Συνθέστε το δικό σας Atlas

Atlas ModulesEυέλικτο και modular

Το Atlas είναι ένα ολοκληρωμένο και παραμετρικό σύστημα, δομημένο σε υποσυστήματα (modules).

Xάρη στην ευέλικτη δομή του, απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους κι αντικειμένου: παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας, κατασκευής, τουρισμού, υγείας, υπηρεσιών κλπ.

Είναι δοκιμασμένο κι αποτελεσματικό, με πολυετή επιτυχημένη εφαρμογή σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εμπορικά καταστήματα, μελετητικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες, διαχείρισης ακινήτων, μονάδες τουρισμού, υγείας, γραφεία συμβούλων κι ελεγκτών, λογιστικά γραφεία, εταιρείες ασφάλειας, συντήρησης, καθαρισμού κλπ.

Ελάτε να συνθέσουμε μαζί το δικό σας Atlas ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας, για να έχετε αποτελεσματικό έλεγχο της επιχείρησής σας άμεσα κι εύκολα!


..... πάνω από 1.000 ικανοποιημένοι χρήστες
Οικονομική Διαχείριση
testing

Demo

Έσοδα-Έξοδα

Προμηθευτές

Υπόλοιπα πελατών

testing

Κίνηση ανά κέντρα κόστους

Cashflow

Πλήρης εφαρμογή για την εξωλογιστική οικονομική διαχείριση της επιχείρησης. Παρέχει τη δυνατότητα ευέλικτης κωδικοποίησης των οικονομικών οντοτήτων καθώς και δύο επιπλέον κέντρων κόστους. Καλύπτει παρακολούθηση ταμείου, πελατών, προμηθευτών, εσόδων, εξόδων, αξιογράφων. Ενσωματώνει πληθώρα προβολών και εκτυπώσεων των οικονομικών στοιχείων με δυνατότητα κατανομής τους σε κέντρα κόστους. Επιτρέπει τη διαχείριση απεριόριστων εταιρειών και παρέχει δυνατότητα ενοποιημένων αποτελεσμάτων τους, αναλυτικά και συγκεντρωτικά.

Δυνατότητες
Απεριόριστες εταιρείες και κέντρα κόστους
Εσοδα, Εξοδα, Ταμείο, πληρωμές, εισπράξεις
Προμηθευτές, Πελάτες, Πόροι
Οικονομικά & Ποσοτικά στοιχεία/κέντρα κόστους
Αυτόματα παραμετροποιημένα παραστατικά
Ενοποιημένα αποτελέσματα εταιρειών
Export σε Ms Excel
Ενδιαφερομαι Τιμοκαταλογος
Απόθηκη
testing

Demo

Υλικά

Τιμοκατάλογος

Κίνηση

Υπόλοιπα

testing

Τιμολόγιο


Η εφαρμογή καλύπτει όλο το φάσμα του εμπορικού κυκλώματος. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις: Η έκδοση Standard παρέχει τις απαραίτητες λειτουργίες διαχείρισης αποθήκης, τιμολόγησης και χρηματοικονομικής διαχείρισης, ενώ προσφέρει και πρόσθετες δυνατότητες παραμετροποίησης, επιπλέον ειδικές λειτουργίες διαχείρισης της αποθήκης, καθώς και τη δυνατότητα κατανομής και παρακολούθησης της αποθήκης κατά κέντρα κόστους. Η έκδοση Professional παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα διαχείρισης barcodes ενώ ενσωματώνει το ειδικό κύκλωμα κοστολόγησης παραγωγής καθώς και το κύκλωμα διαχείρισης εξοπλισμού.

