Γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Στην ERGON IRIS δίνουμε μεγάλη σημασία στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που μας παρέχετε είτε διαδικτυακά, είτε μέσω των επαγγελματικών υπηρεσιών που σας παρέχουμε είτε μέσω επικοινωνίας ή συνεργασίας μας.

Συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνεργαζόμαστε με τις Αρχές προστασίας δεδομένων και ενεργούμε δίκαια, νόμιμα και με διαφάνεια, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την προστασία αυτών των δεδομένων.Παρακαλούμε, μελετήστε προσεκτικά τα παρακάτω
σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε
και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας


Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας ισχύει για τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε στην ERGON IRIS και που αυτή αποθηκεύει κι επεξεργάζεται είτε σύμφωνα με τις απαιτήσεις των νόμων είτε με τη συγκατάθεσή σας.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την ERGON IRIS γίνεται δίκαια και νόμιμα, για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, με γνώμονα τη διασφάλιση της προστασίας από παραβιάσεις.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά από την ERGON IRIS σε συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ή τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις ή αντικατάστασή του προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας υπόκεινται σε επίπεδο προστασίας δεδομένων που ισχύει εντός της ΕΕ.

Διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στις αρχές προστασίας δεδομένων, αν αποδεδειγμένα θεωρείτε πως η ERGON IRIS δεν κάνει σωστή επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν ή την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ.

Η διάρκεια διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι ανάλογη με τους σκοπούς για τους οποίους συνελλέγησαν είτε βάσει νόμου είτε βάσει της συγκατάθεσής σας. ‘Αρα η ERGON IRIS αποθηκεύει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνον για όσο διάστημα απαιτείται για να ικανοποιήσει συγκεκριμένους σκοπούς και μέχρι την ανάκλησή τους. Όπου απαιτείται από τον νόμο, η ERGON IRIS διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τόσο χρονικό διάστημα όσο είναι απαραίτητο, ώστε αυτή να διεκδικήσει ή υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι νομικών αξιώσεων.

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι προκαθορισμένα, ακριβή, επικαιροποιημένα και με συγκεκριμένη διάρκεια (αναλόγως του σκοπού κι όπου απαιτείται). Δεν συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Η ERGON IRIS δεν χρησιμοποιεί, μεταβιβάζει, διαδίδει προσωπικά δεδομένα που συλλέγει κι επεξεργάζεται σε διαδικτυακούς ή άλλους φορείς, ούτε τα προωθεί σε διαδικτυακές κοινότητες.
Ο ιστότοπος και οι online υπηρεσίες μας δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των 13 ετών. Αν είστε γονέας ή κηδεμόνας και πιστεύετε ότι έχουμε συγκεντρώσει πληροφορίες για ένα παιδί, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα στο iris@iris.gr

Η συγκατάθεση και παροχή Προσωπικών Δεδομένων είναι εθελοντική. Δεν υπάρχουν επιβλαβείς επιπτώσεις αν επιλέξετε να μην δώσετε την συγκατάθεσή σας ή να μην παράσχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η ERGON IRIS πιθανόν δε θα μπορεί να ικανοποιεί αιτήματά σας και να προβεί σε ενέργειες, αν δεν έχει συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα, για παράδειγμα για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, την πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό, προσφορές, εκπαίδευση κλπ.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την ERGON IRIS πληροφορίες σχετικά με το ποιά προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί. Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε μέσω email στο iris@iris.gr και καθορίστε τις πληροφορίες που σχετίζονται με το αίτημά σας και τον παραλήπτη. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Εφόσον δεν επιθυμείτε να συγκαταθέσετε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την ERGON IRIS, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους. Επίσης, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που χορηγείτε. Η ERGON IRIS θα προχωρήσει άμεσα σε διαγραφή και θα παύσει να επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Ωστόσο, εφόσον υπάρχει νομική υποχρέωση, έχει το δικαίωμα να τα διατηρεί απλά και μόνον για όση διάρκεια απαιτείται βάσει νόμου. Σημειώστε ότι σε περίπτωση μη συγκατάθεσης ή ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, η ERGON IRIS πιθανόν δεν θα μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να σας παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες για τα οποία έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον ή έχετε αποδεχθεί προσφορές.

