσια βιβλιοθήκη έτοιμων dashboards αλλά κι ένα πρωτοποριακό, «έξυπνο» εργαλείο για δημιουργία οριζόμενων dashboards.
Χωρίς πρόσθετες επενδύσεις σε κόστος και χρόνο για αγορά κι εκμάθηση 3ων εξειδικευμένων εργαλείων ΒΙ, χωρίς πολλαπλές γέφυρες και περίπλοκες συνδέσεις. Παντως συνεργάζεται με το Ms Power BI, Qlik, SiSense κι άλλα
Μέσα στο ίδιο περιβάλλον των Clusters... εύκολα, γρήγορα κι απλά!
Στα dashboards η ενσωματωμένη πληροφορία είναι δυναμική κι ενημερώνεται αυτόματα σε πραγματικό χρόνο . Με την απλή κι ευέλικτη χρήση φίλτρων - πολλαπλών και σύνθετων - το Clusters προσαρμόζεται στις δικές σας ανάγκες προβολής και γραφικής απεικόνισης, χωρίς περίπλοκες και χρονοβόρες αναζητήσεις, με ασφάλεια κι αξιοπιστία, αφήνοντάς σας ελεύθερο παραγωγικό χρόνο για τον έλεγχο, τον εντοπισμό προβλημάτων και τη λήψη σωστών και γρήγορων αποφάσεων.Τα dashboards του Clusters είναι διαδραστικά. Χρήστες με διαφορετικές αρμοδιότητες κι ενδιαφέροντα μπορούν να επικεντρωθούν στην άντληση περισσότερων ή λιγότερων – ανάλογα με τις ανάγκες τους – δεδομένων και να μοιράζονται κοινές κι ενημερωμένες πληροφορίες την ίδια ακριβώς στιγμή, χωρίς την αναγκαιότητα για χρήση παρωχημένων εκτυπώσεων κι αναφορών ή περίπλοκων γεφυρών και συνδέσεων.