Δυνατότητες Standard Professional
Οικονομική Διαχείριση (ταμείο, πελάτες, προμηθευτές, αγορές πωλήσεις)
Απεριόριστα είδη αποθήκης
Αυτόματη απογραφή (φυσική και λογιστική) και αποτίμηση αποθεμάτων
Όρια ασφαλείας αποθεμάτων και παραγγελίας
Σύνθετα είδη αποθήκης
Πολλαπλές μονάδες μέτρησης ανά είδος
Πολιτική εκπτώσεων βάσει ποσοτήτων
Τιμολογιακή πολιτική ανάλογα με τα είδη, τους πελάτες και τις χρονικές περιόδους.
Ενσωματωμένα προκαθορισμένα είδη παραστατικών
Καταχώρηση παραστατικών σε εξειδικευμένη φόρμα που ελαχιστοποιεί το χρόνο εισαγωγής
Μηχανισμοί εξόφλησης (μετρητοίς, πιστωτική κάρτα κλπ) για τη δημιουργία αυτόματων εγγραφών
Μετασχηματισμός παραστατικών, ολικός ή μερικός
Εκτύπωση Τιμολογίων, Δελτίων Αποστολής κλπ
Διαχείριση Αποθήκης (κατά είδος, πελάτη, προμηθευτή)
Απεριόριστος αριθμός αποθηκευτικών χώρων
Παραμετρικός ορισμός ειδών παραστατικών με αυτόματες κινήσεις
Παραμετρική σύνδεση αποθήκης με οικονομική διαχείριση και λογιστήριο
Αυτόματα πιστωτικά παραστατικά εκπτώσεων λόγω τζίρου
Διαχείριση επιβαρύνσεων / φόρων ανά είδος
Κοστολόγηση ενδοδιακινήσεων
Κατανομή αξιακών και ποσοτικών στοιχείων κατά κέντρα κόστους
Εξαγωγή οικονομικών και κοστολογικών στοιχείων στο Excel
Eλεγχος διαθεσιμότητας πόρων
Δυνατότητα πρόσθετων πληροφοριακών πεδίων, ορισμένων από το χρήστη, στην καρτέλα του είδους αποθήκης
Διεκπεραίωση αιτήσεων αποθήκης με μεταφορά ειδών από άλλους αποθηκευτικούς χώρους
Μαζική δημιουργία παραγγελιών ειδών αποθήκης και βασική έρευνα αγοράς
Παραγγελιοληψία από smartphone με αυτόματη ενημέρωση της κεντρικής βάσης
Δυνατότητα ορισμού κωδικών Bar Codes ανά είδος και απεριόριστων τύπων ετικετών Bar Codes
Ενδιαφερομαι Τιμοκαταλογος
Παραγωγή
testing

Demo

Συνταγές

Κατανομή εξόδων

Κοστολόγηση

Παραγωγή

Εκτύπωση


Η εφαρμογή καλύπτει όλο το φάσμα των διαδικασιών μεταποίησης και παραγωγής. Περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες της εφαρμογής Προμήθειες Professional με πρόσθετες δυνατότητες.

Δυνατότητες
Αποθήκη Professional
Αυτόματες συνταγές μεταποίησης
Κανόνες επιμερισμού εξόδων
Κοστολόγηση παραγωγής
Ενδιαφερομαι Τιμοκαταλογος
Εξοπλισμός
testing

Αρχειοθέτηση

Απασχόληση

Επισκευές

Κίνηση ανά κέντρα κόστους


Η εφαρμογή καλύπτει όλο το φάσμα των διαδικασιών παρακολούθησης εξοπλισμού. Περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες της εφαρμογής Αποθήκη Professional με πρόσθετες δυνατότητες.

Δυνατότητες
Αποθήκη Professional
Μητρώο εξοπλισμού
Απασχόληση εξοπλισμού
Συντήρηση εξοπλισμού
Επισκευές εξοπλισμού
Κατανομή αξιών & ποσοτήτων/κ.κόστους
Export σε Ms Excel
Ενδιαφερομαι Τιμοκαταλογος
Εργα
testing

Αρχειοθέτηση

Εγγυητικές

Μελέτη

ΑΠΕ επεξεργασία

Χρονοδιάγραμμα

Πρόοδος έργου


Πλήρης εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και κοστολόγησης έργων, από τη φάση σχεδιασμού έως τη φάση της υλοποίησής τους. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις: Η έκδοση Standard περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες διαχείρισης και παρακολούθησης έργων, καθώς και το ολοκληρωμένο κύκλωμα δημοσίων έργων. Η έκδοση Professional παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού, κοστολόγησης κι αξιολόγησης έργων.

