Τα δεδομένα είναι το νέο 'πετρέλαιο'
Με άντληση, επεξεργασία κι αξιοποίηση
γίνονται ... κέρδος

Atlas Business Intelligence

Στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, οι επιχειρηματίες απαιτείται να παίρνουν γρήγορες αποφάσεις, βασισμένες σε επικαιροποιημένη πληροφορία. Όμως οι τεράστιες ποσότητες δεδομένων ιστορικών, τρεχόντων & μελλοντικών, δομημένων ή μη, από εξωτερικές κι εσωτερικές πηγές που συσσωρεύονται με τη χρήση τεχνολογίας σε μία επιχείρηση τις περισσότερες φορές και στο μεγαλύτερο μέρος τους παραμένουν αναξιοποίητες.

Η επιχειρηματική 'ευφυία' δίνει τη δυνατότητα όλα αυτά τα δεδομένα να αντληθούν, να αναλυθούν, να αξιολογηθούν και να οργανωθούν, να συνδυαστούν και να μεταμορφωθούν σε έξυπνη, άμεση και χρήσιμη για τον επιχειρηματία πληροφορία.

Με το Atlas ERP report generator Excel-ιξη δημιουργείτε Excelοφύλλα με συνδυασμένα δεδομένα από τα modules του Atlas ERP, από μία ή περισσότερες εταιρίες, κέντρα κόστους, τμήματα κλπ που θα σας δίνουν real-time απεικόνιση με πίνακες, γραφήματα και αποτελέσματα.
Αν πάλι θέλετε να συνδυάσετε δεδομένα από τις εφαρμογές μας ΚΑΙ από εφαρμογές τρίτων πάλι το Atlas Business Intelligence σας "λύνει τα χέρια".

Με τα Business Objects, την πλατφόρμα επιχειρηματικής ευφυίας της SAP, αντλείτε, επεξεργάζεστε και συνδυάζετε τα δεδομένα με δεδομένα τρίτων εφαρμογών σε ενιαία μεστά dashboards, views και reports.

Αξιοποιήστε την καινοτομία, την ευελιξία και την απλότητα του Atlas Business Intelligence για να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα σας, των συνεργατών και της επιχειρήσής σας!

Ως SAP OEM Partner, εμπλουτίσαμε τις δυνατότητες επιχειρηματικής ευφυίας παρέχοντας ένα πρόσθετο δυνατό εργαλείο με το Business Intelligence,
που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες των εφαρμογών μας, βελτιστοποιεί τη συνεργασία με εφαρμογές τρίτων και επιταχύνει την επιχειρηματική σας αποδοτικότητα.


Απλοποιήστε και επιταχύνετε την εκτέλεση των δραστηριοτήτων και διαδικασιών σας με τις εφαρμογές της Ergon Iris. Ελέγξτε απόλυτα και αποτελεσματικά την επιχείρησή σας και πραγματοποιήστε τους στόχους σας γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια.

Οι έμπειροι συνεργάτες μας και η 30 χρόνων γνώση στην ανάπτυξη και προσαρμογή πληροφοριακών συστημάτων θα είναι στο πλευρό σας, για την πραγματοποίηση των στόχων σας και για να κάνουν τις ιδέες σας έργα.
Atlas Business Intelligence

Μετατρέψτε τα δεδομένα σας σε ζωντανή πληφορορία, αντλήστε, συνδυάστε, προβάλλετε και μοιραστείτε για επιτυχημένες αποφάσεις.

Μάθε περισσότερα