Έχουμε τη λύση
που ταιριάζει στην επιχείρησή σας

Atlas Τιμοκατάλογος
Μπορείτε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε το Atlas!

On Premise

Οι τιμές αφορούν σε προμήθεια μιας άδειας, απεριόριστης χρονικά χρήσης, και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Για δικτυακές εγκαταστάσεις οι τιμές υπολογίζονται ανάλογα με τον αριθμό των χρηστών. Η εγκατάσταση του λογισμικού και των αρχείων γίνεται στον εξοπλισμό hardware της επιχείρησης. Οι αναβαθμισμένες εκδόσεις του λογισμικού παρέχονται με επιπλέον ετήσιο κόστος (release).


Rent

Συνδρομητικό μοντέλο προμήθειας του λογισμικού. Η επιχείρηση πληρώνει και ανανεώνει την χρήση του λογισμικού, σε ετήσια βάση. Η εγκατάσταση του λογισμικού και των αρχείων γίνεται στον εξοπλισμό hardware της επιχείρησης. Στην τιμή της ετήσιας συνδρομής περιλαμβάνονται και οι αναβαθμισμένες εκδόσεις του λογισμικού. Επικοινωνήστε για περισσότερα....

Οι υπηρεσίες εγκατάστασης, εκπαίδευσης, παραμετροποίησης, υποστήριξης κλπ παρέχονται με προαγορασμένα credits.


Οικονομική Διαχείριση

Rent
On Premise
Επικοινωνήστε για τιμή
/χρήστη/μήνα
με ετήσια χρέωση
495
 • Απεριόριστες εταιρείες και κέντρα κόστους
 • Εσοδα, Εξοδα, Ταμείο, πληρωμές, εισπράξεις
 • Προμηθευτές, Πελάτες, Πόροι
 • Οικονομικά & Ποσοτικά στοιχεία/κ. κόστους
 • Αυτόματα παραμετροποιημένα παραστατικά
 • Ενοποιημένα αποτελέσματα εταιρειών
 • Export σε Ms Excel
 • Αποθήκη

  Rent
  On Premise
  Standard
  Επικοινωνήστε για τιμή
  /χρήστη/μήνα
  με ετήσια χρέωση
  495
 • Οικονομκή Διαχείριση
 • Διαχείριση αποθήκης
 • Τιμολόγηση
 • Απεριόριστα είδη αποθήκης
 • Πολλαπλές μονάδες μέτρησης
 • Πολλαπλές μέθοδοι πληρωμών
 • Τιμολογιακή πολιτική
 • Πολιτική εκπτώσεων
 • Απεριόριστες αποθήκες
 • Παραμετρικά παραστατικά
 • Παραμετρική σύνδεση Λογιστική
 • Πιστωτικά βάσει τζίρου
 • Κοστολόγηση ενδοδιακινήσεων
 • Export σε Ms Excel
 • Professional
  Επικοινωνήστε για τιμή
  /χρήστη/μήνα
  με ετήσια χρέωση
  895
  Αποθήκη STANDARD +
 • Οριζόμενα πεδία είδους
 • Μαζική παραγγελία ειδών
 • Ερευνα αγοράς
 • Χρονικός Προγραμματισμός
 • Ελεγχος διαθεσιμότητας αποθ
 • Παραγγελιοληψία με smartphone
 • Barcoding
 • Παραγωγή

  Rent
  On Premise
  Επικοινωνήστε για τιμή
  /χρήστη/μήνα
  με ετήσια χρέωση
  895
  Αποθήκη PROFESSIONAL +
 • Κοστολόγηση παραγωγής
 • Αυτόματες συνταγές μεταποίησης
 • Κανόνες επιμερισμού εξόδων
 • Εξοπλισμός

  Rent
  On Premise
  Επικοινωνήστε για τιμή
  /χρήστη/μήνα
  με ετήσια χρέωση
  895
  Αποθήκη PROFESSIONAL +
 • Μητρώο εξοπλισμού
 • Απασχόληση εξοπλισμού
 • Συντήρηση εξοπλισμού
 • Επισκευές εξοπλισμού
 • Κατανομή αξιών & ποσοτήτων/κ.κόστους
 • Export σε Ms Excel
 • Εργα