Δυνατότητες Standard Professional
Φάκελλος Εργου
Διαχείριση εγγυητικών
Προϋπολογισμοί (πρόβλεψης, κόστους, προσφοράς)
Δημόσια Έργα (προϋπολογισμοί, προμετρήσεις, αναλυτικά τιμολόγια, επιμετρήσεις, λογαριασμοί, αναθεωρήσεις, ανακεφαλαιωτικοί)
Ανάλυση εργασιών ως συνταγές
Σενάρια εκτέλεσης εργασιών
Καταγραφή – πιστοποίηση πραγματοποιημένων εργασιών
Αναθεώρηση προϋπολογισμών
Έντυπα ΣΑΥ-ΦΑΥ
Εύκολη και γρήγορη διαμόρφωση εντύπων. Πλήρης συμβατότητα με Word, Excel, HTML
Χρονικός προγραμματισμός
Ανάλυση απαιτούμενων πόρων
Κοστολόγηση εργασιών βάσει συνταγών εκτέλεσης και σεναρίων κοστολόγησης
Κοστολόγηση εργασιών από το κόστος πόρων
Διαγράμματα προόδου έργου σε σχέση με τον προϋπολογισμό (BCWS, BCWP, ACWP)
Αξιολόγηση έργου βάσει δεικτών (SPI, CPI, ACI)
Ενδιαφερομαι Τιμοκαταλογος
Λογιστική

Ισοζύγια

Περιοδική ΦΠΑ

Εκκαθαριστική ΦΠΑ

testing

Πάγια

Περιοδική ΜΥΦ

Ισολογισμός


Πλήρως εναρμονισμένο με την ελληνική νομοθεσία, το module της Λογιστικής ενσωματώνει όλες τις δυνατότητες της Οικονομικής Διαχείρισης και καλύπτει με πληρότητα τις ειδικές απαιτήσεις της λογιστικής.

Δυνατότητες
Οικονομική Διαχείριση
Απεριόριστες εταιρείες και χρήσεις
Ενσωματωμένο λογιστικό σχέδιο για άμεση χρήση ή περαιτέρω ανάπτυξη
Βιβλία β’ και γ’ κατηγορίας, αναλυτική λογιστική
Διαχείριση ΦΠΑ
Διαχείριση Παγίων
Οικονομικές καταστάσεις ΕΛΠ με μερικό αυτοματισμό μέσω module Excel-ιξη
Συγκεντρωτική πελατών, προμηθευτών και εσόδων/εξόδων
Πρότυπα λογιστικά άρθρα και ομοειδείς επαναλαμβανόμενες κινήσεις
Αυτόματο κλείσιμο-άνοιγμα χρήσης και μεταφοράς υπολοίπων
Αυτόματη υποβολή αρχείου περιοδικής ΜΥΦ
Εκτύπωση σε έντυπο: Περιοδική και Εκκαθαριστική ΦΠΑ, Ε3, Ισολογισμοί
Εξαγωγή οικονομικών στοιχείων στο Excel
Κανόνες ελέγχου καταχωρίσεων για αποφυγή λαθών
Κανόνες αυτόματων εγγραφών για ειδικές εργασίες αντιλογισμού/αντικρυσμού και μεταφοράς
Συμφωνίες πληρωμών και αυτοματισμός εξοφλήσεων βάσει συμφωνιών
Οικονομικές καταστάσεις ΕΛΠ με αυτοματισμό μέσω ενσωματωμένων πινάκων αντιστοίχισης ΕΛΠ-ΕΓΛΣ
Περιοδική ΜΥΦ για τους εντασσόμενους σε ειδικό καθεστώς ΦΠΑ
Ηλεκτρονικά Βιβλία - Σύνδεση & συγχρονισμός με πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ
eInvoice Connection - Δυνατότητα διασύνδεσης με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Ενδιαφερομαι Τιμοκαταλογος
HR & Μισθοδοσία
testing