Σε περίπτωση μεταβολής ή λανθασμένης καταχώρησης κάποιων από τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλείστε να υποβάλλετε μέσω mail στο iris@iris.gr τα νέα/σωστά στοιχεία σας, ώστε αυτά να είναι πάντοτε ακριβή κι ενημερωμένα.Δεδομένα που συλλέγουμε
σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία

Σε περίπτωση παραγγελίας αγαθών ή υπηρεσιών από την ERGON IRIS, η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίσατε στο έντυπο παραγγελίας ή εγγραφής (όνομα, διεύθυνση, email, αριθμό τηλεφώνου, επωνυμία, αντικείμενο, ΑΦΜ, ΔΟΥ και διεύθυνση της επιχείρησής σας, τίτλο εργασίας και ρόλο σας, τρόπο πληρωμής (πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό)) μόνο για να επεξεργαστεί την παραγγελία σας και να παράσχει τα απαιτούμενα αγαθά ή υπηρεσίες. Κατά τη διαδικασία αυτή μπορεί να δοθούν/ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικές με ερωτήματά σας, στοιχεία για την ικανοποίησή σας ή τη βελτίωση των αγαθών ή υπηρεσιών που σας παρέχονται, στοιχεία αποστολής και τιμολόγησης ή άλλα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε φόρμες επικοινωνίας στο site μας, emails ή μέσω τηλεφώνου. Τα αγαθά και υπηρεσίες περιλαμβάνουν και άλλες διαδικτυακές ή μή προσφορές, ενημερωτικά δελτία, υλικό μάρκετινγκ, εκπαίδευσης ή διαφόρων εκδηλώσεων, επίλυση προβλημάτων ή παραπόνων, ειδοποιήσεις πληρωμής ή άλλες σύμφωνες με τη νομοθεσία.

Σε περίπτωση νόμιμης προστασίας της ERGON IRIS από ζημίες που προέρχονται από νομικά πρόσωπα, οργανισμούς και μέρη που είναι εγγεγραμμένα σε καταλόγους κυρώσεων, με ελέγχους ταυτοποίησης και κλείδωμα πρόσβασης σε αγαθά ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου ή άλλων καναλιών διανομής, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Για να προστατεύσει εμπορικά συμφέροντα και πνευματικά δικαιώματα σχετικά με τον ιστότοπο, τα αγαθά και τις υπηρεσίες της. Για να προστατεύσει την ασφάλεια πελατών, χρηστών και υπαλλήλων της.Δεδομένα που συλλέγουμε
μετά από τη
συγκατάθεσή σας

Σε περίπτωση ενημέρωσης σας σχετικά με νέα αγαθά ή υπηρεσίες, βελτιώσεις και αναβαθμίσεις αυτών, η ERGON IRIS μπορεί να χρησιμοποιήσει όνομα, διεύθυνση, email, αριθμό τηλεφώνου, τίτλο εργασίας και βασικές πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση σας καθώς και προηγούμενες συνεργασίες (αγορές, εκπαίδευση, υπηρεσίες, διαδίκτυο), προκειμένου να παραμείνετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες ανακοινώσεις προϊόντων, ενημερώσεις λογισμικού, αναβαθμίσεις λογισμικού, ειδικές προσφορές και άλλες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό και τις υπηρεσίες της ERGON IRIS (συμπεριλαμβανομένων δελτίων ενημέρωσης που σχετίζονται με το μάρκετινγκ) καθώς και για εκδηλώσεις της ERGON IRIS.

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σας για αγαθά ή υπηρεσίες ή συνεργασία με την ERGON IRIS μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη χρήση που προβλέπεται απο το νόμο ή/και τους σκοπούς της συνεργασίας με την εταιρεία. Σημειώστε ότι η ERGON IRIS δεν θα μπορεί να παρέχει αγαθά ή/και υπηρεσίες και σχετική ενημέρωση για αυτά χωρίς τα προσωπικά σας δεδομένα και τη συγκατάθεσή σας.

Σε περίπτωση δημιουργίας έρευνας ή ερωτηματολογίων ή τηλεφωνικών κλήσεων προς εσάς, το περιεχόμενο των οποίων η ERGON IRIS μπορεί να χρησιμοποιεί για να βελτιώσει τα αγαθά και τις υπηρεσίες της. Σε περίπτωση χρήσης δεδομένων των πελατών της (λογοτύπων, διακριτικών τίτλων, αναφορών τους) για λόγους προωθητικούς ή υποστηρικτικούς των αγαθών και υπηρεσιών της. Η ERGON IRIS αναγνωρίζει την πνευματική ιδιοκτησία των πελατών της.


Για να κατεβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ERGON IRIS σε μορφή pdf πατήστε εδώ.