  Rent
  On Premise
  Standard
  Επικοινωνήστε για τιμή
  /χρήστη/μήνα
  με ετήσια χρέωση
  495
 • Φάκελλος Εργου
 • Δημοπρασίες, διαγωνισμοί
 • Διαχείριση εγγυητικών
 • Προϋπολογισμοί πρόβλεψης, κόστους, προσφοράς
 • Προμετρήσεις, επιμετρήσεις, αναθεωρήσεις
 • Αναλυτικά Τιμ/για, Λογ/σμοί, Ανακεφαλαιωτικοί
 • Εντυπα ΣΑΥ - ΦΑΥ
 • Διαμόρφωση εντύπων εύκολα & γρήγορα
 • Συμβατότητα με Ms Word, Excel, HTML
 • Professional
  Επικοινωνήστε για τιμή
  /χρήστη/μήνα
  με ετήσια χρέωση
  895
  Εργα STANDARD +
 • Χρονικός Προγραμματισμός GANTT
 • Ανάλυση & διαχείριση απαιτούμενων πόρων
 • BCWS, BCWP, ACWP διαγράμματα προόδου
 • Κόστος εργασιών βάσει συνταγών & σεναρίων
 • Κόστος εργασιών βάσει απαιτούμενων πόρων
 • Αξιολόγηση έργου βάσει SPI, CPI, ACI δεικτών
 • Λογιστική

  Rent
  On Premise
  Επικοινωνήστε για τιμή
  /χρήστη/μήνα
  με ετήσια χρέωση
  695
  Οικονομική Διαχείριση +
 • Απεριόριστες εταιρείες & χρήσεις
 • Βιβλία Β, Γ, Αναλυτική Λογιστική
 • Διαχείριση Παγίων
 • Πρότυπα λογιστικά άρθρα & ομοειδείς κινήσεις
 • Αυτόματο κλείσιμο/άνοιγμα χρήσης
 • Αυτόματη μεταφορά υπολοίπων
 • Αυτόματη υποβολή ΜΥΦ
 • ΜΥΦ για ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ
 • Κανόνες ελέγχου καταχωρήσεων
 • Κανόνες αυτόματων εγγραφών
 • Οικονομικές καταστάσεις ΕΛΠ
 • Συμφωνίες πληρωμών
 • Αυτόματες εξοφλήσεις
 • Ηλεκτρονικά Βιβλία myData
 • Export σε Ms Excel
 • Διασύνδεση με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης *με πρόσθετο κόστος
 • HR & Μισθοδοσία

  Rent
  On Premise
  Standard
  Επικοινωνήστε για τιμή
  /χρήστη/μήνα
  με ετήσια χρέωση
  495
 • Απεριόριστες εταιρείες
 • Απεριόριστοι εργαζόμενοι
 • Ενσωματωμένα ταμεία
 • Ετοιμες ειδικότητες, αποδοχές
 • ΑΠΔ μισθωτών
 • Μηνιαία & ημερήσια απασχόληση
 • Καταστάσεις ΙΚΑ, ΦΜΥ, Ε7 κλπ
 • Import/Export από/σε Ms Excel
 • Παραμετρικός ορισμός ταμείων
 • Παραμετρικός ορισμός ειδικοτήτων
 • Παραμετρικός ορισμός αποδοχών
 • Παραμετρικός ορισμός συμβάσεων
 • Αυτόματη σύνδεση με λογιστική
 • Διαχείριση βαρδιών
 • Professional
  Επικοινωνήστε για τιμή
  /χρήστη/μήνα
  με ετήσια χρέωση
  695
  HR & Μισθοδοσία STANDARD +
 • ΑΠΔ Οικοδόμων
 • Ελεύθεροι Επαγγελματίες
 • Συμφωνίες ατομικές,υπεργολάβων κα
 • Κρατήσεις

  Rent
  On Premise
  Επικοινωνήστε για τιμή
  /χρήστη/μήνα
  με ετήσια χρέωση
  895
 • Απεριόριστες τουριστικές μονάδες
 • Απεριόριστος αριθμός δωματίων
 • Απεριόριστων αριθμός τμημάτων
 • Διαχείριση κρατήσεων
 • Ελεγχος διαθεσιμότητας
 • Παραμετρικές εκτυπώσεις τιμ/γιων, αποδείξεων
 • Πολλαπλές μέθοδοι πληρωμών
 • Εξτρά χρεώσεις δωματίου
 • Αυτόματες ενημερώσεις λογιστικής