Demo

Εργαζόμενοι

testing

Απασχόληση

Υπολογισμός

Εντυπα

ΑΠΔ


Ολοκληρωμένη εφαρμογή μισθοδοσίας και κοστολογικής διαχείρισης προσωπικού. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις: Η έκδοση Standard παρέχει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες μισθοδοσίας ενώ προσφέρει πληθώρα πρόσθετων δυνατοτήτων παραμετροποίησης, καθώς κι επιπλέον ειδικές λειτουργίες μισθοδοσίας. Η έκδοση Professional παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα διαχείρισης μισθοδοσίας οικοδόμων, ελεύθερων επαγγελματιών, υπεργολάβων.

Δυνατότητες Standard Professional
Απεριόριστες εταιρείες και χρήσεις
Απεριόριστοι εργαζόμενοι με πληθώρα μισθοδοτικών και προσωπικών στοιχείων
Ενσωματωμένα, προκαθορισμένα ταμεία, ειδικότητες, αποδοχές και τυπικές παράμετροι υπολογισμού
ΑΠΔ μισθωτών. Ηλεκτρονική υποβολή κι αυτόματη αποστολή στο ΙΚΑ χωρίς επιπλέον πληκτρολόγηση
Μισθοδοτικές καταστάσεις, αποδείξεις, λογιστικές εγγραφές, πληρωμή μέσω τράπεζας
Τυπικές καταστάσεις ΙΚΑ (βεβαιώσεις, ΦΜΥ, Ε7 κλπ)
Ημερήσια απασχόληση
Εκκαθάριση μηνιαία, περιοδική, ημερήσια
Προσδιορισμός μεικτών από καθαραρές αποδοχές
Αυτόματος υπολογισμός αναδρομικών
Διαχείριση προσωπικού και κατά κέντρα κόστους
Πληθώρα στατιστικών στοιχείων και κοστολογικών εκτυπώσεων
Δυνατότητα χειροκίνητης επεξεργασίας μισθοδοσίας
Δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής στοιχείων μισθοδοσίας από/σε Excel
Παραμετρικός ορισμός ταμείων, ειδικοτήτων, αποδοχών, συμβάσεων
Αυτόματη σύνδεση λογιστηρίου με τη λογιστική εγγραφή μισθοδοσίας
Διαχείριση βαρδιών
Ελεύθεροι επαγγελματίες
ΑΠΔ οικοδόμων. Ηλεκτρονική υποβολή κι αυτόματη αποστολή στο ΙΚΑ χωρίς επιπλέον πληκτρολόγηση
Συμφωνίες ατομικές, υπεργολάβων κλπ
Ενδιαφερομαι Τιμοκαταλογος
Κρατήσεις
testing

Προγραμματισμός

Κράτηση

Τιμολόγηση

Αποτελέσματα

Διαγράμματα

Εικόνα αποθήκης


Η εφαρμογή παρακολουθεί παράλληλα το front και back office κύκλωμα διαχείρισης καταλυμάτων. Υποστηρίζει κάθε μεγέθους καταλύματα, πολλαπλές μονάδες και τμήματα εύκολα, απλά, χωρίς διπλοκαταχωρήσεις και περίπλοκες γέφυρες

Δυνατότητες
Οικονομική Διαχείριση
Απεριόριστες τουριστικές μονάδες
Απεριόριστος αριθμός δωματίων
Απεριόριστων αριθμός τμημάτων
Διαχείριση κρατήσεων
Ελεγχος διαθεσιμότητας
Παραμετρικές εκτυπώσεις τιμ/γιων, αποδείξεων
Πολλαπλές μέθοδοι πληρωμών
Εξτρά χρεώσεις δωματίου αποδείξεων
Αυτόματες ενημερώσεις λογιστικής
Ενδιαφερομαι Τιμοκαταλογος